Yritysvastuuraportointi

EU kiristää vastuullisuuden ja sen raportoinnin sääntelyä tulevina vuosina. Vaikka velvoitetta raportointiin ei olisikaan, hyötyy myös PK-yritys vastuullisuusraportoinnista – varsinkin kun raportin sisältö ja ulkoasu on huolella suunniteltu.

Uskottavan ja olennaiseen keskittyvän vastuullisuusraportin tekeminen vaatii osaamista ja näkemystä. Vastuullisuusraportointipalvelu on suunnattu niille Ekokompassin asiakkaille, jotka haluavat  luoda vastuullisuusraportin ja kaipaavat ulkopuolisen asiantuntijan tukea ja näkemystä sisältöjen kirkastamiseen.

Vastuullisuusviestinnän ammattilaisen avulla rakennat vastuullisuusraportistasi selkeän, uskottavan ja hyödyllisen kokonaisuuden. Luotsauksen myötä  vastuullisuusraportin rakenne ja sisältö selkeytyvät ja sisällöntuotanto helpottuu.  Asiantuntijan ohjaus auttaa keskittymään raportissa olennaisiin seikkoihin sekä lisäämään raportin luotettavuutta ja luettavuutta. 

Olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Olet saanut kokonaisuuden kulkemaan loogisesti, selkeästi, turhaa on jäänyt pois ja tärkeät asiat nostettu.

Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja, jazzliitto

Yritysvastuuraportoinnin lisäpalvelu

Vastuullisuusraporttipalvelu koostuu:

  • Räätälöidyistä etätapaamisista
  • ennakkotehtävistä 
  • asiantuntijan avusta raportin rakenteen ja sisällön suunnitteluun
  • Tarvittaessa raportin sisällöntuotannon ja ulkoasun suunnittelun
  • ohjeistuksesta materiaalien ja datan kokoamiseen
  • asiantuntijan tuesta ja kommenteista raportointiprojektin aikana
  • hyvän raportointitavan huomioinnista