Pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi toi Tuoreverkolle Ekokompassi-sertifikaatin

Ihanien kotimaisten vihannesten satokausi alkaa lähestyä. Puhtaasti ympäristöä huomioiden tuotettuja kotimaisia vihanneksia ja marjoja saa pian taas ruokakaupoista ympäri maan. Ympäristöasioiden huomioiminen kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnoissa aina alkutuotannosta logistiikkaan onkin nykyaikaa. Kuopiolaiselle kotimaisten avomaanviljelijöiden kasviksia ja marjoja myyvälle ja markkinoivalle Tuoreverkko Oy:lle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti huhtikuussa 2020. 

Ekokompassi on Suomen tunnetuin kaikille toimialoille soveltuva pk-yritysten ympäristöjärjestelmä. Sertifioinnilla sitoudutaan ympäristötyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sertifikaatin kriteerien täyttymistä sen saavuttaneessa yrityksessä seurataan myös vuosittain. 

Tuoreverkolla oli jo olemassa hyvät edellytykset oman ympäristötyönsä sertifiointiin, mutta silti Ekokompassin saavuttamiseen vaadittiin paljon taustatyötä ja sitoutumista toimenpiteisiin, sanoo Tuoreverkon markkinointipäällikkö ja partner Ulla Kojonkoski. Työ ei myöskään pääty tähän prosessiin, vaan sertifioitu yritys sitoutuu jatkuvaan kehitystyöhön ja ympäristövastuullisuuteen koko toiminnassaan myös jatkossa. Tuloksia raportoidaan vuosittain.

Laajemman kokonaisuuden tutkimisessa ja tiivistämisessä Tuoreverkkoa auttoi Savon ammattiopiston YMOSA-hanke (ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä). Kojonkoski kehuu yhteistyötä Savon ammattiopiston hankeammattilaisten kanssa. 

– Alusta alkaen hankkeesta saatiin lisää motivaatiota ja hyviä vinkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen missioihin ja arvoihin oli perehdytty todella hyvin ja apua oli saatavilla aina, kertoo Kojonkoski.

Myös alihankkijat sitoutetaan ympäristötyöhön

Tuoreverkon Ekokompassi-sertifikaatin kartoitustyössä tutkittiin Tuoreverkon viljelijä- ja logistiikkayhteistyökumppaneiden toimintatapoja ja yhteisiä toimintaketjuja. Tutkimustyön tuloksena löydettiin toimenpiteet siihen, kuinka alihankkijoiden ympäristöhyvinvoinnin tietoutta kasvatetaan ja kuinka heidät sitoutetaan vielä tiiviimmin mukaan ympäristövastuullisuuden ketjuun. 

Tuoreverkon sopimusviljelijöitä aktivoidaan sitoutumaan yhä enemmän omien toimintatapojensa kehittämiseen ympäristövastuullisuuden kannalta. Kaikilta tuottajilta löytyykin jo Laatutarha- tai IP-sertifikaatti. Yhteydenpitoa viljelijäverkostoon on tiivistetty uutiskirjeen muodossa. Jokaviikkoinen tiedote sisältää tietoa mm. ympäristöalan koulutuksista ja vinkkejä sekä esimerkkejä vastuullisista toimenpiteistä, joita voi soveltaa omaan käyttöön. Viljelijöille on järjestetty myös tietoisku-webinaareja mm. peltojen hiilensidonnasta, biohajoavista katevaihtoehdoista ja muovin korvaamismahdollisuuksista pakkauksissa. 

Tuoreverkon tiimi yhteiskuvassa.

Kehitysprosessissa kuljetuskumppaneiden kuljetusreitit optimoitiin ja ympäristön huomiointi toimintatavoissa kartoitettiin. Nyt kuljetusten reitit on tarkoin suunniteltu, autot ajavat tehokkaasti täysillä lasteilla ja kuljetuksessa käytetään enenevässä määrin biopolttoaineilla toimivaa kalustoa. 

Jokainen voi vaikuttaa pienillä teoilla

Ulla Kojonkoski kertoo, että Tuoreverkon omat ympäristöteot ovat jatkuvia pieniä tekoja kohti kestävää tulevaisuutta. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja pieninkään toimenpide ei ole turha. Kierrätys on avainasemassa ja sitä tulisi opettaa ja neuvoa jo lastentarhaikäisistä alkaen. Koululaisia voisi viedä katsomaan kaatopaikkaa ja kierrätyskeskuksia ja kertoa kierrätyksen tärkeydestä heidän omalle tulevaisuudelleen. Lisäksi kannattaa kaupassa vihanneksia ja marjoja ostaessaan miettiä tuotteen pakkaus- ja hiilijalanjälkiasioita ja valita ostoskoriin kotimainen tuore ja puhdas vaihtoehto.

Miten sinun yrityksesi toimintaa voitaisiin kehittää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla? Otetaan yhdessä suunta kohti ympäristöasioiden helppoa hallintaa!

Tutustu Ekokompassiin

Lataa opas

Ekokompassi-opas kertoo, miten ympäristövastuu otetaan haltuun Ekokompassin avulla.

Varaa esittely

Varaa aika lyhyeen esittelyyn, jossa kerromme kuinka voimme kehittää toimintaanne Ekokompassin avulla.

Lisää asiakastarinoita

Katso kaikki asiakastarinat →