Vastuullisuusviestinnän palvelut Ekokompassin asiakkaille

Vastuullisuusviestinnän palvelut asiakkaillemme

Ekokompassin asiakkaiden ympäristötyön tueksi tarjoamme myös viestinnän palveluita. Vastuullisuusviestinnän sparraus pukee ympäristöohjelmanne sisällön viestittävään muotoon – ja hyvin toteutetun viestinnän avulla organisaatio saa parhaan hyödyn tekemästään vastuullisuustyöstä.


Vastuullisuusviestinnän palvelupaketit

Viestintäsparraus – Perus

Kolmen sparrauksen sarja on suunnattu Ekokompassin asiakkaille, jotka haluavat kehittää vastuullisuusviestintäänsä ja kaipaavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä ja apua aiheeseen.

Ennen sparrausta  organisaatio tekee vastuullisuuden ennakkokartoituksen, jonka pohjalta  asetamme tavoitetason vastuullisuusviestinnälle sekä selkeytämme vastuullisuusviestinnän punaista lankaa eri kanavissa. Kolmen tapaamisen aikana pureudumme yrityksen vastuullisuuteen  ja sen viestintään konkreettisten ehdotusten kautta. Lisäksi annamme työkaluja vastuullisuusviestinnän itsenäiselle kehitykselle. 

Sparraus pohjautuu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, mutta huomioi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun.  Suositusten tavoitteena on kirkastaa ja terävöittää yrityksen vastuullisuusviestintää.

Sparraus sisältää: 

 • Vaikuttavan vastuullisuusviestinnän perusteet ja vaatimukset
 • Organisaation vastuullisuuden nykytilan analyysin
 • Olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistamisen pohjautuen organisaation toimintaan
 • Vastuullisuustekojen selkeyttämisen viestittävään muotoon
 • Vastuullisuusviestinnän nivomisen luontevasti osaksi  muuta viestintään
 • 3 online-tapaamista viestinnän asiantuntijan kanssa
 • Konkreettisia harjoituksia
 • Työkalut (3 kpl) vastuullisuusviestinnän itsenäiseen kehittämiseen.

1200 € + alv

“Saimme paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä. Tapaamiset sinänsä olivat hyvä ponnahduslauta parannukseen ja ideointiin.”

Satu Forsman / Cabassi Oy

Viestintäsparraus – Mikro

Ekokompassin asiakkaille, jotka haluavat käytännönläheisen lähdön vastuullisuusviestintään.

Ennen sparrausta organisaatio tekee vastuullisuuden ennakkokartoituksen, jonka pohjalta  asetamme tavoitetason vastuullisuusviestinnälle, selkeytämme vastuullisuusviestinnän punaista lankaa eri kanavissa ja annamme työkaluja viestinnän itsenäiselle kehitykselle. 

Annetut suositukset pohjautuvat Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, mutta huomioivat myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun.

Sparraus sisältää: 

 • Organisaation vastuullisuuden nykytilan analyysin
 • Tavoitetason asettaminen vastuullisuusviestinnän itsenäiselle kehittämiselle
 • Vastuullisuustekojen selkeyttäminen viestittävään muotoon
 • 1 online-tapaamisen viestinnän asiantuntijan kanssa
 • Työkalut (3 kpl) vastuullisuusviestinnän itsenäiseen kehittämiseen.

580 € + alv


Vastuullisuusraportoinnin sparraus

Vastuullisuusraportin sparraus on suunnattu Ekokompassin asiakkaille, jotka haluavat laatia toiminnastaan vastuullisuusraportin tai kehittää olemassa olevaa raportointia edelleen. Yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa rakennat vastuullisuusraportistasi selkeän, luotettavan ja olennaiseen keskittyvän kokonaisuuden.

Sparrauksen sisältö räätälöidään tarjouksen mukaan ja se voi sisältää:

 • Hyvän raportointitavan perusteet
 • Raportin rakenteen ja sisältösuunnitelman sparrauksen
 • Raportin sisällön sparrauksen ja kommentoinnin
 • Oleellisten tunnuslukujen määrittelemisen, kokoamisen ja analysoinnin
 • Käytettävissä olevien materiaalien kokoamisen ohjeistuksen (tunnusluvut, data, graafit ja kuvat)
 • Online-tapaamisia viestinnän asiantuntijan kanssa
 • Raportin sisällöntuotannon ja ulkoasun suunnittelun

Hinta määräytyy organisaation koon ja raportin laajuuden mukaan, alkaen 1600 € + alv


“Viestintäsparrauksen avulla pääsee nopeasti eteenpäin, lisäksi annan käytännönläheisiä neuvoja vastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteenani on auttaa löytämään ratkaisuja yrityksen viestintähaasteisiin sekä oivalluttaa näkemään vastuullisuuden tuomat mahdollisuudet.”

Karoliina Hovi, vastuullisuusstrategi, Hovi Creative Oy
Ekokompassin vastuullisuusviestinnän sparraaja
Tarjouspyyntö

Kysy lisää