Tausta

Ekokompassin hanketausta

Ekokompassi on kehitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2008 – 2011, ja sen tavoitteena oli vahvistaa pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden hallintaa. Hankkeessa luotiin toimintamalli kaupunkien ja pk-yritysten väliselle ympäristöyhteistyölle sekä tarjottiin räätälöityä ympäristöneuvontaa. Myös seudullisia yritysneuvojia koulutettiin yrityksiä koskettaviin ympäristöasioihin ja neuvomaan asiakkaitaan näissä kysymyksissä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työkaluja ympäristöasioiden mukaan ottamiseen aloittavien yrittäjien neuvontaan.

Yhteistyökumppanit

Hanke sai tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja sen keskeiset yhteistyökumppanit olivat Helsingin elinkeinopalvelu, Helsingin kaupungin tukkutori, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Leija yrityspalvelukeskus (Vantaa), Espoon kaupungin ympäristökeskus, Espoon Seudun Uusyrityskeskus, Kauniaisten kaupungin ympäristötoimi, HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin seudun kauppakamari ja Helsingin yrittäjät.

Paikallisuus vahvuutena

Ekokompassin vahvuutena on paikallisuus. Pääkaupunkiseudulla on noin 60 000 – 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä (alle 250 työntekijää), joilla on potentiaali olla aktiivisia ekotehokkuuden ja kilpailukyvyn edelläkävijöitä. Näiden yritysten yhteenlaskettu ympäristövaikutus on merkittävä.

Eurooppalaisten tutkimusten mukaan merkittävä menestystekijä yritysten ympäristöasioiden hoidon onnistumisessa on yhteistyö paikallisten julkisten toimijoiden kanssa. Myös julkiset toimijat hyötyvät yhteistyöstä, joka perustuu vapaaehtoiseen neuvontaan ja koulutukseen.

Pohjoismainen yhteistyö

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on kehitetty vastaamaan muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä.

  • Ecolighthouse (Norja)
  • Miljödiplom (Ruotsi)
  • Green Network (Tanska)
  • Key2Green (Tanska)
  • Planmiljo (Tanska)

Ekokompassi yleisötapahtumille

Tapahtumille soveltuva versio Ekokompassista kehitettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteishankkeessa Greening Events 2012–2014.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja sitä rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), World Design Capital Helsinki 2012 ohjelma sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Helsingin kaupungin kanslia, Helsingin rakennusvirasto, Helsingin liikuntavirasto, Espoon Matkailu Oy, Espoon ympäristökeskus, Vantaan elinkeinopalvelut, Vantaan ympäristökeskus, Vantaan tapahtuma- ja kaupunkikulttuuripalvelut, Aalto-yliopisto, Sport Finland, Pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo/HSY.

Greening Events -hanke teki yhteistyötä Sustainable Event Alliance -verkoston kanssa.