Palvelut

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti

Ekokompassin käyttäjä saa tuekseen oman neuvojan. Ekokompassi-neuvoja tukee ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Organisaation kanssa yhdessä laadittava ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on tärkein työkalu toiminnan kehittämisessä.

Yleensä organisaatio tapaa Ekokompassi-neuvojaa kolme kertaa. Tapaamiset sovitaan noin neljän kuukauden ajalle. Organisaation ympäristövastaava ja muut ympäristötyön avainhenkilöt saavat tehtäväänsä koulutuksen.

Organisaatio on valmis auditoitavaksi, kun ympäristöohjelmaa on toteutettu puoli vuotta. Auditoinnilla Ekokompassi-auditoija tarkistaa, täyttyvätkö Ekokompassin 10 kriteeriä käyttäjän toiminnassa.
Auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen.

Ekokompassi-neuvojat ja -auditoijat ovat kilpailutettuja ja tehtäväänsä koulutettuja ympäristöalan asiantuntijoita.

Ekokompassi sopii toimialasta riippumatta niin yrityksille, yleisötapahtumille, järjestöille kuin virastoillekin.

Viestintä

Ennen auditointia organisaatio saa käyttöönsä sähköpostin allekirjoituksen sekä Ekokompassin sähköisen bannerin.

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä Ekokompassi-logon sekä sertifikaatin. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Voimassaolo edellyttää, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

Ekokompassin käyttäjille toimitetaan uutiskirjettä ja kuukausittain vinkkejä ympäristötyöhön. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Ekokompassin verkkosivuilla. Ekokompassi on aktiivinen Twitterissä ja nostaa mielellään asiakkaidensa ympäristötekoja esiin tilillään.

Ekokompassilla

  • vastaat asiakkaiden vaatimuksiin – se on näyttö uskottavasta ympäristötyöstä.
  • parannat riskienhallintaa maineriskistä ympäristöriskeihin.
  • voit hallita jäte- ja energiakuluja ja parantaa hävikin hallintaa.

Ekokompassi yhdistää organisaatios, asiakkaasi ja ympäristön hyödyn – win win win!

Tarinat

Tutustu Ekokompassin käyttäjien saavutuksiin.

Lue tarinat.

Video

Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatilla edullisempi aluevuokra Helsingissä ja Espoossa

Helsinki

Mitkä vuokraajat antavat alennuksen?
Vuokranalennuksen 30 % saa tällä hetkellä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan vuokraamista tapahtumapaikoista.

Milloin tapahtuma saa alennuksen?
Alennuksen saa voimassa olevalla Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatilla. Alennus voidaan myöntää jo Ekokompassin rakentamisvuonna takautuvasti hyväksytyn auditoinnin jälkeen.

Mistä tiedän, kuka on tapahtumapaikan vuokraaja?
Helsingin keskeisimmistä tapahtumapaikoista on tehty tapahtuma-aluekortit, joista selviävät mm. vuokranantajan tiedot. Joskus yhdellä alueella voi olla useita vuokranantajia.

Espoo

Espoo myöntää 30 % alennuksen alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma -ympäristöjärjestelmää vastaan.

Miten tapahtuma saa alennuksen?
Alueenhaltija perii 70 % osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen tapahtumaa.  Tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -todistus viimeistään 60 vrk kuluttua tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.

Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai tapahtuma ei läpäise auditointia, alueenhaltija perii loput 30 % alueen vuokrasta.

Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi tapahtuma -sertifikaattia vastaan.