Ympäristöasiantuntijamme Ville Heinilä auttaa yrityksiä vaikuttaviin ympäristötekoihin

Ekokompassi-asiantuntijamme Ville Heinilä on tehnyt työtä ympäristöneuvojana vuodesta 2008 asti. Kierrätyskeskuksen ympäristövastaavana Heinilä on ollut mm. avainroolissa kehittämässä yrityksen omaa luonnonvara- ja hiililaskentaa. Ekokompassin asiantuntijana Heinilä aloitti jo vuonna 2012. Myös hänen työnantajansa Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus otti Ekokompassin käyttöön sittemmin, mikä on antanut hyödyllistä asiakasnäkökulmaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmien rakentamiseen asiakkaillemme.

“Minua motivoi mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin – ja pitäähän se maailma saada pelastettua.”

Ville Heinilä

Kiinnostus vastuullisuustyöhön ja ympäristövastuuseen on aidosti kasvanut vuosien aikana. Vaateet pk-yrityksille ovat selkeästi lisääntyneet toimitusketjuissa ja julkisissa hankinnoissa.

“Ympäristötyö eroaa toimialoittain hyvin paljon, koska motivaattorit työhön ovat erilaisia: on niitä organisaatioita, joiden arvopohjaan ympäristövastuu on selvästi jo sisäänrakennettu ja toisia, jotka ulkoisesta pakosta joutuvat sitä tekemään – ja sitten määrätön määrä siltä väliltä. Kaikki Ekokompassin pariin etsiytyvät hakevat ryhtiä ja järjestelmällisyyttä tekemälleen työlle”, Ville toteaa.

Ekokompassin rakentaminen

Ville auttaa asiakkaita ymmärtämään Ekokompassin kiemuroita ja tavoitteena hänellä on ensisijaisesti opettaa Ekokompassin toiminta ja kriteereihin vastaaminen. Kaikki lakitekniset detaljit ja nippelitieto tulevat vasta sen jälkeen. Toki vahvasti mukana on myös asiakkaan sparraus ja haastaminen vaikuttavan ympäristötyön tekemiseen. “Lähtökohtani on edetä ja auttaa asiakasta aina niin, että he ymmärtävät omat mahdollisuutensa. Vaikka kokemusta onkin matkan varrella karttunut runsaasti, kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija – asiakas tuntee oman kenttänsä aina parhaiten” Ville kiteyttää.

Asiakkaan kannalta auditoinnin läpäiseminen on aina jännittävä hetki. Villen viesti asiakkaalle on yksinkertainen: “Kun asiakas tekee vain paperityöt huolella, niin  se on siinä. Parhaan hyödyn itselleen asiakas saa kuitenkin hyvällä ympäristöohjelmalla. Pari poikkeamaa auditoinnissa ei haittaa, yhdessä katsotaan korjattavat kohdat ja autetaan asiakas auditoinnista läpi.” Auditoinnissa eniten huomautettavaa löytyy lähinnä paperihommista, puutteellisista kemikaalilistoista ja jätekirjanpidosta. Kaiken dokumentaation tulee vastata todellisuutta, joten ne on hyvä käydä ennen auditointia läpi ja pohtia miten ne pysyvät ajan tasalla vastaisuudessakin.

Asiakkaiden erilaisuus ja oppimistapojen kirjo

Haasteena Ville näkee ihmisten oppimistapojen moninaisuuden. Ekokompassin asiantuntijan on saatava järjestelmä rakennettua monenlaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa ja välitettyä toimintamalli ja ympäristöjohtamisen ajatus prosessin aikana asiakkaalle. “Neuvojana monesti minua on jäänyt huolettamaan jatko, eli mitä asiakkaalle käy auditoinnin jälkeen. Olen paljon yrittänyt teroittaa, että auditointi on starttilaukaus ympäristötyölle – rakentamisprosessi oli vasta lämmittelyä”, Ville summaa.

Onnistumisia ja tulevaisuuden näkymiä

Itselle oman yrityksen ympäristötyön edistäminen on ollut pitkän aikavälin onnistumisista suurin. Jokainen asiakas on itsenäisesti tärkeä ja kaikkien kanssa koetaan onnistumisia prosessin aikana. Usein auditoijana seuranta-auditoinnit ilahduttavat aina, kun organisaatio on vuosien varrella onnistunut pitämään yllä hyvää draivia ympäristötyössä.

Ville näkee tulevaisuudessa Ekokompassi-verkoston kasvavan ja moninaistuvan edelleen: “Erilaiset asiakasorganisaatiot antavat ainakin itselleni paljon. Olen monesti sanonut, että opin joka neuvonta ja auditointiprosessissa jotain uutta – toivottavasti myös asiakkaille on jäänyt käteen aina jotain.”

Villen on helppo suositella Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, koska se taipuu monelle alalle. Lisäksi se tarjoaa työkalut työn tekemiseen eikä jätä yksin oman tekemisen kanssa. Sertifioimattomaan ympäristötyöhön verrattuna Ekokompassin etu on selkeästi ulkopuolinen sparraaja/asiantuntija. “Itsekin olen aika-ajoin kaivannut ulkopuolista potkijaa, kun kiireet painavat päälle. Näinä hetkinä on pitkäjänteinen kehitystyö helppo unohtaa. Sertifikaatin olemassaolo ja halu pitää se, kuitenkin pakottavat järjestelemään tällekin tärkeälle työlle aikaa.” Ville kiteyttää.

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin