Ekokompassi-sertifikaatti vahvistaa Lapland Hotels & Safaris -ketjun jalansijaa matkailualalla

Selkeä ympäristöohjelma auttaa monimuotoista majoitus- ja ohjelmapalveluyritystä konkreettisessa ja mitattavassa vastuullisuustyössä. Sertifikaatti lisää myös Lapland Hotels & Safaris -ketjun näkyvyyttä ja uskottavuutta erityisesti kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Lapland Hotels & Safaris -ketjulle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti toukokuussa 2022. Yritysryhmän siipien suojiin mahtuu yhteensä 19 hotellia, viisi hiihtokeskusta sekä runsaasti ravintola- ja ohjelmapalveluita Lapissa ja muualla Suomessa.

– Puhdas luonto ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä arvoja, ja siksi halusimme tavoitella sertifikaattia. Lisäksi erityisesti kansainvälisille matkanjärjestäjille sertifikaatit ovat tärkeä kriteeri majoitus- ja ohjelmapalveluita valitessa, Lapland Hotelsin kohdepäällikkö Maria Astrén kertoo.

Lapland Hotels & Safaris – suuri, monipuolinen ja vastuullinen
 • Suomen kolmanneksi suurin majoitusalan yritys. Yritysryhmän liikevaihto 118 miljoonaa euroa (tilikausi 7/21–6/22).
 • 14 hotellia Lapin maakunnassa ja yhteensä viisi kaupunkihotellia Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa.
 • Lapland Hotels ja Lapland Safaris kuuluvat suomalaiseen North European Invest Oy -perheyritysryhmään.
 • Lapland Hotelsille ja Lapland Safarisille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti toukokuussa 2022. Elokuussa 2022 kolmelle ketjun yksikölle on myönnetty Sustainable Travel Finland -tunnus, jonka voivat saada vain sertifioidut matkailuyritykset.

Ekokompassissa kiinnosti toimialariippumattomuus, kotimaisuus ja luotettavuus

Ekokompassi on kaikille toimialoille sopiva kotimainen ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa suuren standardin edut yrityksille sopiviksi räätälöitynä. Toimialariippumattomuus oli tärkeä syy siihen, miksi Lapland Hotels & Safaris lähti tavoittelemaan juuri Ekokompassi-sertifikaattia.

Valintaan vaikutti myös se, että matkailuyritykseen kuuluvat yksiköt voivat saada vastuullisesta toiminnasta kertovan Sustainable Travel Finland -merkin vasta sitten, kun niille on ensin myönnetty Visit Finlandin hyväksymä sertifikaatti. Elokuussa 2022 jo kolme Lapland Hotels & Safarisin yksikköä on saanut STF-tunnuksen, ja jatkossa merkkiä haetaan kaikille ketjun yksiköille.

– Ekokompassi erottui muista Visit Finlandin hyväksymistä sertifikaateista ennen kaikkea siksi, että se on helposti muokattavissa. Valintakriteereissä painoi myös luotettavuus ja se, että sertifikaatin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto, Astrén listaa.

Konsultti auttoi käytännönläheisessä vastuullisuustyössä

Lapland Hotels & Safarisissa oli koottu vastuullisuusohjelmaa vuodesta 2019 lähtien. Ohjelmaan oli kirjattu henkilöstöön, asiakkaisiin, luontosuhteeseen ja palveluihin liittyviä vastuullisuusasioita. Tehty työ antoi kipinän siihen, että vastuullisuusohjelma kannattaisi viimeistellä sertifioinnilla.

Kun Ekokompassi-sertifiointiprosessi käynnistyi huhtikuussa 2021, pohjatyöstä olikin paljon hyötyä. Konsultin avulla raporttiin saatiin lisää ryhtiä ja sen puutteet paikattua.

– Aloitus jännitti, koska meillä on paljon erilaisia kohteita. Esimerkiksi Bulevardi Helsingissä ja Kilpis Kilpisjärvellä ovat luonteeltaan aivan erilaisia hotelleja, minkä lisäksi rinne- ja ohjelmapalveluissa on paljon variaatioita, Astrén kertoo.

Lapland Hotels & Safarisin hotelli-, ohjelma- ja rinnepalveluille tehtiin kullekin toimialakohtainen perusarviointi, jonka perusteella kaikki kohteet pisteytettiin. Selkeästä pistetaulukosta oli helppo tulkita, mihin asioihin kussakin kohteessa tuli seuraavaksi kiinnittää huomiota.

– Ekokompassin konsultin ohjeiden ja selkeiden pohjamateriaalien avulla vastuullisuusasiat saatiin kirjattua ja tarvitut korjaustoimenpiteet tehtyä ketterästi, Astrén kiittelee.

Vihreää sähköä, lähiruokaa ja kierrätystä: poimintoja Lapland Hotels & Safaris -ketjun vastuullisuusteoista
 • 100 % vihreä sähkö
 • Mahdollisuus sähköajoneuvojen lataamiseen
 • Lähiruoan ja paikallisuuden suosiminen
 • Biojätteen kierrätyksen edelläkävijä Lapissa
 • Kertakäyttöpakkausten sijaan kestäviä ja kierrätettäviä astioita
 • Pellettilämmitys kohteissa mahdollisuuksien mukaan
 • Luonnon ehdoilla toteutuvat vähäpäästöiset kelkkasafarit, joiden päästöt kompensoidaan
 • Hiihtokeskuksissa öljyttömät ilmakompressorit ja minimoidut valaistustunnit
 • Henkilöstön jatkuva kouluttaminen
 • Yhteistyökumppaneiden valintakriteereinä vastuullisuus: mukana mm. Comforta, Arla ja HKScan
 • Yhteistyötä esim. Animal Welfaren, Metsähallituksen ja Pidä Lappi Siistinä ry:n kanssa
 • Lue lisää Lapland Hotels & Safarisin vastuullisuusteoista täältä!

Harjoitusauditoinnit toivat mielenrauhaa jännittävään prosessiin

Sertifiointiprosessin loppupuolella Lapland Hotels & Safarisin kohteissa järjestettiin harjoitusauditointeja. Esiauditoinneissa käytiin läpi kaikki valmistellut auditointimateriaalit, joita korjattiin tarpeen mukaan.

– Esimerkiksi vaarallisten jätteiden siirtoasiakirjoihin tehtiin pieniä muutoksia, mutta pääpiirteittäin hommat olivat täysin kunnossa. Harjoittelun jälkeen lähdimmekin varsinaisiin auditointeihin levollisin mielin.

Ekokompassi valitsi auditointeihin mahdollisimman erilaisia kohteita Lapland Hotels -ketjusta. Ison ketjukohteen sertifiointi on mahdollista, kun tietty osuus yksiköistä käy läpi auditoinnin.

– Auditoinneissa ilmeni hyvin vähän huomautettavaa. Esimerkiksi erään ravintolan tiskilinjaston biojäteastia tuli merkitä selkeämmin, mutta mitään isompia toimenpiteitä ei vaadittu, Astrén toteaa.

Sertifikaatti sitoutti koko henkilöstön vastuullisuustyöhön

Kun tieto sertifikaatin myöntämisestä saapui, Lapland Hotelsissa huokaistiin helpotuksesta. Astrén kuitenkin muistuttaa, että sertifikaatti ei ole maali itsessään, vaan vain osoitus siitä, että on otettu askeleita oikeaan suuntaan.

– Vastuullisuustyö on prosessi. Jatkuvasti tulee esimerkiksi uusia säädöksiä, joita on noudatettava. Lapland Hotels -ketju hallitusta ja ylintä johtoa myöten on sertifikaatin ansiosta sitoutunut vastuullisuussuunnitelmaan, jota päivitämme säännöllisesti.

Ekokompassi tukee vastuullisuustyötä myös sertifioinnin jälkeen

Ekokompassi-palveluun kuuluu vuositapaamiset asiakkaan kanssa. Näissä palavereissa tarkastellaan yhdessä, miten vastuullisuustyössä on onnistuttu ja mitä yrityksessä kannattaa tehdä seuraavaksi. Lisäksi Ekokompassilta saa tukea muun muassa vastuullisuusviestintään ja -raportointiin.

Seuraavat konkreettiset vastuullisuusstepit Lapland Hotels & Safarisissa ovat jo selvillä. Ketjun kohteissa on esimerkiksi suunniteltu kompostorijärjestelmän hankkimista. Myös hotellivieraiden omien jätteiden kierrätysjärjestelmien parantamiseksi on tehty suunnitelmia. Lisäksi hotellien hankintapalvelun kriteereihin on valmisteilla tarkemmat vastuullisuusohjeet.

– Seuraamme koko ajan vastuullisuusohjelmaamme määriteltyjä mittareita, ja raportoimme vuosittain tavoitteiden täyttymisestä. Mittaamme muun muassa hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä kuten energian- ja vedenkäyttöä sekä jätteen kertymistä ja polttoaineen kulutusta, Astrén kertoo.

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin

Lisää asiakastarinoita

Katso kaikki asiakastarinat →