Rakentaminen ja hinnat

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Ekokompassi-prosessi

Alkukartoitus

Ekokompassin rakentaminen aloitetaan täyttämällä ympäristöasioiden alkukartoituslomake, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa Ekokompassi-asiantuntijan avulla.

Ekokompassin kriteeri 6: jätehuolto
_MG_5768

Ekokompassi-asiantuntija

Ekokompassin käyttäjä saa tuekseen oman asiantuntijan. Ensimmäisellä asiantuntijatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassin rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa organisaation avainhenkilöitä. Organisaatio nimeää ympäristövastaavan, joka toimii Ekokompassi-yhteyshenkilönä.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointilomake täytetään Ekokompassi-asiantuntijan kanssa yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja organisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

ekokompassi-kuvat-www
_MG_5962

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta.

Ohjelma tehdään Ekokompassi-asiantuntijan tuella ja asiantuntija hyväksyy valmiin ohjelman.

Toteuttaminen

Organisaatio toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

ekokompassi-kuvat-www2
_MG_6094

Auditointi

Auditoinnilla Ekokompassi-auditoija tarkistaa, täyttyvätkö Ekokompassin 10 kriteeriä organisaation toiminnassa. Auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen. Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran työn etenemisestä.

Sertifikaatti

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta. Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä.Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, edellyttäen, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

ekokompassi-kuvat-www3
_MG_5732

Vuosiraportointi

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä, viestitään siitä myös omalle henkilökunnalle ja päivitetään ympäristöohjelma.

Koulutus ja neuvonta

Ekokompassilta saat myös räätälöityä koulutusta ja muita lisäpalveluita käytännön ympäristötyöhösi.

_MG_5884

Jo yli 200 organisaatiota on rakentamassa Ekokompassia, tule mukaan:

Pyydä tarjous