Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Mitä eroa on ympäristöjärjestelmällä ja ympäristömerkillä?

Ympäristöjärjestelmän avulla yritys tai muu organisaatio pääsee tarkastelemaan koko toimintaketjuaan sekä vähentämään sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestelmää käyttävä toimija sitoutuu paitsi järjestelmän kriteereihin myös jatkuvaan parantamiseen. Vuosittainen suunnittelu ja tulosten seuraaminen ovat tärkeässä asemassa. Ympäristöjärjestelmiä ovat esimerkiksi Ekokompassi, Green Office ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Ympäristömerkki haetaan yhdelle tai useammalle tuotteelle tai palvelulle. Ympäristömerkki on osoitus kriteerien täyttymisestä merkin myöntämisen hetkellä. Merkin myöntäjä usein kannustaa jatkuvaan parantamiseen kriteerejä säännöllisesti kiristämällä. Ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Avainlippu.

Voit lukea ympäristömerkeistä ja ympäristösertifikaateista lisää valintaoppaastamme.

Mitä eroa on Ekokompassilla ja ISO 14001 –standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä?

ISO 14001 –standardi keskittyy prosessien ja toimintamallien kehittämiseen – toimija rakentaa itsenäisesti itselleen järjestelmän standardin mukaisesti. Ekokompassi pohjautuu kansainvälisiin standardeihin kuten ISO14001, mutta se on kehitetty käytännönläheiseksi, pk-yritysten tarpeisiin ja resursseihin sopivaksi – rakentamiseen saa valmiit työkalut sekä oman asiantuntijan, ja se keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin. Ekokompassi tukee hyvin myös matkaa kohti ISO14001-standardin käyttöönottoa.

Kenelle Ekokompassi on saatavilla?

Ekokompassi on valtakunnallinen sertifikaatti joka on saatavilla koko Suomessa, joka sopii kaikille organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta. Ympäristöohjelma räätälöidään toimialaan ja kokoluokkaan sopivaksi. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää käyttää jo lähes 400 organisaatiota – monenkokoiset yritykset erilaisilta toimialoilta rakennusalalta toimistoihin sekä järjestöt, säätiöt ja kuntaorganisaatiot. Tutustu asiakkaidemme työhön täällä.

Voiko Ekokompassi-sertifikaatin saada toiminnalle, jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia?

Kyllä voi. Kaikella toiminnalla on vaikutuksia ympäristöön, ja työkalut ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen kehittyvät kokoajan. Ympäristöjärjestelmän avulla toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia pienennetään ja hallitaan, ja tueksi saa ympäristöasiantuntijan osaamisen. Ympäristösertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen.

Olemme tehneet ympäristötyötä jo pitkään, mitä hyötyä Ekokompassista meille voisi olla?

Ekokompassi-ympäristöohjelman perusta on organisaation nykytila. Ekokompassin ympäristöasiantuntijan avulla omaa ympäristötyötä pääsee syventämään entisestään. Sertifikaatin myöntämisen jälkeen sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa. Sertifikaatin avulla on myös helppo tehdä jo tehtyä ympäristötyötä näkyväksi ja saada etumatkaa esimerkiksi tarjouskilpailuihin. Lisäksi saatte asiantuntijan käyttöönne sekä ajankohtaisen tiedon ympäristötyönne tueksi – järjestämme asiakkaillemme ilmaisia koulutuksia ajankohtaisiin teemoihin liittyen (mm. monimuotoisuus, kompensaatiot, hiilijalanjälki ja -kädenjälki)

Mitä ympäristöjärjestelmän rakentaminen vaatii organisaatiolta?

Jokaisella asiakkaalla on käytettävissään tietty määrä asiantuntijaneuvontaa (tavallisesti 8h) joka jakaantuu koko rakentamisen ajalle. Alussa työaikaa vie mm. alkukartoitustietojen kerääminen ja asiantuntijatapaamisten välissä lain vaatimien lomakkeiden, kuten jätehuoltosuunnitelman ja kemikaaliluettelon täyttäminen. Ekokompassi tarjoaa näihin kuitenkin valmiit lomakepohjat, jolloin aikaa säästyy. Alun jälkeen konkreettisten toimenpiteiden käyttöönotto vaatii koordiointia organisaation sisällä, mutta tässäkin vaiheessa asiantuntijan tuki on käytettävissä. Ainakin yksi neuvontatunti käytetään ennen auditointia varmistamaan että ympäristöohjelma ja muu dokumentaatio on vaadittavalla tasolla. Asiantuntijamme voi auttaa konkreettisen projektisuunnitelman laadinnassa, jolloin toimenpiteiden jalkautus on valmiiksi suunniteltu.

Kuinka kauan ympäristöjärjestelmän rakentaminen kestää?

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on tyypillisesti auditointivalmis aikaisintaan puolen vuoden kuluttua aloituksesta – moni auditoituu noin vuoden kohdalla. Rakentamisvauhti riippuu ennen kaikkea käytössäolevista resursseista, lähtötasosta ja organisaation kunnianhimosta ympäristötyön suhteen. Valituista toimenpiteistä riippuu paljonko toteuttamisaikaa ne vaativat organisaation sisällä.

Mitä Ekokompassi maksaa?

Hinta riippuu organisaation koosta, hinnasto löytyy verkkosivuiltamme. Määrittelemme lopullisen hinnan aina tarjouspyynnön perusteella. Hinta määräytyy organisaation toiminnan laajuuden perusteella, jonka avulla ympäristöjärjestelmään tarvittavan asiantuntijan avun määrä saadaan arvioitua.

Mitä rakentamismaksulla saa?

Hintaan sisältyy asiantuntijamme tuki ympäristöjärjestelmän rakentamiseen, raportointijärjestelmä ja muut työkalut toiminnan kehittämiseen sekä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti viestintämateriaaleineen. Lisäksi järjestämme ilmaisia koulutuksia/webinaareja asiakkaillemme.

Mitä vuosimaksulla saa?

Sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin saatavillanne on vuosittainen tapaaminen asiantuntijan kanssa ympäristöohjelman ylläpitoon. Vuosimaksu sisältää myös raportointijärjestelmän käyttöoikeuden organisaation Ekokompassi-yhteyshenkilöille. Lisäksi käytössänne on materiaalipankki joka sisältää ajantasaiset työkalut ympäristöjärjestelmän ylläpitoon, työnne kehittämiseen ja siitä viestimiseen. Ympäristöjärjestelmän työkalujen lisäksi järjestämme asiakkaillemme säännöllisesti ilmaisia koulutuksia.

Voiko Ekokompassi-tunnuksen ostaa?

Ekokompassi-tunnuksen saa käyttöönsä organisaatio, joka rakentaa tuellamme ympäristöohjelman ja noudattaa Ekokompassin 10 kriteeriä. Auditoinnissa ulkopuolinen taho tarkastaa, että kriteerit täyttyvät.

Mikä on auditointi?

Auditointi on järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. Auditointeja on sisäisiä ja ulkoisia, joista ulkoiset auditoinnit ovat määrämuotoisia ja riippumattomia. Ekokompassissa auditointi on ulkoinen ja tarkoittaa, että puolueeton asiantuntija tarkistaa ympäristöjärjestelmän, jonka organisaatio on ensin rakentanut Ekokompassin tuella. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti eli todistus myönnetään hyväksytyn auditoinnin pohjalta.

Miten pääsemme mukaan?

Mukaan pääsette jättämällä tarjouspyyntö tai ottamalla meihin yhteyttä.

Pitääkö toiminnan olla ”vihreää”, jotta voi saada Ekokompassi-sertifikaatin?

Ei tarvitse. Ekokompassi räätälöidään organisaation nykytarpeisiin, tärkeää on oman toiminnan kehittäminen, ympäristövaikutusten pienentäminen ja positiivisen kädenjäljen lisääminen omaan toimintaympäristöön. Mitä suuremmat vaikutukset, sitä suurempi potentiaali on saada aikaan merkittäviä vaikutuksia.

Mitä eroa on Ekokompassilla, Green Officella tai Green Keyllä?

Nämä kaikki ovat ympäristöjärjestelmiä organisaation ympäristötyön tueksi. Ekokompassi soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille pk-yrityksille ja organisaatioille ja siinä pureudutaan toimintaan kokonaisvaltaisesti. Green Office on nimensä mukaisesti toimistoille, ja Green Key majoitustoiminnalle suunnattu ympäristöjärjestelmä.

Kysy lisää Ekokompassista

“Erityisesti palveluun sisältyvä asiantuntija-apu teki työstä helppoa ja yhdessä asiantuntijan kanssa löydettiin parhaat käytännöt.”

Jussi Turunen, toimitusjohtaja, Saimaan Sisäilma

Lataa Ekokompassi-opas

Lataa ilmainen opas ja tutustu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamiseen.

Lataa opas »


Ekokompassi ympäristöohjelma-template

Lataa ilmainen mallipohja ympäristöohjelmalle

Ympäristöohjelma toiminan kehittämisen työkaluna

Lataa pohja »