Kiitos asiakaskyselymme vastaajille – Vaalan Tuulisuolle nousee 50 uutta puuta

Ekokompassin alkukesäinen asiakastyytyväisyyskysely sai 50 vastausta. Lupauksemme mukaisesti rahoitamme yhtä monen uuden puun istuttamisen. Puut hankitaan ja istutetaan Forest Gump Oy:n toimesta uudelleenmetsitettävänä olevalle Tuulisuolle Vaalassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Lisää tietoa Tuulisuosta ja sen metsityshankkeesta löydät täältä: https://istutapuita.fi/projekti-tuulisuo/

Lue lisää >>

Kainuun Liikunta vaikuttaa alueellisesti oman ympäristövastuutyön kautta

Kainuun liikunta ry järjestää vuosittain lukuisia liikunta- ja matkailutapahtumia. Syksyllä 2020 käynnistyi Ekosport Kainuu -hanke, jossa pyritään vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden [...]

Lue lisää >>

Panostuksia palveluiden kehittämiseen: Felix Siivonen ryhtyy hiomaan Ekokompassin digityökaluja ja -palvelualustoja

Felix Siivonen liittyi Ekokompassin tiimiin toukokuun 2022 alussa. Hän keskittyy erityisesti ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja edistämiseen liittyvien työkalujen kehitystyöhön yhdessä Ekokompassin kumppaneiden kanssa.  “Yritysten ympäristötiedon hallinta, ymmärtäminen ja erityisesti tarkoituksenmukainen hyödyntäminen luo pohjan aidosti vaikuttaville ja luotettavalle [...]

Lue lisää >>

Uusi osaaja Ekokompassiin: Emmi Sarttila keskittyy hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen

Emmi Sarttila aloitti Ekokompassilla huhtikuussa 2022, ja työskentelee hiilijalanjälkilaskennan ja asiakkaiden ympäristötyön parissa. “Jatkuvasti muuttuva maailma vaatii panostusta ympäristöasioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Haluan olla mukana kehittämässä tulevaisuuden organisaatioita ja heidän systemaattista ympäristövastuutyötään“, Emmi tiivistää. Tietoisuus ympäristöasioihin on [...]

Lue lisää >>

ESG yritysvastuun veturina – miksi myös pk-yrityksen kannattaa asettaa tavoitteet ja mittarit?

Kun puhumme yritysvastuusta, kuulemme usein lyhenteen ESG. Tällä kirjanyhdistelmällä tarkoitetaan yrityksen vastuullisuuden pyhää kolminaisuutta, joka muodostuu: ympäristöasioista (environmental)sosiaalisesta (social)hyvästä hallintotavasta (governance). Etenkin sijoittajat ovat ottaneet ESG-termin omakseen, ja sijoittajapiireissä ESG:tä käytetään kuvaamaan yrityksen [...]

Lue lisää >>

Rakentamisen ympäristövaikutukset hallintaan kotimaisella ympäristösertifikaatilla

Ympäristövaikutusten vähentäminen on yksi suurimpia rakennusalan trendejä, joka määrittää alan tulevaisuutta. Kun haluat parantaa asemaasi tarjouskilpailuissa ja edistää kestävää kehitystä, rakennusalalle sopiva ympäristöjärjestelmä on tähän konkreettinen työkalu. Koska rakentamisen ympäristövaikutukset eivät synny vain rakennusvaiheesta, ympäristötyöhön tarvitaan koko rakennusalan [...]

Lue lisää >>

Haemme kasvavaan tiimiimme ympäristövastuun asiantuntijaa

Ekokompassi on Suomen nopeimmin kasvava ympäristöjärjestelmä – autamme jo lähes 400 suomalaista organisaatiota ympäristöasioiden hallinnassa, ja teemme ympäristöjohtamisesta arkipäivää yhä useammalle. Osana tiimiämme varmistat asiakkaidemme ympäristötavoitteiden toteutumisen ja kehität sitä entistä vaikuttavammaksi. Olet myös mukana tärkeässä roolissa kehittämässä palveluamme parhaaksi [...]

Lue lisää >>

Kiertotalous alkaa ostoslistalta

Yritysten omaan käyttöön tulevat hankinnat vauhdittavat erilaisten kiertotalouden ratkaisujen yleistymistä. Usein yrityksissä kiertotaloudesta puhuttaessa katse kääntyy lajitteluastioiden määrään roskakatoksessa. Jätekartoituksen tekemällä voi kyllä saada hyvää tietoa omissa tiloissa jätteeksi muodostuvien materiaalivirtojen optimointia varten, mutta kiertotalouteen siirryttäessä paras paikka [...]

Lue lisää >>

Jätelaki uudistui, mitä se tarkoittaa yritykselle?

Omaa toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön tuntemus on osa jokaisen yrityksen vastuullisuustyötä. Keskeisessä osassa yrityksen ympäristövastuutyötä on yrityksessä syntyvän jätteen käsittely. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä käydään läpi yrityksen jätehuolto ja tarjotaan työkaluja sen kehittämiseen. Uuden jätelain myötä päivitämme tarjoamiamme työkaluja ja olemme järjestäneet [...]

Lue lisää >>

Ekokompassin vuoden parhaat

Vuonna 2021 yritysten toimintaympäristö oli edelleen poikkeustilassa. Vallitseva tilanne rajoitti toimintaa toisilla – toisten menestyessä vain entistä paremmin. Joillekin hiljentyminen on tarjonnut ihan kaivattuakin lisäaikaa – kehittää esimerkiksi ympäristövastuutaan. Mutta kuten yritysvastuussakin, negatiivisen sijaan on syytä huomioida aina myös positiivinen, joten tässä koottuna meidän [...]

Lue lisää >>