Panostuksia palveluiden kehittämiseen: Felix Siivonen ryhtyy hiomaan Ekokompassin digityökaluja ja -palvelualustoja

Felix Siivonen liittyi Ekokompassin tiimiin toukokuun 2022 alussa. Hän keskittyy erityisesti ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja edistämiseen liittyvien työkalujen kehitystyöhön yhdessä Ekokompassin kumppaneiden kanssa. 

“Yritysten ympäristötiedon hallinta, ymmärtäminen ja erityisesti tarkoituksenmukainen hyödyntäminen luo pohjan aidosti vaikuttaville ja luotettavalle ympäristövastuutyölle. Oikeilla työkaluilla tiedosta putkahtaa esiin oivalluksia omista onnistumisista ja, mikä tärkeintä, omalle organisaatiolle sopivia suuntia eteenpäin”, Felix pohtii.

Digityökaluilla ja tiedon hyödyntämistä edistävillä palvelualustoilla on tärkeä rooli pienille ja keskisuurille organisaatiolle. Ne auttavat löytämään toisaalta piileviä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja toisaalta positiivisia ekologisia kädenjälkiä arkisen tekemisen keskeltä. 

Tärkeä kysymys on, miten pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa paitsi kerätään ja hallitaan tietoa oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Tasapaino helppouden ja laadun välillä on valttia. Parhaimmillaan jalostetaan tiedosta muutosta edistäviä, mutta selkeitä toimenpiteitä ja viestejä sekä omalle organisaatiolle että asiakkaille.

“Pk-sektorilla on käynnissä iso muutos, jossa ympäristöllisesti kestävästä toiminnasta on muotoutumassa organisaatioille suurin inspiraation lähde, tekemisen merkitys. Seuraava askel on mahdollistaa sopivien työkalujen ja palveluiden avulla tämä muutos jokaiselle halukkaalle. Luovana ongelmanratkaisijana ja tarpeiden kuuntelijana nautin juuri tällaisesta haasteesta”, hän sanoo.

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin