Rakentaminen ja hinnat

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito

Alkukartoitus

Ekokompassin rakentaminen aloitetaan täyttämällä ympäristöasioiden alkukartoituslomake, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa. Ensimmäisellä neuvojatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassin rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa organisaation avainhenkilöitä.

 

Avainhenkilöiden koulutus

Vähintään yksi henkilö organisaatiosta osallistuu Ekokompassin järjestämään koulutukseen. Organisaatio voi myös hyväksyttää jonkin muun ympäristöaiheisen koulutuksen Ekokompassilla tai ostaa Ekokompassilta juuri heille räätälöidyn koulutuksen. Koulutuksen käytyään  yhteyshenkilöt viestivät itse organisaation muulle henkilökunnalle ympäristyötyöstä Ekokompassilta saatavan materiaalin avulla.

 

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointilomake täytetään Ekokompassi-neuvojan kanssa yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja organisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

 

Ympäristöohjelman laatiminen

Ekokompassin käyttäjä saa tuekseen oman neuvojan. Ekokompassi-neuvoja tukee ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Organisaation kanssa yhdessä laadittava ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on tärkein työkalu toiminnan kehittämisessä.

Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta. Ohjelma tehdään Ekokompassi-neuvojan tuella ja neuvoja hyväksyy valmiin ohjelman. Ympäristöohjelmaan sisältyy myös organisaation oma ympäristöpolitiikka, joka on johdon ytimekäs julkilausuma sitoutumisesta ympäristöarvoihinsa.

 

Tunnuslukujen valinta

Organisaatio valitsee yhdessä Ekokompassi-neuvojan kanssa seurattavat tunnusluvut siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnusluvut liittyvät kiinteästi toimintaan ja kuvaavat sen ympäristösuorituskykyä.

 

Ympäristöohjelma

Organisaatio toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Auditointi ja sertifikaatti

Organisaatio on valmis auditoitavaksi, kun ympäristöohjelmaa on toteutettu puoli vuotta. Auditoinnilla Ekokompassi-auditoija tarkistaa, täyttyvätkö Ekokompassin 10 kriteeriä käyttäjän toiminnassa. Auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen.

Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran työn etenemisestä sekä tunnusluvut. Kun auditointi on läpäisty hyväksytysti, organisaatiolle myönnetään Ekokompassi-logon käyttöoikeus.

Ekokompassi-sertifikaatit jaetaan kerran vuodessa tunnustuksena ympäristötyöstä. Sertifikaatti ja logon käyttöoikeus ovat voimassa kolme vuotta edellyttäen, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

Ennen auditointia organisaatio saa käyttöönsä sähköpostin allekirjoituksen sekä Ekokompassin sähköisen bannerin.

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnuksen. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Voimassaolo edellyttää, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

 

Vuosiraportointi

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä, viestitään siitä myös omalle henkilökunnalle ja päivitetään ympäristöohjelma.

 

Koulutus ja neuvonta

Ekokompassilta saat myös räätälöityä koulutusta ja muita lisäpalveluita käytännön ympäristötyöhösi.

Hinnat

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän hinta koostuu rakentamismaksusta, vuosimaksusta ja auditointimaksusta.

Sen lisäksi järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja neuvontaa.

Rakentamismaksu sisältää

 • Kolme tapaamiskertaa ympäristöasiantuntijamme kanssa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisaikana
 • Yhteyshenkilöiden koulutuksen ympäristöasioiden hallintaan
 • Materiaalipankin käyttöoikeuden
 • Raportointityökalun, joka toimii yrityksen ympäristöjohtamisen, -raportoinnin ja -viestinnän työkaluna

Vuosimaksu sisältää

 • Ekokompassi-sertifikaatin ja tunnuksen käyttöoikeuden
 • Yhden vuosittaisen ympäristöasiantuntijamme neuvontakerran
 • Vuosittaisen verkostotapaamisen / teemaseminaarin
 • Ekokompassin materiaalipankin käyttöoikeuden
 • Ympäristöasiantuntijan tuen koko vuodeksi
 • Raportointityökalun, joka toimii yrityksen ympäristöjohtamisen, -raportoinnin ja -viestinnän työkaluna.
Yritykset Tapahtumat Rakentamismaksu Vuosimaksu
henkilötyövuosi kävijämäärä rakentamismaksu vuosimaksu
0 – 25 0 – 6000 1500 € 500€
26 – 50 6001 – 15 000 2000 € 750 €
51- 100 15 001 – 50 000 2500 € 1000 €
101- 250 51 000 – 100 000 3500 € 1250 €
yli 250 yli 100 000 sopimuksen mukaan sopimuksen mukaan

Rakentamismaksu maksetaan kerran, ja vuosimaksu ensimmäisestä vuodesta alkaen 12 kk välein.

Hintoihin lisätään ALV 24 %.

 • Auditoinnin hinta 90 € / h
 • Auditoinnin kesto riippuen organisaation / tapahtuman koosta on noin 6 – 10 h. Tarkan hinnan saa kysymällä tarjousta auditoijiltamme.

Hinnasto on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista neuvonta- ja auditointikäynneistä laskutetaan matkakulut, tarvittaessa majoitus ja päivärahat.

 

Edut tapahtumille hyväksyttyä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan

Helsinki

Vuokranalennuksen 30 % saa tällä hetkellä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan vuokraamista tapahtumapaikoista.

Espoo

Espoo myöntää 30 % alennuksen alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta.

Kysy lisää eduista alueen vuokraajalta.

Jo yli 200 organisaatiota on rakentamassa Ekokompassia, tule mukaan: