Jo yli 300 yritystä käyttää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ympäristöasioidensa hallintaan

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää on lähtenyt rakentamaan kevään aikana mm. Lapuan Kankurit, Pentik, Omena Hotels Oy, A2B ja Hunajayhtymä

Katso lisää asiakkaitamme

Ekokompassin selkeänä etuna on toimialariippumattomuus ja räätälöitävyys ja tämä näkyy värikkäänä kirjona asiakasyrityksissä. Tämä kertoo myös siitä, että ympäristövastuullisuus on kiinteä osa kannattavaa yritystoimintaa useilla toimialoilla. Joillekin energiavalinnat, jätehuolto ja materiaalinkäyttö ovat keskiössä, toisille se voi olla logistiikka tai hankinnat. Viestiminen ja vaikuttaminen omaan ja sidosryhmien tekemiseen tekee siitä myös jatkuvaa ja näkyvää. Ympäristöjärjestelmän avulla työ keskittyy juuri siihen osa-alueeseen, missä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tehokkaasti.

Kysyimme asiakkailtamme hyödyistä joita he ovat ympäristötyöstään saavuttaneet. Käytännön tasolla kierrätys on usein ensimmäisiä asioita joita laitetaan kuntoon, ja se tuottaa lähes aina myös kustannussäästöjä. Ekokompassi on hyödyttänyt jo rakentamisvaiheessa myös tarjouskilpailuihin osallistuvia. Ympäristövastuun vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on tunnistettu tutkimuksissa kansainvälisellä tasolla, ja myös osassa Ekokompassia käyttäviä yrityksiä on jo nähty ympäristötyön vaikutus yrityksen maineeseen esimerkiksi lisääntyneenä myyntinä. Systemaattisuus ja toimintatapojen selkeytys on vaikuttanut toimintaan kokonaisvaltaisesti positiivisella tavalla. Ympäristövaikutusten pienentäminen on myös itsessään merkityksellistä, 

Ympäristötyö halutaan tehdä järjestelmällisemmin ja pitkäjänteisemmin. Pienemmät teot ovat osa virtaa, jossa tähdätään isompaan tavoitteeseen. Ympäristöjärjestelmä rakennetaan yrityksen nykytilan ja tavoitteiden pohjalta toimivaksi ohjelmaksi, joka soljuu liiketoiminnan kehittämisen mukana. 

Yritysten toimiminen ympäristön kannalta kestävämmin luo pohjaa koko yhteiskunnassa kestävämmälle, ympäristötietoiselle tavalle toimia. Onko yrityksesi jo mukana tekemässä ympäristön huomioivasta liiketoiminnasta uuden normaalin?

Lue lisää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta täällä »

Comments are closed.