Yrityksen ympäristövastuu

Yrityksen ympäristövastuu

Tee yrityksen ympäristövastuusta kilpailuetu oikean kokoisilla ja tehokkailla toimenpiteillä

Kaikella yritystoiminnalla on vaikutuksia ympäristöön, minkä vuoksi yrityksen ympäristövastuu on keskeinen osa kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

Mistä sitten lähteä liikkeelle, kun haluat toimia ympäristön hyväksi ja vakuuttaa asiakkaasi tekemästäsi työstä? 

Ekokompassin ohjauksella voit varmistaa, että ympäristötyösi on pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Asiantuntijamme tuella voitte kehittää juuri niitä alueita, joilla on suurin ympäristövaikutus.

Yrityksen ympäristövastuun askeleet:

– Arvioit toimintasi ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti Ekokompassin asiantuntijan avulla.
– Saat selville, mitkä ympäristöteot ovat juuri sinun toimintasi kannalta vaikuttavimpia.
– Vähennät ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
– Jos olet jo pidemmällä ympäristötyössä, voit lisätä positiivista ympäristökädenjälkeäsi!

Koska ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta on elinehto kaikelle liiketoiminnalle, yrityksen ympäristövastuu koskettaa kaikkia toimialoja. 

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tai voi laittaa kerralla kuntoon, vaan ympäristövastuu koostuu monista tällä sivulla mainituista osa-alueista, joiden painotus riippuu toimintasi luonteesta. 

Yrityksen ympäristövastuu on kilpailuetua; Jos kahdesta vaihtoehdosta toinen huomioi ympäristön ja ja toinen ei, kumman asiakkaasi valitsee?

Kiinnostuitko? Pyydä meiltä tarjous Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamiseen.

Ympäristövastuun osa-alueet

Tehokas jätehuolto ja kierrätys

Kaikkihan me kierrätämme, mutta kuinka tehokkaasti?Yrityksen jätehuolto Ekokompassin avulla saat mitattuun tietoon perustuvan kokonaiskuvan jätteiden lajittelustasi. Mitkä roskat menevät turhaan sekajätteeseen, miten voit vähentää jätemäärää, entä mistä saat suurimmat säästöt?

Vaikka kierrätys on tehokas tapa pienentää päästöjä, suomalaisten kierrätysasteessa on vielä parantamisen varaa. Etenkin metallin, muovin, tekstiilin ja elektroniikan väärä lajittelu tuottaa paljon turhia päästöjä.

Kierrätyksen tehostaminen kannattaa, sillä
– Säästät rahaa pienentämällä sekajätteen määrää.
– Vähennät yrityksesi kokonaispäästöjä arkipäivän pienillä teoilla.
– Tuet kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa, kun muovia ja muita kierrätettyjä raaka-aineita voidaan jatkohyödyntää uusissa tuotteissa.

Kierrätys on oikea teko ilmaston kannalta, mutta se ei yksin muodosta ympäristövastuuta. Ota siis haltuun myös muut toimintasi kannalta olennaiset osa-alueet.

Kiitos hyvän ohjauksen löysimme kohteet, mihin meidän kannattaisi panostaa.
Cabassi, Joona Henttonen

Viisas energiankulutus

Ilman sähköä tai lämpöä ei yksikään yritys voi toimia, jai energiankulutus muodostaakin suuren osan kaiken toimintasi ympäristökuormasta. Perinteisten lämmitys- ja sähkökulujen lisäksi kuljetuksilla, hankinnoilla ja tuotantoprosesseilla on suuri vaikutus energiankäyttöön. 

Viisas energiankulutus on myös suora kustannuskysymys, sillä kilpailutuksella, energiansäästöllä ja optimoinnilla voit nipistää jatkuvia kuluja merkittävästi. 

Meiltä saat apua resurssiviisaaseen energiankäyttöön:
– Apua sähkösopimusten kilpailutukseen ja energian alkuperän tunnistamiseen.
– Vinkit ympäristölle parhaista energiamuodoista ja niiden tarjoajista.
– Energiansäästön testatusti toimivat ohjeet, joihin henkilöstösi on helppo osallistua.

Suosittelemme EKOenergia-sertifioitua sähköä, sillä se täyttää Suomen Luonnonsuojeluliiton kestävyyskriteerit uusiutuvan energian käytöstä, pienemmistä ilmastovaikutuksista sekä kokonaisvastuullisuudesta.

“Ekokompassin avulla vuosina 2017-2020 säästimme energiaa 14%”
Finnpark Oy

“Säästimme sähkössä 10%, kaukolämmössä 16%”
Varkauden Taitotalo

Logistiikka ja liikkuminen

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen sekä työmatkaliikenne tuottavat paljon niin päästöjä kuin rahanmenoa, mutta hyvä uutinen on se, että voit pienentää näitä lukuja helposti päivittäisillä teoilla.

Ekokompassin alkukartoituksessa kartoitamme logistiikan ja liikkumisen ympäristövaikutuksenne, ja teemme suunnitelman niiden vähentämiseksi. 

Näin voit minimoida logistiikan ja liikkumisen ympäristövaikutuksia:

– Paranna raskaan kaluston täyttöastetta, kehitä ajotapaa ja optimoi reittejä.
– Mittaa kalustokohtaisesti polttoaineen kulutusta ja jos mahdollista, vaihda ympäristöystävällisempään polttoaineeseen.
– Vältä lentomatkoja, mutta jos teet niitä, kompensoi päästöt.
– Kannusta henkilökuntaasi kulkemaan työmatkoja julkisilla ja kimppakyydeillä.
– Opasta asiakkaitasi saapumaan paikalle julkisilla
– Järjestä tapahtumiin yhteiskuljetuksia.

Ekokompassin avulla säästimme polttoainetta (diesel) n. 10 000 l, eli n. 20% 

Rittal Oy

Vastuulliset hankinnat

Suositko kotimaista, vältätkö kertakäyttöä, tiedätkö ostamasi tuotteen alkuperän? Kaikissa yrityksesi hankinnoissa voit tehdä ilmaston ja kannalta parempia valintoja.

Vaikutukset kertautuvat, mitä suuremmalla volyymilla teet hankintoja. Etenkin julkisilla hankinnoilla voit edistää kuntien ja kaupunkien kestävää kehitystä ja tukea vähähiilisten palveluiden ja tuotteiden markkinavoimaa.

Arkisillakin hankinnoilla on suuria ympäristövaikutuksia: esimerkiksi Ympäristömerkit ja sertifikaatit vertailussa liikelahjaksi hankitun puuvillapaidan tuottaminen vaatii noin 1400 litraa puhdasta vettä.

Hankinnoilla vaikutat ennen kaikkea luonnon monimuotoisuuteen, sillätavaran tuottaminen kuluttaa luonnon resursseja. Myös sosiaalinen vastuu on tärkeää tunnistaa ja tutustua materiaalien alkuperään.

Saat meiltä konkreettista apua hankintoihin:
– Ohjeistuksen vastuullisiin hankintoihin: miten huomioit ympäristönäkökulman tuote- ja palveluhankinnoissa.
– Toimialallesi räätälöidyn valmiin hankintalistan – teollisuudesta tapahtumiin, ravintoloihin ja toimistotyöhön.
– Vinkit luotettavien vastuullisuus- ja ympäristösertifikaattien tunnistamiseen.

Lue lisää vastuullisista hankinnoista ja yrityksen ympäristömerkeistä

Sen olemme Ekokompassista oppineet, että ympäristötyö on pieniä asioita, joita toistetaan teema kerrallaan, ja sitten otetaan taas uusi teema. Näin asiat jalkautuvat
Jouni Nisula, apulaisjohtaja, Niemikotisäätiö

Materiaalitehokkuus ja kiertotalous

Miten voit toimia tehokkaammin, mutta säästää samalla luonnon resursseja? Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat avainsanoja.

Materiaalitehokkuus tarkoittaa kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden tuottamista vähemmällä neitseellisellä materiaalilla. Se tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää liiketoimintaasi mm. säästöjen, investointien ja uusien toimintamallien kautta.

Ekokompassin kumppanina saat ohjeistuksen materiaalien tehokkaaseen käyttöön, olipa toimialasi teollisuus, ravintolapalvelut tai tapahtumatuotanto.

Ruokahävikin vähentäminen on tuttu esimerkki materiaalitehokkuuden kehityskohteesta, sillä ravitsemuspalveluissa syntyy vuosittain arviolta 61 miljoonaa kiloa hävikkiä. (lähde: https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/) 

Kanresta Oy:n tarina kertoo kiertotalouden ja liiketoiminnan onnistuneesta liitosta: yritys on puolittanut hävikkinsä määrän ja investoinut kustannussäästöjen avulla enemmän luomuruokaan. Sekä ympäristö että asiakkaat kiittävät!  Lue koko tarina täältä!

Kiertotalous puolestaan tähtää siihen, että materiaalit ja tuotteet pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa, säästäen näin tarvetta tuottaa uutta. Kiertotalouden mukaista toimintaa on esim. vuokraaminen, yhteiskäyttö sekä tuotteet, joiden elinkaari on alusta alkaen suunniteltu uudelleenkäyttöön.

Kierrätettyyn materiaaliin vaihtaminen myös teki tuotteista huomattavasti kestävämpiä, mikä oli positiivinen yllätys.
Varusteleka

Kemikaalien turvallinen käsittely, varastointi ja käyttö

Kemikaaleja käsitellään lähes jokaisessa yrityksessä tavalla tai toisella – Ekokompassi kemikaalit siivousaineista taukohuoneen hiuslakkoihin ja teollisuuden vaarallisiin syttyviin aineisiin.

Kemikaalien turvallisuus on käytännössä riippuvainen siitä, kuinka hyvin käyttäjät tuntevat niiden käyttö- ja käsittelyohjeet. Tietäähän henkilökuntasi, miten kemikaalit tulee säilyttää ja miten ne hävitetään ympäristöystävällisesti? Tai miten toimit, jos vahinkoja sattuu?

Suomessa kemikaaleja tulee käsitellä, varastoida ja kuljettaa kemikaalilain mukaisesti, jotta niistä ei aiheudu ympäristöhaittoja. Autamme teitä laatimaan suunnitelman, jonka avulla hallinnoitte kemikaaleja ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti. 

Saatte meiltä myös apua henkilöstönne kemikaalikoulutuksiin, mikä parantaa työturvallisuutta.

Lue lisää kemikaalien vastuullisen käsittelyn merkityksestä.

Meluhaittojen minimointi

Ympäristövastuun osa-alueet - meluMelua syntyy monesta luontaisesta toiminnasta, kuten tapahtumista, tuotantolaitoksista, teollisuudesta ja liikenteestä.

Meluhaittojen minimointi ja melusaasteen välttäminen on tärkeää, sillä melu on ympäristöhaitta, jonka vaikutuksia tulee hallita. Melu aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle, mutta myös lähiluonnon eläimille.

Vastuullisena yrityksenä tunnette lainsäädännön, mittaatte melutasonne ja ehkäisette meluhaittoja. Esimerkiksi ääniesteiden rakentaminen tai melun optimointi ovat melua vähentäviä toimenpiteitä.

Asiantuntijamme tuella kartoitatte toimintanne meluhaitat ja rakennatte suunnitelman, jonka avulla voitte minimoida melun ympäristövaikutukset teille sekä asiakkaillenne toimivalla tavalla. 

Vaikuttaminen ja hyvät teot

Haluatko levittää hyviä tekoja myös yrityksesi ulkopuolelle? Kun henkilökuntasi on sitoutunut ympäristöasioihin, voitte ulottaa vaikuttamistyötä sidosryhmiinne.

Vaikuttamisen keinoja on monia, ja yhdessä löydämme yrityksesi arvoihin sopivat vaihtoehdot.

Esimerkkejä, miten voit vaikuttaa positiivisesti:

– Suosi yhteistyökumppaneita, jotka ovat sitoutuneet ympäristötekoihin tai -sertifikaatteihin. Jos et tunne kumppanisi vastuullisuuslinjauksia, kysy niistä rohkeasti.
– Lahjoita osa tuotoista hyväntekeväisyyteen.
– Tee jatkuvaa yhteistyötä sopivan hyväntekeväisyyskohteen kanssa.
– Liity hyväntekeväisyysjärjestön yritysjäseneksi. Me suosittelemme Suomen luonnonsuojeluliittoa.
– Palkitse henkilöstösi tavoilla, jotka eivät kuormita luontoa. Suosi kotimaista, elämyksiä ja aineetonta palkitsemista tavaran sijaan.

Luonnon monimuotoisuuden varjeleminen

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa kaiken yritystoiminnan perusedellytykset: raaka-aineet, puhtaan veden ja toimivan yhteiskunnan. Luontokadon estäminen onkin olennainen osa yrityksen ympäristövastuuta.

Luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävät teot voidaan jakaa suoriin, epäsuoriin ja yrityksesi ulkopuolisiin toimiin. Voit vaikuttaa suoraan esimerkiksi yrityksesi maankäyttöön, ja tyypillisiä monimuotoisuuteen liittyviä epäsuoria osa-alueita ovat hankintaketjut ja niiden vastuullisuus.

Yhdessä Ekokompassin kanssa voit kartoittaa positiivisia tekoja luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi. Onko yritykselläsi mahdollisuus istuttaa puita, varjella lähiluontoa, välttää sademetsätuotteita ja tarkastaa toimitusketjujen vastuullisuus?

Lue lisää: Luonnon monimuotoisuus on keskeinen kysymys yrityksen ympäristövastuussa

Vastuullisuusviestintä maksimoi ympäristötyösi arvon [lisäpalvelu]

Teet hienoa työtä luonnon eteen, mutta tietävätkö myös asiakkaasi ja muut sidosryhmät tekemästäsi työstä? Osaatko kertoa ympäristövastuustasi vakuuttavasti, oikeiden lukujen valossa? 

Vastuullisuusviestintä maksimoi ympäristötyösi arvon ja  tuo tekemäsi työn näkyville oikeissa raameissa. Asiantuntijamme tuella voit kehittää sisäistä ja ulkoista viestintääsi, parantaa prosesseja ja vastata sidosryhmien ja loppukuluttajien kiristyviin vaateisiin. 

Tarjoamme kaikille kattavat mteriaalit Ekokompassi-ympäristötyöstä viestimiseen, ja sen lisäksi lisäpalveluna vastuullisuusviestinnän palveluita. Räätälöimme viestintäkoulutukset ja -paketit juuri sinulle sopivaksi.

Lue lisää vastuullisuusviestinnästä ja palvelustamme 

Kiinnostuitko? Pyydä meiltä tarjous Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamiseen.