Yritysvastuuraportointi

EU kiristää vastuullisuuden ja sen raportoinnin sääntelyä tulevina vuosina. Vaikka velvoitetta raportoida ei olisikaan, myös PK-yritys hyötyy vastuullisuusraportoinnista – varsinkin kun raportin sisältö ja ulkoasu on huolella suunniteltu.

Uskottavan ja olennaiseen keskittyvän vastuullisuusraportin tekeminen vaatii osaamista ja näkemystä. Vastuullisuusraporttipalvelu on suunnattu niille Ekokompassin asiakkaille, jotka haluavat  luoda vastuullisuusraportin ja kaipaavat ulkopuolisen asiantuntijan tukea ja näkemystä sisältöjen kirkastamiseen.

Vastuullisuusviestintäammattilaisen avulla rakennat vastuullisuusraportistasi selkeän, uskottavan ja hyödyllisen kokonaisuuden. Luotsauksen myötä  vastuullisuusraportin rakenne ja sisältö selkeytyvät ja sisällöntuotanto helpottuu.  Asiantuntijan ohjaus auttaa keskittymään raportissa olennaisiin seikkoihin sekä lisäämään raportin luotettavuutta ja luettavuutta. 

Huom. Palvelu ei sisällä raportin sisällöntuotantoa ja ulkoasun suunnittelua.

Yritysvastuuraportoinnin lisäpalvelu

Vastuullisuusraporttipalvelu koostuu:

  • kolmesta etätapaamisesta (yht. n. 3,5 h)
  • ennakkotehtävistä 
  • asiantuntijan avusta raportin rakenteen ja sisällön suunnitteluun
  • ohjeistuksesta materiaalien ja datan kokoamiseen
  • asiantuntijan tuesta ja kommenteista raportointiprojektin aikana
  • hyvän raportointitavan huomioinnista
1370 €