Rakentaminen ja ylläpito

Ekokompassin rakentaminen

Alkukartoituksen tekeminen

Ekokompassin rakentaminen aloitetaan täyttämällä ympäristöasioiden alkukartoituslomake, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. Ensimmäisellä neuvojatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassin rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa organisaation avainhenkilöitä.

Avainhenkilöiden koulutus

Vähintään yksi henkilö organisaatiosta osallistuu Ekokompassin järjestämään koulutukseen. Organisaatio voi myös hyväksyttää jonkin muun ympäristöaiheisen koulutuksen Ekokompassilla tai ostaa Ekokompassilta juuri heille räätälöidyn avainhenkilökoulutuksen. Koulutuksen käytyään avainhenkilöt kouluttavat itse organisaation muun henkilökunnan Ekokompassilta saatavan materiaalin avulla.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointilomake täytetään Ekokompassi-neuvojan kanssa yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja organisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

Ympäristöohjelman laatiminen

Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta. Ohjelma tehdään Ekokompassi-neuvojan tuella ja neuvoja hyväksyy valmiin ohjelman. Ympäristöohjelmaan sisältyy myös organisaation oma ympäristöpolitiikka, joka on johdon ytimekäs julkilausuma sitoutumisesta ympäristöarvoihinsa.

Ympäristöohjelmaa laadittaessa täytetään myös liitteet:

  • lakilista
  • jätehuoltosuunnitelma
  • vaarallisen jätteen kirjanpito
  • kemikaaliluettelo

Tunnuslukujen valinta

Organisaatio valitsee yhdessä Ekokompassi-neuvojan kanssa seurattavat tunnusluvut siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnusluvut liittyvät kiinteästi toimintaan ja kuvaavat sen ympäristösuorituskykyä. Riippuen  toimialasta tunnusluvut valitaan esimerkiksi seuraavista:

  • Raaka-aineiden tai kemikaalien käyttö
  • Hankinnat
  • Sähkön, lämmön ja veden kulutus
  • Kuljetusten polttoaineen kulutus
  • Jätemäärät
  • Matkustaminen

Ympäristöohjelman toteutusohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Organisaatio toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran työn etenemisestä sekä tunnusluvut. Kun auditointi on läpäisty hyväksytysti, organisaatiolle myönnetään Ekokompassi-logon käyttöoikeus.

Ekokompassi-sertifikaatit jaetaan kerran vuodessa tunnustuksena ympäristötyöstä.

Sertifikaatti ja logon käyttöoikeus ovat voimassa kolme vuotta edellyttäen, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

Raportointi Ekokompassille vuosittain

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä, viestitään siitä myös omalle henkilökunnalle ja päivitetään ympäristöohjelma. Ekokompassilta saa tarvittaessa neuvoja käytännön ympäristötyöhön.

Ekokompassi-verkostolle järjestetään vuosittain verkostotapaaminen vaihtuvalla teemalla sekä toimitetaan uutiskirjettä.