Rakennusliikkeen pohjatyöt kunnossa – E.M. Pekkinen

E.M. Pekkinen Oy on vuonna 1960 perustettu perheyritys, jonka työmaata ovat maa-, pohja- ja insinöörirakenteet. Yrityksellä on kolme selkeää ympäristötyön tavoitetta:
– Toiminta on tunnistettua, valvottua ja puutteet korjataan.
– Toiminnasta ei aiheudu vakavia ympäristöpoikkeamia.
– E.M. Pekkinen on asiakkaiden mielestä ympäristöä kunnioittava rakentaja.
Yritykselle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti huhtikuussa 2017.

Laatustandardin 9001 mukainen järjestelmällinen toiminta on E.M. Pekkisessä tuttua jo pitkältä ajalta. Yritys alkoi kuitenkin kaivata ympäristötyön tueksi omaa järjestelmää.

Tuotantoinsinööri Risto Sell kertoo ympäristötyöstä maanrakennusliikkeessä:

– Rakennushankkeissa pystymme vaikuttamaan esimerkiksi materiaalivalintoihin, energian käyttöön, hukan minimointiin ja kalustovalintoihin.
– Ekokompassin käyttöönotto on lisännyt toimenpiteiden konkreettisuutta ja vaikuttavuutta.

Johdonmukaista ympäristötyötä tekemällä E.M. Pekkisessä on huomattu, että hyödyt ovat kumulatiivisia.

– Sitä mukaa kun saamme kehitettyä jokapäiväistä tapaamme toimia, avautuu uusia ovia. Näiden ovien löytyminen voisi muuten olla hyvin sattumanvaraista, Sell arvioi.

E.M. Pekkisellä ollaan oltu tyytyväisiä Ekokompassin toteutustapaan. Järjestelmä on ollut loistava työkalu pk-yritykselle: se on tarjonnut mahdollisuuden luoda konkreettisen toimintamallin toiminnan suunnitteluun, tekemiseen, seurantaan ja edelleen parantamiseen.

– Ekokompassin ansiosta ympäristövaikutusten hallinnan hyödyt ovat nyt selkeämmin havaittavissa ja yhdistettävissä kustannussäästöihin.
– Ympäristöystävällisyys ja toiminnan tehokkuus kulkevat hyvin usein käsikädessä, Sell summaa.

Comments are closed.