Ympäristöohjelma-mallipohja

Tutustu ympäristöohjelman osa-alueisiin

Lataa ilmainen ympäristöohjelma-mallipohja

Yrityksen ympäristöohjelma

Jotta ympäristöasioissa saavutetaan tuloksia, ne kannattaa sitoa osaksi organisaation päivittäistä toimintaa, ja myös pitemmän aikavälin toimintasuunnitelmia ja strategioita. Kirjatut tavoitteet on hyvä laatia kolmelle vuodelle kerrallaan.

Ympäristöohjelmassa kartoitetaan nykytila ja laaditaan tavoitteet jokaiselle osa-alueelle toiminnoittain, yksiköittäin ja kirjataan ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma sisältää organisaation ympäristötavoitteet, menetelmät niiden seurantaan, kunkin toimenpiteen vastuuhenkilön ja aikataulun.

Osa-alueet:

 • Jätteet
 • Energia
 • Hankinnat
 • Materiaalinkäyttö
 • Kemikaalit
 • Melu
 • Logistiikka ja liikkuminen
 • Viestintä
 • Vaikuttaminen
 • Luonnon monimuotoisuus

Ympäristöohjelma vai ympäristöjärjestelmä?

Ympäristöohjelma on keskeinen osa yrityksen ympäristöjärjestelmää. Ympäristötavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta kannattaa ottaa osaksi muuta kehitystoimintaa ja palavereja jotta työ integroituu osaksi toimintaa. Ympäristötavoitteet on hyvä jalkauttaa koko henkilöstölle, jotta tavoitteisiin sitoudutaan ja tuloksia syntyy. Organisaatiossa on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö, joka koordinoi ympäristötavoitteita ja huolehtii että niitä käydään säännöllisesti läpi vuosittain. Kaikkiin näihin saat tukea Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään sisältyy;

 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Asiantuntijan tuki tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamiseen
 • Asiantuntijan tuki ympäristötyön vuosittaiseen ylläpitoon
 • Raportointijärjestelmä ympäristöohjelman laadintaan ja seurantaan
 • Ympäristösertifikaatti ja viestintämateriaalit
 • Tarjouskilpailujen liitteet
 • Ympäristökoulutukset ja -webinaarit asiakkaille
 • Lisäpalvelut ympäristötyöhön ja -viestintään

Tutustu ympäristöohjelman sisältöön

Lataa ilmainen ympäristöohjelma-mallipohja