Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi

Organisaatiot tekevät ympäristöohjelmansa sähköiseen raportointijärjestelmään. Siellä he myös  raportoivat sen toteutumisesta, seuraavat tunnuslukujen kehitystä sekä tallentavat ympäristötyöhön liittyvät dokumentit. Ensimmäistä kertaa raportointi tulee ajankohtaiseksi auditointiin valmistauduttaessa. Ympäristötyön etenemisestä pitää kertoa organisaation henkilökunnalle säännöllisesti.

Ekokompassi-neuvojat ja -auditoijat käyttävät samaa järjestelmää.

Kirjaudu Ekokompassin raportointijärjestelmään

 

Tukea järjestelmän käyttöön

Tukea järjestelmän käyttöön yritykset ja tapahtumat saavat omalta Ekokompassi-neuvojaltaan.

Tutustu myös Ekokompassi-raportoinnin_pikaohjeeseen

Ympäristöohjelma

Yritys tai tapahtuma laatii ympäristöohjelman ja päivittää sen vuosittain.

Raportointi

Ympäristöohjelman tulokset raportoidaan vuosittain Ekokompassille sekä omalle henkilökunnalle.

Tutustu saavutuksiin!

Lue tarinoista, mitä ja miten muut ovat saavuttaneet Ekokompassilla.