Mikä Ekokompassi?

Sopiva ympäristöjärjestelmä toimialasta riippumatta

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen.

Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa.

Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin:

Ekokompassin taustalla on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen hanke.

Helppo tapa aloittaa
Räätälöidään yhdessä
Asiantuntija apunasi
Mitä hyötyä Ekokompassista on?
Miten mukaan?

Mukana

Tutustu Ekokompassia käyttäviin yrityksiin ja tapahtumiin.

Tarinat

Lue Ekokompassin tarinoista, mitä yritykset ja tapahtumat kertovat saavutuksistaan.