Startupien supertapahtuma mittaa, sitouttaa ja viestii – Slush

Kestävä kehitys on aina ollut osa Slushin arvomaailmaa. Tänä vuonna erityisesti ympäristövastuuta alettiin lähestyä systemaattisesti ja uusin keinoin Ekokompassin myötä.

– Vuosi 2015 oli Slushille merkittävä erityisesti asioiden mittaamisen ja dokumentoinnin suhteen. Tietoa kerättiin muun muassa jätemääristä, energiankulutuksesta sekä logistiikasta, ja näin ympäristövastuuta voitiin tarkastella kokonaisvaltaisesti ja konkreettisin tuloksin, kertoo Slushin Head of Sustainability Elina Tarkkonen.

– Ekokompassi auttoi myös ympäristövastuun jalkauttamisessa aivan uusille toiminnan osa-alueille toimien samanaikaisesti alustana kaikelle tulevaisuudessa tehtävälle kehitystyölle, kuvaa Tarkkonen Ekokompassin käyttöönottoa kansainvälistä huomiota keräävässä tapahtumassa.

Ympäristöviestintään panostettiin kertomalla niin Slushin vapaaehtoisille kuin konferenssivierallekin Slushin arvoista ja tavoitteista sekä tekemällä ympäristöohjelma näkyväksi koko Slush-yhteisölle, mikä oli Tarkkosen mukaan merkittävä saavutus.

– Kaikki tämä työ sai huomiota myös organisaation ulkopuolella, mikä on kannustanut entisestään etsimään uusia keinoja pienentää tapahtuman ympäristövaikutuksia, hän jatkaa.

Uutena asiana Slushissa tiedostettiin yhteistyökumppanien sitouttamisen merkitys, jotta ympäristövastuun kehittämisestä tulee yhteinen, pitkäikäinen sekä tuloksia tuottava prosessi.

– Saamamme asiantuntijaohjaus oli laadukasta ja toi uusia näkökulmia omaan kehitystyöhön. Ympäristöjohtamisen työkaluna Ekokompassi on selkeä ja helppokäyttöinen, Tarkkonen summaa Slushin kokemuksia Ekokompassista.

Comments are closed.