Enemmistö suosittelisi Ekokompassia kollegalle

Ekokompassi keräsi asiakkailtaan palautetta asiakastyytyväisyyskyselyllä kesällä 2022. Tulokset kertovat, että Ekokompassi-ohjelmaa pidetään toimivana, sujuvana ja selkeänä ympäristöjärjestelmänä, jota voi hyvillä mielin suositella myös muille.

Asiakkailta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Ekokompassia kollegoilleen. Lisäksi asiakkailta tiedusteltiin Ekokompassiin liittyviä kokemuksia ja mielikuvia. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 50 asiakasta, ja sen toteutti Dubito Oy.

”Ekokompassin palvelussa parasta on ollut selkeä prosessi ja hieno auditointi, joka vei taas osaamistamme eteenpäin!”

Asiakaspalaute

Ekokompassin suositteluluku on hyvällä tasolla – NPS 44

Ekokompassille laskettiin suositteluindeksi, eli niin sanottu NPS-luku. NPS (Net Promoter Score) kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, palvelua tai tuotetta kollegoilleen. NPS-luku ilmaistaan mittarilla -100 – +100, jolloin -100 on huonoin mahdollinen arvosana.

Ekokompassin NPS-luvuksi muodostui 44, jota voi pitää hyvänä tuloksena. Luku on samalla viivalla muun muassa monien kuluttajabrändien kanssa, joiden NPS asettuu yleensä välille 40–50. Vastuullisuustyötä tekevistä organisaatioista esimerkiksi Rainforest Alliance -ympäristömerkin NPS on pyöreä nolla ja kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n NPS-arvo on 27.

NPS-mittaus kertoo myös, mikä osuus asiakkaista suhtautuu palveluun positiivisesti, neutraalisti tai arvostelevasti. Ekokompassiin tyytyväisiä suosittelijoita oli vastaajista selvä enemmistö eli 54 prosenttia. Neutraaleja vastaajia oli 36 prosenttia, ja kymmenesosa vastaajista suhtautui palveluun negatiivisesti.

Yli puolet Ekokompassin asiakkaista on todella tyytyväisiä palveluun ja suosittelee Ekokompassia mielellään myös muille.

Ekokompassi auttaa tunnistamaan muutoksen ja tarttumaan toimeen

Ekokompassin asiakkaat ovat sitoutuneita. Kyselyn perusteella lähes kaikki nykyiset asiakkaat näkevät itsensä Ekokompassin asiakkaina tulevaisuudessakin, ja heistä suurin osa pitää asiakassuhteesta kiinni erittäin todennäköisesti. Asiakkaat siis kokevat saaneensa Ekokompassista todellista hyötyä!

Suuri osa kyselyyn vastanneista on Ekokompassin avulla tunnistanut yrityksensä ympäristövaikutukset ja saanut sitoutettua henkilökuntaa ympäristötyöhön. Monessa yrityksessä ympäristöviestintä on ottanut aimo harppauksia eteenpäin.

Ympäristötyö on myös heijastunut liiketoimintaprosesseihin, ja organisaatioiden profiilit ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Ekokompassin avulla asiakasyritykset ovat tehneet vastuullisempia hankintoja ja esimerkiksi tehostaneet jätehuoltoaan. Upeaa työtä!

”Parasta Ekokompassissa on se, että työ tulee tehdyksi ja ympäristöohjelmaa seuratuksi vuosittaisen raportoinnin deadlinen ansiosta. On myös hyvä, että ympäristötyö on koottu ja kirjattu yhteen paikkaan.”

Asiakaspalaute

Kotimainen, toimiva ja läpinäkyvä ohjelma saa kiitosta

Ekokompassiin liitetään paljon positiivisia mielikuvia, joista tärkeimpinä asiakkaat pitivät kotimaisuutta ja valtakunnallisuutta sekä avointa ja läpinäkyvää toimintaa.

Asiakkaat arvostavat Ekokompassissa sekä itse ohjelmaa että tapaa, jolla se toteutetaan. Asiakkaat kokevat, että Ekokompassi auttaa yrityksiä parantamaan ympäristötyötään käytännönläheisesti ja opastavasti. Myös henkilökohtainen neuvonta sai paljon kiitosta.

Ekokompassiin erityisen tyytyväiset asiakkaat kokevat palvelun luotettavaksi, laadukkaaksi, käytännönläheiseksi, selkeäksi ja uusiutuvaksi. Myös asiantuntijuutemme ja inhimillisyytemme saivat asiakkailta ruusuja. Erityiskiitoksia keräsivät lisäksi materiaalipankki ja auditointipalvelu.

”Parasta Ekokompassissa on ollut se, että olemme saaneet riittävästi tukea ja opastusta järjestelmän rakentamiseen.”

Asiakaspalaute

Kritiikki auttaa Ekokompassin kehittämisessä

Neutraalisti tai arvostelevasti palveluumme suhtautuvat asiakkaat toivovat Ekokompassin skarppaavan palveluiden kehittämisessä, uusiutuvuudessa ja asiakassuhteisiin panostamisessa. Lisäksi moni asiakas koki raportointijärjestelmämme melko hankalakäyttöiseksi. Nämäkin palautteet otamme kiitollisina vastaan!

Kehitämme palveluitamme ja työkalujamme palautteen perusteella, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen kaikille asiakkaillemme.

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin