X X

Perustiedot

Tervetuloa Ekokompassin ympäristövastuutestiin. Aloitetaan muutamilla organisaatiosi perustiedoilla.

Nykyiset järjestelmät

Yritysvastuuta tukevia järjestelmiä on monenlaisia. Ympäristövastuutyössä ne auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan omaa käytännön tekemistä.

Onko organisaatiollanne jokin näistä järjestelmistä tai sertifikaateista?

Seuranta ja mittaaminen

Mittaaminen ja seuranta auttavat paitsi hahmottamaan oman toiminnan tärkeimmät ympäristövaikutukset myös kohdistamaan toimenpiteet oikeisiin, vaikuttaviin asioihin.

Oletteko mitanneet toimintanne tai tuotteidenne hiilijalanjälkeä?

Mittaatteko tällä hetkellä jotain seuraavista ympäristötyön osa-alueista?

Ympäristöriskien* tunnistaminen

Ympäristövastuun taso mitataan erityisesti kyvyssä tunnistaa ja hallita oman toiminnan ympäristöriskit.

*Ympäristöriskeillä tarkoitetaan ihmisen terveyteen, elin- ja työympäristöön sekä muihin eliöihin ja fyysiseen ympäristöön kohdistuvia äkkinäisiä sekä pidemmän aikaväkin riskejä.

Mitä ympäristöriskejä olette tunnistaneet?

Onko teillä ohjeita ympäristöön liittyvien poikkeustilanteiden varalle?

Ympäristö ja toimintakulttuuri

Parhaimmillaan ympäristövastuu on organisaation läpileikkaava yrityskulttuurin ulottuvuus, johon osallistuvat kaikki.

Missä yhteydessä ympäristöasiat ovat olleet organisaatiossanne esillä?

Ympäristövastuun motivaatio

Ympäristövastuu ei tule koskaan valmiiksi vaan olennaista on halu kehittyä ja pyrkiä jatkuvaan parantamiseen.

Liittyykö ympäristöasioiden hallinta tällä hetkellä strategiaanne ja/tai arvoihinne?

Onko organisaatiollanne ympäristölupaus?

Missä ympäristöasioissa haluaisitte erityisesti kehittyä?

Tulokset

Kiitos, että teit ympäristövastuutestimme. Sen tarkoituksena on antaa toisaalta alustava arvio organisaatiosti ympäristövastuu tilasta ja toisaalta käsitys siitä, minkälaisista palikoista ympäristövastuutyö tyypillisesti koostuu.

Organisaation ympäristövastuun luonteeseen kuuluu, että hyvään tulokseen ei kannata tuudittautua eikä heikompaan lannistua. Me Ekokompassilla ajattelemme, että aitoa ympäristövastuuta on sitoutua jatkuvaan parantamiseen tai pieniin ensiaskeliin omalle organisaatiolle olennaisissa asioissa.

Tässä testin tulokset:

Nykyiset järjestelmät

Mittaaminen ja seuranta

Ympäristöriskien tunnistaminen

Ympäristö ja toimintakulttuuri

Ympäristövastuun motivaatio

Lataa Ekokompassin ympäristövastuun opas

Opas auttaa ymmärtämään lisää yrityksen ympäristövastuun osa-alueista ja Ekokompassista ympäristöjärjestelmänä.