Ekokompassin verkkopalvelu uudistuu – parempaa käytettävyyttä ja uusia ominaisuuksia

TIEDOTE EKOKOMPASSI-YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJILLE 19.6.2023

Nykyinen materiaalipankki sekä erillinen raportointijärjestelmä korvautuvat uudella verkkopalvelulla vuoden 2023 aikana.

Uusi Oma Ekokompassi -verkkopalvelu tuo yhteen kaikki tutut ympäristöjärjestelmän työkalut sekä uusia ominaisuuksia muun muassa tulosten seurantaan ja yhteistyöhön asiantuntijoiden kanssa.


Uusi Oma Ekokompassi

Ympäristöjärjestelmän työkalut ja materiaalit yhdessä verkkopalvelussa

Kaikki tutut työkalut oman ympäristötyön toteuttamiseen löytyvät yhdestä osoitteesta uuden Oma Ekokompassi -verkkopalvelun myötä. Samaan työskentely-ympäristöön siirtyy mm. raportointijärjestelmän ympäristöohjelma ja mittarit sekä nykyisen materiaalipankin sisältö kuten lomakkeisto ja viestintämateriaalit. 

Asiakkaita on kuultu, ja uudistus tuo mukanaan parannuksia käytettävyyteen sekä myös uusia ominaisuuksia. Palvelu mahdollistaa jatkossa muun muassa parempaa tulosten seurantaa, kun tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ovat paremmin linkitettävissä toisiinsa. Myös verkkopalvelun yhteiskäyttöä organisaation ja asiantuntijoiden välillä on kehitetty. 

Uudistus on tehty selkeyttämään ja suoraviivaistamaan organisaatioiden nykyistä ympäristötyötä, sekä mahdollistamaan Ekokompassin palvelun jatkokehittämisen ketterästi. Ympäristöjärjestelmän sisältö ja perustoiminnallisuudet pysyvät ennallaan. Työ jatkuu yhdessä Ekokompassin käyttäjien kanssa.


Käyttöönotto

SYYS-JOULUKUUSSA 2023 ORGANISAATIOKOHTAISESTI

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttäjien siirto uuteen verkkopalveluun tapahtuu porrastetusti syys-joulukuussa 2023. Kutsumme kunkin organisaation käyttöönottoon kun se on ajankohtaista, ja tarjoamme tarvittavan opastuksen sen käyttöön.

Ekokompassi siirtää organisaatiokohtaisesti nykyiset ympäristöohjelman tiedot, tavoitteet ja toimenpiteet, liitteet sekä raportoidut tulokset uuteen ympäristöön.

Kun siirrot on tehty, vanha raportointijärjestelmä sekä verkkosivuston materiaalipankki poistuvat käytöstä, ja sivuston Oma Ekokompassi -osio ohjaa jatkossa automaattisesti uuteen asiakasympäristöön.

Kutsumme kunkin organisaation käyttöönottoon
ja tarjoamme opastuksen uudistuksiin

Jos jokin mietityttää, voit aina olla yhteydessä omaan asiantuntijaasi tai asiakastukeemme.


Mikä muuttuu?

Keskeiset muutokset syksyn 2023 aikana

Tofuture-raportointijärjestelmä poistuu käytöstä

Ekokompassin asiakkaille muutos näkyy erityisesti Tofuture-raportointijärjestelmän korvautumisena kokonaan uudella palvelulla.

Nykyinen Oma Ekokompassi -osio siirtyy uuteen ympäristöön

Ekokompassin verkkosivujen yhteydessä oleva Oma Ekokompassi -osion sisältö sulautuu uuteen verkkopalveluun.

Nykyiset käyttäjät kutsutaan vaiheittain uuteen palveluun 

Uuteen palveluun kirjaudutaan tulevaisuudessa henkilökohtaisilla tunnuksilla osoitteessa oma.ekokompassi.fi. Kunkin asiakkaan nykyiset Tofuture-käyttäjät kutsutaan automaattisesti rekisteröitymään uuteen palveluun.

Verkkosivujen Oma Ekokompassi -linkki ohjaa uuteen ympäristöön

Kun kaikki Ekokompassin asiakkaat on saatu siirrettyä uuteen ympäristöön, Ekokompassin verkkosivujen Oma Ekokompassi -osio ohjataan uuteen verkkopalveluun.

Nykyinen ympäristöohjelma, liitteet sekä raportoidut tulokset siirtyvät automaattisesti uuteen ympäristöön

Ekokompassi siirtää erikseen asiakaskohtaisesti sovitulla aikataululla nykyiset ympäristöohjelman tiedot, tavoitteet ja toimenpiteet, liitteet sekä raportoidut tulokset uuteen ympäristöön.

Numeeristen mittareiden käyttöönotto uudessa ympäristössä edellyttää linkityksen tavoitteeseen

Uusi ympäristö tuo entistä tiiviimmin yhteen tavoitteet ja numeeristen mittareiden määrittelyn. Ekokompassi tarjoaa ohjeistuksen mittareiden ja tavoitteiden linkitykseen.

Uudistuksesta ja uusista ominaisuuksista laajemmin

Uudistus tarkoittaa ennen kaikkea tuttujen työkalujen parempaa käytettävyyttä, mutta myös uusia mahdollisuuksia sujuvampaan ympäristötyöhön.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito

Uusi Oma Ekokompassi -verkkopalvelu on suunniteltu toimimaan yhteiskäyttöisesti, jolloin useampi käyttäjä organisaatiossa sekä organisaatio ja oma Ekokompassi-asiantuntija voivat työskennellä sujuvasti yhdessä. Lisäksi oma asiantuntija voi jättää rakentamisvaiheen sujuvoittamiseksi järjestelmässä viestejä, kuten tehtäviä ja kommentteja seuraavaa asiantuntijatapaamista varten.

Organisaatio voi jatkossa kutsua itse omia uusia käyttäjiä palveluun sekä poistaa käyttäjiä organisaatiomuutosten yhteydessä. Lisäksi kukin käyttäjä voi tilata tärkeimpiä automaattisia ilmoituksia omaan sähköpostiinsa.

Uusi Oma Ekokompassi tuo yhteen rakentamisprosessiin tarvittavat materiaalit kuten liitepohjat, ohjeet ja muut materiaalit työn tueksi. Uudesta ympäristöstä löytyvät myös kaikki tarvittava sertifiointiin ja järjestelmän ylläpitoon; esimerkiksi muistilistat auditointiin valmistautumiseen ja vuosiraportointiin, sertifikaattitunnukset ja muut viestintämateriaalit sekä asiakastiedotteet.

Ympäristöohjelman hallinta

Uusi Oma Ekokompassi selkeyttää ja suoraviivaistaa ympäristöohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden hallintaa, toimeenpanoa ja seurantaa. Uudessa ympäristössä tavoitteiden ja toimenpiteiden näkymät ovat helpommin muokattavissa kuhunkin tarpeeseen sopivasti.

Tavoitteita ja toimenpiteitä voi tarkastella kokonaisuutena tai yksityiskohtaisemmin. Sekä tavoitteita että toimenpiteitä voi suodattaa näkyviin ja pois näkyvistä sekä järjestellä prioriteettien mukaisesti, mikä auttaa saamaan parhaan mahdollisen ymmärryksen oman ympäristötyön sisällöstä ja etenemisestä.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden raportointi ja seuranta

Uudistuksessa on selkeytetty ympäristöohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä niiden raportoinnin ja seurannan yhteyttä.

Oman ympäristötyön numeerisen seurannan mittarit ovat määriteltävissä kunkin tavoitteen yhteydessä. Tämä helpottaa hahmottamaan juuri omalle ympäristövastuutyölle olennaiset mittarit. Lisäksi uudessa ympäristössä on mahdollista määritellä omia, räätälöityjä mittareita Ekokompassin tarjoamien yleisimpien ympäristömittareiden lisäksi.

Jatkossa käyttäjän on mahdollista määritellä myös suhteuttajaluvut, eli oman toiminnan laajuudesta ja aktiivisuudesta kertovia liiketoiminnan tunnuslukuja, joilla ympäristötunnuslukuja voi normalisoida vuosien välillä. Suhteuttajalukuja voi myös luoda omaan tarpeeseen.

Tunnuslukujen varsinainen raportointi tapahtuu jatkossa suoraan tavoitteista, mikä selkeyttää ja helpottaa tavoitteiden onnistumisen seurantaa.

Tulosten hyödyntäminen

Omat raportoidut tulokset löytyvät uudessa verkkopalvelussa omasta näkymästään. Taulukkonäkymää voi muokata halutusti, jolloin tuloksia voi tarkastella joko tunnusluku- tai tavoitekohtaisesti tai kokonaisuutena. 

Tulosnäkymässä on mahdollista vertailla tunnuslukujen kehittymistä vuositasolla ja vertailla tuloksia muiden vuosien tuloksiin. Lisäksi tulosnäkymässä on oma taulukkonsa toimenpiteiden laadullisten tulosten  tarkasteluun.

Omat tulokset on helposti ladattavissa omalle koneelle jatkotyöstä varten esimerkiksi itselleen tutuimmassa taulukkolaskentaohjelmassa.

Ympäristöjärjestelmän liitteet

Ympäristöohjelman liitteille on uudessa palvelussa oma näkymänsä. Tässä näkymässä voi hallita sekä varsinaisia järjestelmän liitteitä että omia liitteitä. 

Liitteitä voi jaotella toimintojen ja toimipaikkojen mukaan, ja vanhentuneita liitteitä voi siirtää arkistoon. Lisäksi Ekokompassin tarjoamat liitepohjat on ladattavissa liitteiden näkymästä.

Numeeristen mittareiden käyttöönotto 

Uusi verkkopalvelu tuo entistä tiiviimmin yhteen tavoitteet ja numeeristen mittareiden määrittelyn. Numeeristen mittareiden käyttö tavoitteen toteutumisen seurannassa edellyttää mittarin määrittelyä tai luomista tavoitekohtaisesti. 

Ekokompassi tarjoaa ohjeistuksen mittareiden ja tavoitteiden linkitykseen.


Oma Ekokompassi

kaikki ympäristöjärjestelmän tutut työkalut yhdessä paikassa
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä
 • Ympäristöasioiden alkukartoitus
 • Ympäristövaikutusten pisteytys
 • Ympäristöohjelman luonti ja seuranta
 • Mittareiden asettaminen
 • Lakisääteiset lomakkeet
  (lakilista, jätehuoltosuunnitelma, kemikaaliluettelo, jätteiden siirtoasiakirja)
 • Tulosten raportointi ja seuranta
 • Ympäristösertifikaatti

Lisäksi ympäristötyösi tueksi mm.

 • Auditointiohjeet (kriteerit, tarkistuslista, auditoijien yhteystiedot)
 • Projektisuunnitelma
 • Ympäristöohjelman mallipohja
 • Hankintalista
 • Muistilista sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tarkasteluun
 • Asiakastiedotteet ja muistutukset
 • Henkilöstön koulutusmateriaali
 • Webinaaritallenteet
 • Viestintäopas ja -materiaalit
 • Oppaat ja ohjeet
Kaikki ympäristöjärjestelmän tutut toiminnallisuudet sekä tukimateriaalit yhdistyvät saman verkkopalvelun alle. Samalla parannetaan palvelun käytettävyyttä.