Siirtoasiakirjat ja SIIRTO-rekisteri

Syyskuusta alkaen siirtoasiakirjojen tiedot on pitänyt viedä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin. Ekokompassi on koonnut yhteen ympäristöministeriön järjestämän SIIRTO-rekisterikoulutuksen (2.11.2022) pääasiat. 

Löydät alta kertauksen jätelainsäädännön vaatimuksista koskien siirtoasiakirjoja ja SIIRTO-rekisterin käytöstä, vastaukset eniten kysyttyihin kysymyksiin sekä ympäristöministeriön webinaarin tallenteen SIIRTO-rekisterikoulutuksesta.

Miksi siirtoasiakirja tulee laatia?

Siirtoasiakirja on laadittava, kun seuraavia jätteitä siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle:

  • Vaarallinen jäte
  • POP-jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete
  • Pilaantunut maa-aines
  • Rakennus- ja purkujäte (pois lukien pilaantumaton maa-aines)

Siirtoasiakirjalla on tarkoitus turvata jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn ja luoda edellytykset kuljetuksen riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirja sisältää tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne.

Milloin siirtoasiakirjan tiedot tulee tehdä SIIRTO-rekisteriin?

Ote Ympäristöministeriön muistiosta:

“Sähköisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava siirron päättymisen jälkeen SIIRTO-rekisteriin ilman aiheetonta viivytystä teknisen rajapinnan kautta. Hyväksyttävälle toimittamisajalle ei voida määritellä yksiselitteistä ja yleispätevää rajaa. Yleensä olisi pyrittävä siihen, että saman päivän aikana laadittujen siirtoasiakirjojen tiedot toimitettaisiin yhdestä järjestelmästä SIIRTO-rekisteriin kerran päivässä. Viikonlopun siirrot on hyväksyttävää viedä rekisteriin seuraavana arkipäivänä”.

Onko jätteen määrällä merkitystä?

Siirtoasiakirjavelvollisuudelle ei ole olemassa alarajaa. Jotkin aineet saattavat olla esim. ympäristölle haitallisia jo hyvin pieninäkin määrinä. On kuitenkin huomioitava, että jos siirtoja on vain vähän, ei sähköisiin siirtoasiakirjoihin tarvitse siirtyä. Suora lainaus Ympäristöministeriön muistiosta:

“Myös pienimuotoinen toiminta, jossa syntyy pois kuljetettavaa jätettä vain harvoin, esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa, voi olla peruste tehdä siirtoasiakirja paperisena varsinkin, jos sähköisen siirtoasiakirjan hankkimisesta aiheutuisi kuljetusmääriin nähden kohtuuttomia kustannuksia. Kaikkien siirron osapuolten on tällöin vastaanotettava ja käsiteltävä siirtoasiakirja paperisena. Jätteen vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä, jos siirtoasiakirja on paperinen”.

Onko merkitystä kuljettaako jätteen tuottaja/haltija itse vai käytetäänkö kuljetuspalvelua?

Lähtökohtaisesti jätteen haltijalla on siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus. Ympäristöministeriön muistiossa on määriteltynä eri toimijoiden roolit selkeästi. Alla suora lainaus:

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja tai huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja laaditaan. Haltija voi sopia esimerkiksi kuljettajan kanssa, että tämä laatii siirtoasiakirjan hänen puolestaan. Haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus. Haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se on saatavissa kaikille siirtoon osallistuville osapuolille. Katso myös luku 7. 

Jätteen kuljettajan on vahvistettava siirtoasiakirjaan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja pidettävä siirtoasiakirja mukana jätteen siirron aikana sekä esitettävä siirtoasiakirja tarvittaessa valvovalle viranomaiselle tai poliisille. Jos kysymys on kotitaloudesta noudettavasta jätteestä, jätteen kuljettaja vastaa siirtoasiakirjasta jätteen haltijan tavoin. 

Jätteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä. Siirtoasiakirjaan voidaan tarkentaa tieto jätteen painosta, jos se saadaan vasta vastaanottavassa laitoksessa tapahtuvassa punnituksessa. Myös tietoa käsittelytavasta voi joissakin tapauksissa olla tarpeen tarkistaa. 

Lue lisää aiheesta

Ympäristöministeriön muistio siirtoasiakirjojen käytöstä

Ympäistöministeriö on julkaissut muistion, jonka selventää jätelainsäädännön vaatimuksia siirtoasiakirjojen käytöstä tiettyjen jätteiden kuljetuksissa. Aiemmin vastatuissa kysymyksissä on viittauksia juuri kyseiseen muistioon.

Linkki muistioon >>>

Tallenne ympäristöministeriön SIIRTO-rekisterikoulutuksesta

Ympäristöministeriö järjesti 2.11. koulutuksen SIIRTO-rekisteristä. Pääset katsomaan tallenteen ja lukemaan vastaukset koulutuksen ennakkokysymyksistä alla olevasta linkistä.

Linkki tallenteeseen >>>

Ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun usein kysytyt kysymykset SIIRTO-rekisteristä

Lue alla olevan linkin kautta kootut vastaukset ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun sivustolle usein kysyttyihin kysymyksiin SIIRTO-rekisteristä.

Linkki sivustolle >>>

Yhteystiedot

SIIRTO-rekisterin tuki
siirtorekisteri-tuki@syke.fi

Joona Koskinen
suunnittelija, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
joona.o.koskinen@syke.fi 

Laura Paloviita
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
laura.paloviita@gov.fi