Tilaa auditointi

Tilaa auditointi

Kun rakentamisen vaiheet on käyty läpi asiantuntijamme tuella ja ympäristöohjelmaa toteutetaan, on organisaatio valmis auditointiin. Auditoinnin tuloksena organisaatiolle voidaan myöntää ympäristösertifikaatti.

Auditoinnissa ulkopuolinen asiantuntija varmistaa, että organisaation toiminta täyttää Ekokompassi-ympäristösertifikaatin 10 kriteeriä. Auditoija perehtyy dokumentteihinne, haastattelee henkilökuntaa ja tekee kierroksen tiloissanne tai muissa sovituissa kohteissa, ja todentaa näin Ekokompassi-ympäristösertifikaatin.

Auditointiin valmistautuminen

Oletko auditointivalmis? Tarkista ja tutustu täytätkö sertifioinnin kriteerit täällä »

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän auditoijat

Auditointivalmis organisaatio valitsee itse riippumattoman auditoijan allaolevasta listasta. Ensiauditointi suoritetaan, kun ympäristöjärjestelmä on rakennettu ja sitä on toteutettu noin puoli vuotta järjestelmän valmistumisen jälkeen. Tarkistuslistan auditointiin valmistautumisesta löydät materiaalipankistamme.

Tilaa auditointi:
044 024 0390 / Elina Levula
Toiminta-alue: Etelä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Positive Impact on asiantuntijayritys, joka tarjoaa strategisia, digitaalisia ja faktoihin perustuvia kestävän kehityksen ratkaisuja. Olemme toimineet Ekokompassi-järjestelmän parissa jo vuodesta 2012.

Tilaa auditointi:
0400 874 661 / Niina Suuronen
Toiminta-alue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Kainuu, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Responsia Quality Solutions Ky on laadun ja yritysvastuun asiantuntija. Monipuolinen kokemus ympäristö- ja johtamisjärjestelmien (Ekokompassi, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001) kehittämisestä ja auditoinneista. Toimialaosaamista laajasti eri toimialoilta.

045 636 6309 / Anu Hakala
0400 348 115 / Ville Heinilä

Toiminta-alue: Etelä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Olemme yrityksenne kumppani ja tarjoamme osaamisemme aidon ympäristövastuullisuustyön kehittämiseen! Autamme yritystänne kirkastamaan, lunastamaan ja viemään käytäntöön ympäristölupauksensa kokonaisvaltaisilla palveluilla.
Kierrätyskeskuksen ympäristövastaava Villellä ja ympäristöasiantuntija Anulla on pitkä kokemus ympäristöjohtamisen konsultoinnista, käytännön ympäristötyöstä ja sen jalkauttamisesta osaksi yrityksen ydintoimintaa.
Olemme työskennelleet Ekokompassi-neuvojina ja –auditoijina kuntakonsernien, franchising-yritysten ja tapahtumien kanssa, mutta yhtä lailla ja yhtä suurella innolla yksinyrittäjien ja pienten pajojen kanssa.

Tilaa auditointi:
040 159 3835 / Virpi Vuori
Toiminta-alue: Etelä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, ruotsi, englanti

Askeleita ympäristövastuullisuuden kehittämiseen toimialasta
riippumatta: ympäristöjärjestelmät johtamisen tueksi, kehitysprojektit kiertotalouden edistämiseksi, askeleet eteenpäin ilmastotyössä. Liikkeelle voidaan lähteä vastuullisuuden integroimisesta osaksi strategisia päämääriä, ympäristötyön nykytilan kartoituksesta, ympäristöluvan asettamista vaatimuksista tai vaikka tarpeesta saada jo etenevään projektiin lisää ympäristöasiantuntemusta.

Tilaa auditointi:
0400472975 / Sanna Rousu
Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Lappi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, ruotsi, englanti

Olemme erikoistuneet yritysten ympäristöviestintään ja kiertotalouden edistämiseen

Tilaa auditointi:
050 411 3523 / Anneli Ollilainen
Toiminta-alue: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Kainuu
Kielet: Suomi, englanti

Mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen, riskienhallinta ja ympäristöjohtaminen. Yhteiskunnallinen yritystoiminta ja hallitustyöskentely. Kierto- ja biotalous, jäteala, tuottajavastuu, logistiikka ja kaupan- ja matkailun toimialat. Yritysten kehittäminen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Tilaa auditointi:
045 259 8811 / Kaisa Karjalainen
Toiminta-alue: Etelä- ja Keski-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Ekokompassin parissa tavalla tai toisella jo vuodesta 2014 töitä tehneenä kokemusta on kertynyt kaikenkokoisista yrityksistä eri toimialoilta ja erityisosaamista on esimerkiksi tapahtumista, matkailualalta, kiinteistöalalta ja kuntaorganisaatioista. Ihmislähtöinen ote edistää kiertotaloutta ja yritysvastuuta muotoilemalla se osaksi strategiaa, liiketoimintaa ja palveluita sekä toisaalta jalkauttaa se innostavasti osaksi päivittäistä työtä.

Tilaa auditointi:
045 332 5081 / Mikko Heikkinen
Toiminta-alue: Koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Suomen Ympäristöauditoinnilla on yli kymmenen vuoden kokemus eri ympäristöjärjestelmien auditoinneista. Pääauditoija Mikko Heikkinen on työskennellyt monipuolisesti eri ympäristöalan projekteissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erityisesti kokemusta on kertynyt kiinteistöjen, energian ja digitaalisten järjestelmien parista. Heikkinen on toiminut myös myynti- ja markkinointitehtävissä ja hyödyntää tätä ymmärrystä ympäristöasioiden huomioimisessa liiketoiminnan kehittämiseksi. Ympäristöjärjestelmien auditointeja Heikkinen on tehnyt kymmenille eri toimialoille. Erityisenä vahvuutena on asiakkaille annettava selkeä näkemys ympäristötyön nykytilasta ja ympäristöalan eri kehityssuuntien huomioiminen asiakkaan toiminnan kannalta.
savo-karjalan-skvy-logo

Tilaa auditointi:
040 0616274 / Asko Arbelius
Toiminta-alue: Itä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, englanti

Tilaa auditointi:
050 511 0835 / Jarmo Renvall
Toiminta-alue: Itä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi, ruotsi, englanti

 

Tilaa auditointi:
050 404 3513 / Marika Nyyssönen
Toiminta-alue: Helsinki
Kielet: Suomi, englanti

Ammattitaitoisilla auditoijillamme on kokemusta Ekokompassi-auditoinneista jo seitsemältä vuodelta.  Auditointeja olemme tehneet laajasti eri toimialoille, kuten kiinteistöalalle, oppilaitoksille, painotaloille, hotelleille ja ravintoloille. Olemme auditoineet myös kymmeniä tapahtumia Suomessa ja tunnemme kaupunkiorganisaatioiden toimintoja erinomaisesti. Teemme tällä hetkellä auditointeja Helsingissä, etäauditoinnit onnistuvat koko Suomessa.

Tilaa auditointi:
040 740 6028 / Minna Myllykoski
Toiminta-alue: Etelä-Suomi, sovittaessa koko maa
Kielet: Suomi

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen työelämän kestävän kehityksen kouluttaja ja kehittäjä. Tarjoamme tutkintokoulutuksia, kehittämispalveluja sekä asiakkaille räätälöityjä koulutuksia ja vaikutamme lukuisissa hankkeissa. Olemme tehneet yhteistyötä Ekokompassin kanssa vuodesta 2018. Ekokompassi-auditoijamme on pitkän kokemuksen omaava ympäristöjohtamisen kouluttaja ja laatutyön ammattilainen.