Ympäristösertifikaatti on pääsylippu rakennusalan kilpailutuksiin – Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy

– Rakennusalan hankkeissa edellytetään usein ympäristövastuuta. On kilpailutuksia, joihin ei voi ilman sitä osallistua, kertoo Kanttia2 arkkitehtitoimiston yksikönjohtaja Mikko Järvi. Ekokompassin sertifikaatti onkin tuonut yritykselle selkeää kilpailuetua.

Vaikka Kanttia2 on saanut sertifikaatista ja ympäristövastuusta lisäpisteitä esimerkiksi julkisen puolen ja isojen kansainvälisten rakennusliikkeiden hankkeissa, yritykselle itselleen kyseessä on ennen kaikkea arvopohjainen asia. Asiat halutaan tehdä oikein.

– Ekokompassin ympäristöohjelman rakentamisen aikana meille selveni, että vaikuttaminen on se tärkein ympäristötekomme.

Ympäristöohjelman rakentamisen kautta konkretisoitui, että banaaninkuorien ja kahvinporojen lajittelu tai vihreän sähkön käyttö omalla toimistolla eivät riitä, vaan välilliset vaikutukset ovat merkityksellisempiä. 

Eli se, miten arkkitehtitoimisto voi vaikuttaa koko rakennusalaan, ja suunnittelijoina ohjata rakentamista ekologiseen suuntaan. Kanttia2 toimii alalla, joka on hyvin hiili-intensiivinen. Asuminen ylipäätään aiheuttaa neljänneksen suomalaisten hiilijalanjäljestä. 

– Meillä on suunnittelijoina vastuu siitä, että tarjoamme uusia ekologisia vaihtoehtoja rakentamiseen. Olemme arkkitehtejä, emme ympäristökonsultteja, mutta meidän pitää olla hereillä.” Mikko summaa.

– Banaaninkuorien ja kahvinporojen lajittelu tai vihreän sähkön käyttö omalla toimistolla eivät riitä, vaan välilliset vaikutukset ovat merkityksellisempiä

Mikko Järvi, yksikönjohtaja, Kanttia2
Ympäristöohjelman rakentamisen kautta konkretisoitui, että banaaninkuorien ja kahvinporojen lajittelu tai vihreän sähkön käyttö omalla toimistolla eivät riitä

Vaikuttaminen on arkkitehtitoimiston ympäristötyötä

Vaikuttaminen ja viestintä ovat arkkitehtitoimiston ympäristötyössä kaiken aa ja oo. Yksittäinen rakennus valmistuu suunnittelupöydältä valmiiksi kodeiksi jopa kymmenien eri urakoitsijoiden toimesta.

– On tärkeätä, että viesti kulkee koko projektin ajan, suunnittelupöydältä aina työmaalle asti.

Kanttia2 loi ympäristötyötänsä varten työkalun, tarkistuslistan, suunnittelijoiden ja rakentajien avuksi. 

Tarkistuslista on vapaasti ladattavissa yrityksen verkkosivuilla

– Työkalumme avulla ympäristövaikutukset voidaan ottaa huomioon ja ajoittaa koko projektin ajan hankesuunnittelusta aina toteutusvaiheeseen asti, kertoo Mikko.

Rakentamisen ekologisuus alkaa jo tarveharkinnasta. Kannattaako rakentaa uutta vai onko järkevämpää saneerata. Mihin rakennetaan, miten päin rakennus sijoitetaan, voidaanko purettavan rakennuksen osia hyödyntää. Tai mitä materiaaleja projektiin ehdotetaan. 

Monesti kysymys on myös asukkaiden viihtyvyydestä ja huoltamisen helpottamisesta – ja käytön aikaisista säästöistä.


Rakentamisen vaikutukset ei tarkoita vain hiilipäästöjä

Uuden kaavoittaminen ja rakentaminen ottaa tilaa luonnolta. Se on arkkitehdeille ja muille hankkeen toteuttajille myös tilaisuus pohtia, mitä tuodaan tilalle rakennusten lisäksi.

– Monimuotoisuuden säilyttäminen on itselleni tärkeä teema, kertoo työkalun toteuttaja Anu Säilynoja, Kanttia2:n arkkitehti ja pääsuunnittelija. 

Esimerkiksi uudisrakentamisessa huomioidaan tontin olosuhteet, pyritään säilyttämään puustoa ja valitsemaan vaikkapa luonnonmukaisempi niitty perusnurmikon sijaan.

Kun ympäristö huomioidaan rakentamisessa, tuotetaan myös laatua asumiseen mikä erottuu ja myy.

Hankkeen eri vaiheissa vaikutusmahdollisuudet kohdistuvat eri asioihin. Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa on tärkeää määrittää ne osa-alueet, joissa kestäviä valintoja voidaan tehdä.

Uudisrakentamisessa voidaan huomioida tontin olosuhteet, ja säilyttää alkuperäistä puustoa ja luontoa

“Esimerkiksi uudisrakentamisessa huomioidaan tontin olosuhteet, pyritään säilyttämään puustoa ja valitsemaan vaikkapa luonnonmukaisempi niitty perusnurmikon sijaan.”

Anu Säilynoja, arkkitehti, Kanttia2

Mitään ei tapahdu, ellei bisnes ole mukana

Ympäristöasiat ovat jo ihan arkea rakentamisessakin, mutta vielä on paljon tehtävää.

– Muutos on hidasta ja sen eteen vaaditaan myös hiukan pioneerihenkeä, kertoo Anu. 

Raha ratkaisee rakentamisessa paljon. Mutta lainsäädäntö muuttuu, rakennuksilla on jo energialuokat ja tulossa on myös päästörajat. Myös energian hinta vaikuttaa valittaviin ratkaisuihin. 

– Nyt jo näkee, että uudet taloyhtiöt valitsevat energiamuodoksi maalämmön. Vaikka investointikustannukset ovat suuremmat, se tuottaa säästöä tulevaisuudessa, toteaa Anu.

Ympäristöä säästävien ratkaisujen käyttöönottoa vauhdittaa alalla kuin alalla tehokkaimmin se, että ne ovat myös järkeviä investointeja, eli hyvää bisnestä.

Kanttia2:ssa ei halua mennä vain sieltä, mistä aita on matalin. 

– Ympäristösertifikaatti ei voi olla vain leima, vaan aitoa vaikuttamista kestävämmän rakentamisen puolesta.

Yritykselle Ekokompassin opastuksella laadittu ympäristöohjelma tuntuu oikealta tavalta kehittää toimintaa, ja omaa ympäristötyötä jatketaan.

Vaikka sertistä ja ympäristövastuusta saa lisäpisteitä esimerkiksi julkisen puolen ja isojen kansainvälisten rakennusliikkeiden hankkeissa, kyseessä on meille ennen kaikkea arvopohjainen asia

Mikko Järvi, yksikönjohtaja, Kanttia2
Rakennushankkeen eri vaiheissa vaikutusmahdollisuudet kohdistuvat eri asioihin.

Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy

Kanttia2 Oy on arkkitehtitoimisto, joka suunnittelee hyvää asumista jossa asukkaat viihtyvät, muuntojoustavaa ja laadukasta liikerakentamista sekä toimivia julkisia tiloja. Rakennushankkeiden pääsuunnittelun lisäksi Kanttia2 tarjoaa osaamista mm. maankäytön suunnittelussa,  tietomallinnuksessa sekä kestävässä rakentamisessa. Yritys työllistää 25 henkilöä Helsingissä ja Oulussa.

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin