Frågor och svar

Frågor och svar

Hur mycket kostar Ekokompassen?
Vad får du för uppbyggnadsavgiften?
Vad får du för årsavgiften?
Hur många användare har Ekokompassen?
Var får man tag på Ekokompassen?
Går det att köpa ett Ekokompass-märke?
Hur kommer vi med?
Måste verksamheten till sin natur vara s.k. 'grön' för att man ska kunna få ett Ekokompass-certifikat?
Kan ett Ekokompass-certifikat utfärdas för verksamhet som medför skadliga miljökonsekvenser?
Vi har redan en längre tid utfört miljöarbete, vilken nytta skulle vi kunna ha av Ekokompassen?
Vilken är skillnaden mellan ett miljöledningssystem och en miljömärkning?
Vilken är skillnaden mellan Ekokompassen, Green Office och ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001?
Vilka instanser står bakom Ekokompassen?