Ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on tyypillisesti auditointivalmis aikaisintaan puolen vuoden kuluttua aloituksesta – moni auditoituu noin vuoden kohdalla. Rakentamisvauhti riippuu ennen kaikkea käytössä olevista resursseista, lähtötasosta ja organisaation kunnianhimosta ympäristötyön suhteen. Valituista toimenpiteistä riippuu paljonko toteuttamisaikaa ne vaativat organisaation sisällä.

Alkukartoitus

Oma Ekokompassi-asiantuntija

Heti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisen alussa organisaatio saa tuekseen oman ympäristöasiantuntijan, jonka tarkoituksena on varmistaa, että organisaatio keskittyy toimintansa kannalta oleellisten ympäristövaikutusten pienentämiseen ja tekee sen oikeilla toimenpiteillä. Ympäristöasiantuntija kuljettaa organisaation tehokkaasti prosessin läpi ja jalkauttaa ympäristöosaamista organisaation omaan käyttöön, niin että prosessin loputtua organisaation on helppo pyörittää ympäristövastuutyötä itsenäisesti.

Alkukartoitus

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan alkukartoituksesta, jonka tarkoituksena on antaa kuva organisaation ympäristötyön nykytilasta. Alkukartoituksen kautta organisaatio saa hyvän kokonaiskuvan toiminnastaan ja sitä kautta on helppo edetä yhdessä ympäristöasiantuntijan kanssa oman toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamiseen.

Ympäristövaikutusten pisteytys

Ympäristövaikutusten pisteytys tehdään Ekokompassin ympäristöasiantuntijan johdolla ja sen kautta tunnistetaan organisaation toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset. Menetelmän kautta on helppo löytää osa-alueet, joihin ympäristötyössä kannattaa keskittyä.

Rakentaminen

Ympäristöohjelma

Prosessin seuraavassa vaiheessa luodaan ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on minimoida aiemmin tunnistetut ympäristövaikutukset. Ekokompassin ympäristöohjelma on aina konkreettinen toimenpideohjelma, jota kautta tavoitteisiin on helppo edetä ja se rakennetaan yhdessä ympäristöasiantuntijan kanssa. Ympäristöohjelma luodaan Ekokompassin raportointijärjestelmään sähköiseen muotoon.

Organisaatio toteuttaa prosessissa luotua ympäristöohjelmaansa keskimäärin puolisen vuotta ennen ensiauditointia. Iso osa toimenpiteistä jää kuitenkin toteutettavaksi vasta ensiauditoinnin jälkeiseen aikaan.

Lainsäädäntö

Ympäristöjärjestelmän avulla varmistat, että organisaatio noudattaa ajantasaisia ympäristö-, jäte- ja kemikaalilainsäädännön vaatimuksia. Prosessin aikana Ekokompassin ympäristöasiantuntija auttaa organisaatiota ymmärtämään lain vaateet täytettävien, helppolukuisten lomakkeiden avulla.

Auditointi

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän auditointi perustuu 10 kriteerin täyttymiseen ja se koostuu paperiauditoinnista sekä kenttäkierroksesta. Auditointiin valmistautuessaan organisaatio raportoi ensimmäisen kerran ympäristötyön etenemisestä päivittämällä ympäristöohjelmansa. Ekokompassi-auditointi on luonteeltaan koulutuksellinen ja sitä kautta organisaatio saa myös uusia ideoita toteuttaa ympäristövastuuta.

Ylläpito

Ekokompassi-sertifikaatti

Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä sertifikaatin ja oikeuden käyttää Ekokompassi-tunnusta. Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus konkreettisesta ympäristötyöstä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, edellyttäen, että Ekokompassin 10 kriteeriä noudatetaan.

Vuosiraportointi

Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein. Välivuosina raportoidaan työn etenemisestä, viestitään siitä myös omalle henkilökunnalle ja päivitetään ympäristöohjelma.

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin