Vad då för Ekokompass?

Ett miljöledningssystem som lämpar sig för små och medelstora företag samt olika evenemang

Ett Ekokompass-certifikat vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring och iakttagande av Ekokompassens 10 kriterier.

Ekokompassen bygger på såväl motsvarande nordiska miljösystem som internationella miljöledningsstandarder:

På EMAS webbplats finns en jämförelse mellan Ekokompassen och EMAS. I jämförelsen ser man vad systemen har gemensamt och hur de skiljer sig från varandra samt resultatet ”Relation to EMAS: Very close”. EMAS-systemet baserar sig på en EU-förordning och det består av ett miljösystem och en miljörapport enligt ISO 14001-standarden.

Ekokompassens särdrag är fokuseringen på konkreta åtgärder, färdiga verktyg och Ekokompassen-rådgivarens personliga stöd vid ibruktagningen.

Bakom Ekokompassen står städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt HRM, HRT och Helen.

Lätt att komma igång
Vi skräddarsyr tillsammans
Experthjälp för dig
Vilken nytta har man av Ekokompassen?
Hur kommer jag med?

Ekokompassen i korthet

Korta fakta om Ekokompassen.

 

Frågor och svar

Var får man tag på Ekokompassen? Vad får du för årsavgiften?

Användare

160 verksamställen, 5000 arbetstagare, över 300 000 besökare…