Muutos jätelainsäädännössä siirtoasiakirjan vaatimuksissa 1.9.2022 alkaen

Jätelainsäädäntöä on uudistettu siirtoasiakirjan käytöstä tiettyjen jätteiden kuljetuksien osalta. 1.9.2022 alkaen tulee tiettyjen jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot viedä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin. 

Siirtoasiakirjaa on käytettävä seuraavien jätteiden kuljetuksessa:

  • vaaralliset jätteet
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet
  • saostus- ja umpisäiliölietteet
  • rakennus- ja purkujätteet
  • pilaantuneet maa-ainekset

SIIRTO-rekisteri löytyy osoitteessa www.siirtorekisteri.fi

Tietojen lähettäminen rekisteriin ei poista organisaation omaa velvollisuutta säilyttää siirtoasiakirjoja. SIIRTO-rekisterissä ei säilytetä itse siirtoasiakirjoja vaan ainoastaan asiakirjojen jäteasetuksessa 978/2021 vaadittuja tietoja.

Lue koko tiedote Ympäristöministeriön sivulta.

Usein kysytyt kysymykset SIIRTO-rekisteristä pääset puolestaan lukemaan täältä.