Kainuun Liikunta vaikuttaa alueellisesti oman ympäristövastuutyön kautta

Kainuun liikunta ry järjestää vuosittain lukuisia liikunta- ja matkailutapahtumia. Syksyllä 2020 käynnistyi Ekosport Kainuu -hanke, jossa pyritään vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Ekokompassi oli sopiva työkalu näiden tavoitteiden toteuttamiselle.

“Etsimme keinoja, joilla voimme vaikuttaa toiminta-alueellamme kunnallisten ja muiden operaattoreiden hallinnoimien tapahtumatilojen ekotehokkuuteen. Lisäksi viestimme tehokkaasti ja lisäämme asiakkaidemme ymmärrystä siitä, miten luontoliikuntatapahtumissamme osallistuminen on ympäristöystävällistä. Toiminnassamme on mukana myös ympäristökasvatuksen elementti, joka korostuu ennen kaikkea perheliikuntatapahtumissamme.” Hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkinen Kainuun Liikunnasta kuvailee.

Muovijätteen määrä vähenee, kun tarjotaan
pullojen täyttömahdollisuus eri tapahtumissa.

Ekokompassi-sertifikaatti on ollut käytössä keväästä 2021 saakka ja ympäristövastuutyö on vakiintunut osaksi toimintaa vielä vahvemmin; Kainuun Liikunta ry edistää aktiivisesti ympäristövastuullisuutta paitsi omassa toiminnassaan, myös suhteessa sidosryhmiin ja alueelliseen vaikuttamiseen. “Toiminnassamme suurimmat painopisteet ovat tapahtumien jätehuollon ja lajittelun onnistumisessa sekä logistiikasta ja asiakkaiden liikkumisesta syntyvien päästöjen pienentämisessä.” Anni kertoo.

Anni näkee sertifikaatin monet hyödyt organisaatiolleen. Ekokompassi-sertifikaatti toimii laatuleimana kumppaneille ja asiakkaille. Iso osa tapahtumiin osallistuneista on huomannut ympäristövastuulliset toimenpiteet, ja aihe on saanut paljon kehuja ja arvostusta. Tavoitteena Kainuun Liikunnalla on, että tapahtumien osallistujamäärät kasvavat ympäristövastuullisen toiminnan tuoman imagon parannuksen myötä.

“Toivomme, että Ekokompassista tulee koko kansan tuntema sertifikaatti, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä entistäkin vastuullisempia valintoja.”

Miten sinun yrityksesi toimintaa voitaisiin kehittää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla? Otetaan yhdessä suunta kohti ympäristöasioiden helppoa hallintaa!

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin

Lisää asiakastarinoita

Katso kaikki asiakastarinat →