Ympäristöjärjestelmän rakentaminen – näin se hoituu

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen – näin se hoituu

Alkukartoitus

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan tekemällä Ekokompassin asiantuntijan avulla alkukartoitus, jonka tarkoituksena on antaa kuva nykytilasta. Alkukartoitusta käytetään pohjana oman toiminna kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Ekokompassin kriteeri 6: jätehuolto
Ekokompassin asiantuntija

Ekokompassi-asiantuntija

Ekokompassin käyttäjä saa tuekseen oman asiantuntijan. Ensimmäisellä asiantuntijatapaamisella käydään läpi alkukartoituslomake, tehdään projektisuunnitelma Ekokompassin rakentamisesta sekä määritellään, ketkä ovat ympäristöasioissa organisaation avainhenkilöitä. Organisaatio nimeää ympäristövastaavan, joka toimii Ekokompassi-yhteyshenkilönä.

Ympäristövaikutusten pisteytys

Ympäristövaikutusten pisteytys tehdään Ekokompassi-asiantuntijan kanssa yhdessä keskustellen alkukartoituksen pohjalta. Keskeistä on tunnistaa ja arvioida, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja organisaation mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Näin löydetään osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän osa-alueet
Helsinki / Finland - January 9, 2018: Aerial view of new bridge in Jatkasaari district

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ympäristöohjelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteet valitaan ympäristövaikutusten pisteytyksen pohjalta.

Ohjelma tehdään Ekokompassi-asiantuntijan tuella ja asiantuntija hyväksyy valmiin ohjelman.

Ympäristöohjelman toteuttaminen

Organisaatio toteuttaa valmista ympäristöohjelmaansa keskimäärin puolesta vuodesta vuoteen ennen auditointia. Tänä aikana käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

ekokompassi-kuvat-www2
_MG_6094

Auditointi

Auditoinnilla Ekokompassi-auditoija tarkistaa, täyttyvätkö Ekokompassin 10 kriteeriä organisaation toiminnassa. Auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen. Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran työn etenemisestä.

Ekokompassi-sertifikaatti

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta. Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, edellyttäen, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti
Ekokompassin kriteeri 5: henkilöstön ohjeistus

Vuosiraportointi

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä, viestitään siitä myös omalle henkilökunnalle ja päivitetään ympäristöohjelma.

“Yrittäjän näkökulmasta Ekokompassi oli hyvin sujuva kokonaisuus ja erityisesti palveluun sisältyvä asiantuntija-apu teki työstä helppoa”

Jussi Turunen, Saimaan sisäilma

Ympäristöjärjestelmän tueksi:

Ekokompassi

Lisäpalvelut ja koulutus

Ekokompassilta saat myös räätälöityä koulutusta ja muita lisäpalveluita käytännön ympäristötyöhösi. Ota meihin yhteyttä ja räätälöimme sinulle sopivat lisäpalvelut ympäristöohjelmasi tueksi.

Ekokompassin viestintäpalvelut

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestintä viimeistelee vaikuttavan ympäristötyön. Tarjoamme asiakkaidemme ympäristöohjelman tueksi myös ympäristöviestinnän lisäpalveluita.

Jo yli 300 organisaatiota käyttää toimintansa kehittämiseen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, tule mukaan.