Kort på svenska

Kort på svenska

Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem (ems) och ett certifikat

Som hjälper dig att…

  • göra ditt företag mer hållbart
  • förbättra din konkurrenskraft
  • förebygga miljörisker
  • identifiera dina mest relevanta miljöeffekter
  • fokusera på konkreta åtgärder
  • kommunicera effektivt om din miljöprestanda

En uppsättning miljöhanteringsverktyg

Som hjälper dig att…

  • identifiera dina mest relevanta miljöeffekter
  • skapa miljöprogram med mål och konkreta åtgärder
  • lära dig relevanta miljölagar och regler
  • engagera anställda och partners i ditt miljöarbete.

Ekokompassen var tydligt och enkelt att använda som miljöhanteringsverktyg

– Slush

Kriterier

Ekokompassen-certifikatet visar engagemang för kontinuerlig förbättring och för att uppfylla följande tio Ekokompassen-kriterier:

 
 

1. Organisationen har åtagit sig att följa miljölagstiftning och föreskrifter gällande dess verksamhet.

2. Organisationen har en Ekokompassen-kontaktperson. Kontaktpersonen kommer att få tillräcklig utbildning under utvecklingsprocessen.

3. Organisationen undersöker det nuvarande läget hos sin miljöhantering. Den identifierar sina viktigaste miljöeffekter med hjälp av en Ekokompassen-expert.

4. Organisationen sätter upp ett miljölöfte och åtar sig att minska sin miljöpåverkan enligt principerna för kontinuerlig förbättring.

5. Organisationen instruerar sin personal att ta hänsyn till miljöaspekter i sitt arbete.

6. Organisationen har en avfallshanteringsplan och håller reda på avfallshanteringsreglerna.

7. Organisationen övervakar sitt farliga avfall och förvarar det åtskilt. Farligt avfall lagras på ett säkert sätt  och levereras till lämplig avfallshantering.

8. Kemikalier som används i organisationen lagras och katalogiseras enligt kemikalielagstiftningen. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för personalen. Säker hantering av kemikalier lärs ut till personalen.

9. Organisationen skapar ett miljöprogram som innehåller mål och åtgärder för att minska miljöeffekterna. Miljöprogrammet uppdateras årligen. Målen fastställs minst vart tredje år. Målen fastställs åtminstone för två områden med miljöansvar och de baseras på organisationens mest betydande miljöeffekter. En Ekokompassen-expert stöder hela processen.

10. Organisationen rapporterar viktiga miljösiffror och genomförandet av åtgärder årligen. Ledning och personal är medvetna om utvecklingen av organisationens miljöarbete.Ekokompassen är ett registrerat varumärke som ägs av FNF (Finlands Naturskyddsförbund), som är Finlands äldsta och största naturskyddsorganisation.Kontakta oss 

E-postaddress: info@ekokompassi.fi  

Heidi Salonen, Verkställande direktör
+358 44 551 2106
heidi.salonen@ekokompassi.fi

Suvi Järvi, Designchef
+358 40 534 4425
suvi.jarvi@ekokompassi.fi 

Anu Elo, Kommunikations- och miljöhållbarhetsspecialist
+358 40 593 5204
anu.elo@ekokompassi.fi 

Hanna Nikkola, Miljöhållbarhetsspecialist
Phone: +358 45 346 1849
Email: hanna.nikkola@ekokompassi.fi