Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Mitä Ekokompassi maksaa?

Hinta riippuu organisaation koosta, tai tapahtuman kävijämäärästä, hinnasto löytyy verkkosivuiltamme.
Mitä rakentamismaksulla saa?

Hintaan sisältyy tuki ympäristöjärjestelmän rakentamiseen (max. 8 tuntia henkilökohtaista tapaamista), koulutus, raportointijärjestelmä ja muut valmiit työkalut, auditointi ja sertifikaatti.
Mitä vuosimaksulla saa?

Hintaan sisältyy seuranta-auditointi kolmen vuoden välein. Lisäksi voitte olla yhteydessä neuvojaanne aina tarvittaessa.
Kuinka moni käyttää Ekokompassia?

Ekokompassi on käytössä noin 230 organisaatiossa. Mukanaolijat voit katsoa Ekokompassin verkkosivuilta.
Missä Ekokompassi on saatavilla?

Ekokompassi on valtakunnallinen sertifikaatti joka on saatavilla koko Suomessa.

Voiko Ekokompassi-logon ostaa?

Ekokompassi-tunnuksen saa käyttöönsä vain organisaatio, joka rakentaa ympäristöjärjestelmän ja noudattaa Ekokompassin 10 kriteeriä. Auditoinnilla ulkopuolinen taho tarkastaa, että kriteerien vaatimukset toteutuvat.
Miten pääsemme mukaan?

Mukaan pääsette ottamalla yhteyttä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ekokompassi.fi
Pitääkö toiminnan olla luonteeltaan jotenkin ”vihreää”, jotta voi saada Ekokompassi-sertifikaatin?

Ei tarvitse. Ekokompassi räätälöidään yhdessä toiminnan mukaan, tärkeää on oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen ja hallinta.
Voiko Ekokompassi-sertifikaatin saada toiminnalle, jolla on haitallisia ympäristövaikutuksia?
Kyllä voi. Ympäristöjärjestelmän avulla toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia pienennetään ja hallitaan. Sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen.
Olemme tehneet ympäristötyötä jo pitkään, mitä hyötyä Ekokompassista meille voisi olla?

Sertifikaatin avulla teidän on helppo tehdä ympäristötyönne näkyväksi ja saada etumatkaa esimerkiksi tarjouskilpailuihin. Lisäksi saatte asiantuntijan käyttöönne sekä ajankohtaisen tiedon ympäristötyönne tueksi.
Mitä eroa on ympäristöjärjestelmällä ja ympäristömerkillä?

Ympäristöjärjestelmää käyttävä toimija sitoutuu paitsi järjestelmän kriteereihin myös jatkuvaan parantamiseen. Vuosittainen suunnittelu ja tulosten seuraaminen ovat tärkeässä asemassa. Ympäristöjärjestelmiä ovat esimerkiksi Ekokompassi, Green Office ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.
Ympäristömerkki on osoitus kriteerien täyttymisestä merkin myöntämisen hetkellä. Merkin myöntäjä usein kannustaa jatkuvaan parantamiseen kriteerejä säännöllisesti kiristämällä. Ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Green Key.
Mitä eroa on Ekokompassilla, Green Officella ja ISO 14001 –standardin mukaisella ympäristöjärjestelmällä?

Green Office on nimensä mukaisesti rajattu vain toimistoille, Ekokompassi soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille pk-yrityksille. ISO 14001 –standardi keskittyy prosessien ja toimintamallien kehittämiseen – toimija rakentaa itse itselleen järjestelmän standardin mukaisesti. Ekokompassi keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin ja niiden rakentamiseen saa valmiit työkalut sekä oman neuvojan.