A2B – Tavara- ja elintarvikekuljetukset päästöttömästi perille

A2B on ekologisiin kuljetuksiin erikoistunut kuljetusliike, jonka koko 50 ajoneuvon kalusto kulkee täysin uusiutuvilla polttoaineilla: kotimaisella jätteistä valmistetulla biokaasulla ja tuulivoimalla.

Suomen ensimmäisen hiilineutraalin kuljetusliikkeen tavoitteena on alusta asti ollut tarjota yrityksille monipuolisesti palveleva, kokonaisuudessaan päästötön kuljetuspalvelu. 

A2B:n kuljetuspalvelut kattavat pikakuljetukset eteläisen Suomen alueella ja suorina ajoina kaikkialla Suomeen, jakelupalvelut yrityksiltä yrityksiin, kotiinkuljetukset yrityksiltä kotitalouksille sekä kylmäkuljetukset kattaen elintarvikekuljetukset sekä muut lämpösäädeltyjä olosuhteita edellyttävien tuotteiden kuljetukset.

Viime vuosina A2B:n kuljetusmäärät ovat tuplaantuneet – ja samalla vastaavasti ovat kuljetusten hiilidioksidipäästöt pienentyneet. Vuoden 2020 A2B:n ekologisilla kuljetuksilla säästettiin peräti 400 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä.

Ekokompassi-ympäristöohjelmaa lähdettiin A2B:ssä rakentamaan keväällä 2020. Projektin aikana oli hienoa huomata, että tähänkin asti on tehty paljon oikeita asioita, vaikka kehityskohteitakin vielä löytyi. Suurimmat ympäristövaikutukset kuljetusalalla syntyvät kuljetuskaluston hiilipäästöistä, jotka A2B:llä ovat laskutavasta riippuen lähellä nollaa. Tämän lisäksi A2B:n kuljetukset ovat lähipäästöttömiä, joten niistä ei aiheudu ilmakehään myöskään ihmisille haitallisia pienhiukkasia.

Ekokompassin mukaantulo on auttanut jäsentämään prosesseja ja hahmottamaan kehityskohteita tehokkaammin. Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys innosti kehittämään uusia mittareita seurannan helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi. Kuljetusten hiilisäästöjen ja tehokkuuden seurannan lisäksi huomio kiinnittyi myös muihin, hieman pienempiin toiminnan ympäristövaikutuksiin kuten kemikaalien käyttöön, terminaalin ja toimiston kalustehankintoihin sekä veden ja energian kulutukseen.

Ekologisuus on A2B:ssä kokonaisvaltaista, päivittäisiä valintoja. Ottamalla yrityksen kaikessa toiminnassa ympäristö huomioon on mahdollisuus samalla innoittaa muita toimijoita niin pieniin kuin suurempiin ilmastotekoihin.

Miten sinun yrityksesi toimintaa voitaisiin kehittää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla? Otetaan yhdessä suunta kohti ympäristöasioiden helppoa hallintaa!

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin

Lisää asiakastarinoita

Katso kaikki asiakastarinat →