Ekokompassen i korthet

Ekokompassen i korthet

  • ett miljöledningssystem som lämpar sig för små och medelstora företag, evenemang för allmänheten samt städers ämbetsverk
  • vi skräddarsyr tillsammans
  • lämpar sig för alla branscher
  • ett stöd i miljöarbetet
  • innefattar 10 kriterier som företaget, evenemanget eller ämbetsverket förbinder sig att följa
  • auditering varefter certifikat beviljas
  • stöder sig på standarder för internationell miljöledning samt motsvarande nordiska miljöledningssystem
  • Hemsidor: ekokompassi.fi
  • Twitter: @Ekokompassi