Ilmainen webinaari: Ota suunta Ekokompassilla – yrityksen ympäristöasioiden hallinta

Puhujana Anu Elo Ekokompassista

Haluaisitteko ottaa yrityksenne ympäristöasiat haltuun helposti ja tehokkaasti?

Etsittekö liiketoiminnallisia hyötyjä ympäristösertifioinneista?

Webinaarissamme asiantuntijamme käy läpi pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaan kehitetyn Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Webinaari on suunnattu yritysten päättäjille kaikilla toimialoilla.

 
 

Tunnistatko toimintasi merkittävimmät ympäristövaikutukset?

Ympäristövaikutusten arviointi on keskeinen osa yritystoiminnan kehittämistä. Käymme läpi ympäristövastuun keskeiset osa-alueet jotka jokaisen yrityksen on hyvä hallita ja hahmottaa.


 

Löytyykö sinulta aikaa ja keinoja niiden vähentämiseen?

Ympäristöasioiden tehokas haltuunotto vaatii aikaa, osaamista ja työkaluja. Webinaarissa asiantuntijamme esittelee pk-yrityksille suunnatun työkalumme ympäristövastuun helppoon hallintaan.


Tiedätkö mitä hyötyä ympäristötyöstä voisi olla juuri teille?

Kerromme asiakkaidemme konkreettisten esimerkkien kautta, millaisia vaikutuksia ja liiketoiminnallisia hyötyjä ympäristöjärjestelmän avulla voi saavuttaa.

“30 % pk-yrityksistä haluaisi tarttua konkreettisiin ympäristötoimiin, mutta eivät oikein tiedä miten.”

Elinkeinoelämän keskusliitto

Tervetuloa webinaariin 8.6. klo 9–9:30

Yrityksen ympäristöasioiden hallinta – Ota suunta Ekokompassilla


“Ekokompassi-ympäristösertifikaatista on ollut meille hyötyä tarjouskilpailuissa. Jotkin asiakkaat vaativat näyttöä siitä, että yrityksen toiminnassa otetaan ympäristö huomioon”

Annika Fagerholm, H&A Siivouspalvelu

“Ympäristötyö haluttiin helpommin mitattavaan, seurattavaan ja viestittävään muotoon. Näin voimme paremmin keskittyä niihin toimiin, joilla on merkittävin vaikutus ympäristöön.”

Reetta Haapasalo, Dagsmark Petfood

“Yrittäjän näkökulmasta Ekokompassi oli hyvin sujuva kokonaisuus ja erityisesti palveluun sisältyvä asiantuntija-apu teki työstä helppoa

Jussi Turunen, Saimaan Sisäilma