Ympäristöjärjestelmä

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti

Ekokompassin käyttäjä saa tuekseen oman neuvojan. Ekokompassi-neuvoja tukee ympäristöjärjestelmän käyttöönotossa. Organisaation kanssa yhdessä laadittava ympäristöohjelma on suunnitelma konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Se on tärkein työkalu toiminnan kehittämisessä.

Yleensä organisaatio tapaa Ekokompassi-neuvojaa kolme kertaa. Tapaamiset sovitaan noin neljän kuukauden ajalle. Organisaation ympäristövastaava ja muut ympäristötyön avainhenkilöt saavat tehtäväänsä koulutuksen.

Organisaatio on valmis auditoitavaksi, kun ympäristöohjelmaa on toteutettu puoli vuotta. Auditoinnilla Ekokompassi-auditoija tarkistaa, täyttyvätkö Ekokompassin 10 kriteeriä käyttäjän toiminnassa.
Auditoinnilla on mahdollisuus saada vielä uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuuseen.

Ekokompassi-neuvojat ja -auditoijat ovat kilpailutettuja ja tehtäväänsä koulutettuja ympäristöalan asiantuntijoita.

Ekokompassi sopii toimialasta riippumatta niin yrityksille, yleisötapahtumille, järjestöille kuin virastoillekin.

Ekokompassin rakentaminen

ekokompassi-kilpailutus-1200x600