Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto – kymmenen vaihetta

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja sertifiointi on selkeä, valmis prosessi, jossa organisaation tukena on Ekokompassin ympäristöasiantuntijan apu. Ympäristöjärjestelmän rakentamisen jälkeen organisaation ympäristöjärjestelmä auditoidaan kolmannen osapuolen toimesta, jonka jälkeen organisaatio saa oikeuden käyttää Ekokompassi-ympäristösertifikaattia. 

Ekokompassin rakennusvaihe kestää yleensä noin neljästä kuuteen kuukautta ja ensimmäinen auditointi tehdään noin vuoden päästä aloituksesta. Ekokompassin käyttöönotto onnistuu helposti seuraavien kymmenen vaiheen avulla.

1. Aloitus

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa harkitseva yritys keskustelee Ekokompassin asiantuntijan kanssa ja saa vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä, sekä tarjouksen Ekokompassin käyttöönotosta. Kun Ekokompassin käyttöönotosta on sovittu, organisaatio lähtee rakentamaan ympäristöjärjestelmää omasta organisaatiosta nimetyn vastuuhenkilön johdolla. 

2. Alkukartoitus

Organisaation vastuuhenkilö täyttää Ekokompassilta alkukartoituskyselyn ja toimittaa sen Ekokompassin ympäristöasiantuntijalle. Alkukartoituslomakkeen avulla Ekokompassin ympäristöasiantuntija saa kuvan organisaation toiminnan ja sen sisältämien ympäristövaikutusten nykytilasta. 

3. Ekokompassin ympäristöasiantuntijan tapaaminen

Alkukartoituslomakkeen täytön jälkeen organisaation vastuuhenkilö ja Ekokompassin ympäristöasiantuntija sopivat ensimmäisen tapaamisen. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi Ekokompassin rakentamisprosessi ja sovitaan askelmerkit Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Tapaamisten määrä ja ajankohdat sovitaan organisaation ja Ekokompassin ympäristöasiantuntijan kesken. Tapaamisten välillä organisaation vastuuhenkilö edistää ympäristöjärjestelmän rakentamista Ekokompassin ympäristöasiantuntijalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tapaamiset voidaan järjestää etänä tai tarvittaessa organisaatiossa paikan päällä.

Asiantuntijatuen määrä riippuu organisaation koosta, lisätietoa tuntimääristä täällä »

4. Ympäristövaikutusten pisteytys

Ympäristöjärjestelmän rakentamisen alkuvaiheessa organisaation ympäristövastaava ja Ekokompassin ympäristöasiantuntija tekevät yhdessä ympäristövaikutusten pisteytyksen. Pisteytyksen pohjana käytetään alkukartoituslomaketta ja sen tavoitteena on tunnistaa organisaation toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä organisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin.  Pisteytyksen tulosten avulla löydetään ne osa-alueet, joita organisaation kannattaa ympäristötyössään painottaa.

5. Ympäristöohjelma

Ekokompassi ympäristöjärjestelmään sisältyy organisaatiolle tehtävä oma ympäristöohjelma, joka tehdään Ekokompassin ympäristöasiantuntijan avulla. Ympäristöohjelma koostuu tavoitteista, jotka määritellään ympäristövaikutusten pisteytyksessä oleellisiksi nousseille osa-alueille. Tavoitteiden alle kirjataan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla asetut tavoitteet saavutetaan. Tavoitteille pyritään löytämään myös sopivat mittarit Ekokompassin ympäristöasiantuntijan kanssa. Mittareiden avulla ympäristötyön etenemistä on helpompi seurata ja siitä on myös helpompi viestiä. Ympäristöohjelma kirjataan tiiviin lausein Ekokompassin raportointijärjestelmään eikä erillistä ympäristöraporttia tarvitse kirjoittaa.

6. Ekokompassin jalkauttaminen omaan organisaatioon

Jotta ympäristöjärjestelmän käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuva, on järjestelmän jalkauttaminen koko omaan organisaatioon todella tärkeää. Organisaatio terävöittää omaa motiiviaan sekä tavoitteitaan kirjaamalla oman ympäristölupauksen, jonka voi halutessaan myös hyödyntää omissa viestintäkanavissa. Organisaation ympäristövastaava huolehtii, että muu henkilöstö saa perehdytyksen Ekokompassiin. Sisäisen koulutuksen avulla henkilöstölle esitellään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja oman ympäristöohjelman sisältö. Koulutus toteutetaan omalle organisaatiolle parhaiten sopivalla tavalla, sen voi järjestää itse tai tilata Ekokompassin asiantuntijalta.

7. Ympäristöohjelman toteuttaminen

Kun ympäristöohjelma on luotu, aletaan sen toimenpiteitä toteuttamaan. Valmista ympäristöohjelmaa toteutetaan keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen ennen ensimmäistä auditointia.

8. Ensiauditointi

Kun Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on rakennettu ja ympäristöohjelmaa toteutettu jo jonkin aikaa, organisaatio varaa itselleen auditointiajan Ekokompassi-auditoijalta. Auditoinnissa tarkistetaan, että Ekokompassin organisaation toiminta täyttää kymmenen kriteeriä. Auditoija käy läpi organisaation ympäristöohjelman sekä kiertää organisaation toimitiloissa. Auditointi antaa usein organisaatiolle hyviä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristötyön seuraaviin vaiheisiin.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 10 kriteeriä täällä »

9. Ekokompassi-sertifikaatti

Ekokompassi logo

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta. Sertifikaatti on voimassa kerrallaan kolme vuotta ja sen käyttö edellyttää Ekokompassin kriteerien täyttymistä. Sertifikaattia saa halutessaan käyttää oman organisaation viestinnässä ja sen avulla onkin helppo viestiä ympäristövastuutyöstä luotettavasti.

Vertaile sertifioituja ympäristöjärjestelmiä täällä »

10. Jatkuva parantaminen

Ensimmäisen auditoinnin jälkeen organisaatio jatkaa ympäristötyötään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti ja raportoi työn etenemisestä Ekokompassille vuosittain. Uusinta-auditoinnissa kolmen vuoden välein tarkistetaan, että työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti ja organisaatiolla on edelleen oikeus käyttää Ekokompassi-ympäristösertifikaattia. Ekokompassin asiantuntijaviestinnän kuten erilaisten webinaarien avulla organisaation ympäristövastaava voi syventää omaa ympäristöosaamistaan ja saada uusia näkökulmia ja ideoita organisaation ympäristötyön edistämiseen. Kevään webinaareissa tutustuimme hiilijalanjäljen mittaamisen hyötyihin, ekologisiin kompensaatioihin sekä luonnon monimuotoisuuden nykytilaan ja miten yritykset voivat siihen vaikuttaa.

Tuleviin ilmaisiin koulutuksiimme voi tutustua  täällä »

Comments are closed.