Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu johtamistyökalu, mikä tarkoittaa, että ympäristöasiat huomioidaan kaikissa yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tarjoaa organisaatioille selkeitä käytännön hyötyjä mm. ympäristövastuun organisoimiseen, riskienhallintaan, lainsäädännön seurantaan, sidosryhmäviestintään ja organisaation profiilin parantamiseen. Lisäksi ympäristötyö mahdollistaa kustannussäästöjä.

Ekokompassi on kaikille toimialoille sopiva kotimainen ympäristöjärjestelmä, joka räätälöidään organisaation toimintaan sopivaksi.

Mitä hyötyjä on ympäristöjärjestelmästä?

Ympäristöasioissa pääsee helpommin alkuun

Organisaation on helpompi aloittaa ympäristötyö, kun se lähtee mukaan valmiiksi hiottuun prosessiin.

Ekokompassi tarjoaa lisäksi ympäristöasiantuntijan auttamaan, jolloin alkuun pääsy helpottuu entisestään.

Ympäristötyöstä tulee järjestelmällisempää

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaation ympäristötyöstä tulee järjestelmällisempää ja hallittavampaa, mikä helpottaa mm. ympäristötyön tavoitteiden asettamista ja tulosten arviointia.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmällä organisaatio saa valmiin verkkosovelluksen järjestelmän ja sen mittareiden hallintaan.

Ympäristövaikutukset tunnistetaan

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio tunnistaa tehokkaasti toimintansa ympäristövaikutukset ja pääsee keskittymään niistä olennaisimpiin. Ympäristövaikutusten minimoimisen kautta syntyy usein kustannussäästöjä kun esimerkiksi energiankäyttöä tehostetaan ja jätemääriä vähennetään. Myös riskienhallinta paranee.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä organisaation ympäristövaikutukset tunnistetaan ympäristöasiantuntijan johdolla siihen suunnitellulla pisteytysmenetelmällä.

Kilpailukyky säilyy

Ympäristöjärjestelmä pitää yllä organisaation kilpailukykyä. Tällä hetkellä jo monet organisaatiot, kuten julkiset hankkijat ja rahoittajat vaativat kumppaneiltaan todistusta ympäristövastuusta. Myös työnantajamielikuvalle ympäristövastuun todentamisesta on selkeä etu.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kautta organisaatio saa käyttöönsä Ekokompassi-sertifikaatin, jolla vastuullisuus on helppo todentaa.

Ohjaa lainsäädännön noudattamiseen ja valmistaa muutoksiin

Ympäristösääntely on tiukentunut ja tulee tiukentumaan entisestään  erityisesti EU:n ympäristösääntelyn johdosta. EU-säädökset koskevat mm. hankintaketjujen kautta muitakin kuin suuryrityksiä. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio pysyy kärryillä lainsäädännön velvoitteista ja varautuu tulevaisuuden muutoksiin.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä ajantasainen lainsäädäntö käydään läpi ymmärrettävässä muodossa siihen tarkoitetun valmiin lomakkeen avulla.

Oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen

Ympäristöjärjestelmä kattaa organisaation kokonaisvaltaisen toimintojen tarkastelun. Ympäristöjärjestelmä tarjoaakin samalla hyvän tilaisuuden selkeyttää ja tehostaa niitä.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä tarkastellaan yhdessä asiantuntijan kanssa toimitilojen lisäksi myös itse toimintoja, mistä usein syntyy isoja ympäristövaikutuksia.

Vastuullisuusviestintä tehostuu

Vastuullisuusviestintä tekee organisaation toiminnasta läpinäkyvää.  Ympäristöjärjestelmän avulla organisaation on helppo konkretisoida jo tehtyä ympäristötyötä ja viestiä siitä tekojen ja lukujen kautta.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tarjoaa lisäpalveluna ympäristövastuuviestinnän paketin.

Näin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käytännössä rakennetaan

“Kiitos hyvän ohjauksen löysimme kohteet, mihin meidän kannattaisi panostaa.”

Joona Henttonen, Cabassi Oy

Lue asiakkaidemme kokemuksia Ekokompassista

Lataa Ekokompassi-opas

Miten pieni tai keskisuuri organisaatio voi kehittää ympäristövastuutaan Ekokompassin avulla?

Ekokompassin ehdottomasti suurimpia hyötyjä on ollut se, että nyt meillä on puheiden sijaan osoittaa tuloksia myös paperilla. Käytössämme on mittarit, joilla seurata onnistumisia

Ville Nummelin, Urheiluhallit

Ilmoittaudu ilmaiseen webinaariin

Webinaarissamme asiantuntijamme käy läpi pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaan kehitetyn Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän.