Valintaopas: Ympäristömerkit ja -sertifikaatit yrityksille

Kun yritys haluaa lähteä paneutumaan ympäristövastuuseen ja päästä myös viestimään siitä ulospäin ympäristömerkin tai ympäristösertifikaatin avulla, tulee päättää omalle toiminnalle tai tuotteelle sopivin vaihtoehto. Valinta on helppo tehdä oman yrityksen toimintaa tarkastelemalla, ja sen tarpeisiin vastaamalla.

Ympäristömerkki viestii tuotteen vastuullisuudesta kuluttajalle

Ympäristömerkkejä on monenlaisia, jotkut sopivat useille tuotteille ja myös palveluille ja ne ilmaisevat kyseisen tuotteen tai palvelun olevan muita vastaavia vastuullisempi. Tällaisia ovat esimerkiksi Pohjoismainen joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Ympäristömerkki voi myös keskittyä tuotteen tiettyyn ominaisuuteen ja poissulkea muiden tuotteen elinkaareen liittyvien teemojen tarkastelun. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset luomumerkit sekä energiamerkinnät. 

Ympäristömerkki haetaan yhdelle tai useammalle tuotteelle tai palvelulle. Jos tuote täyttää haettavan ympäristömerkin asettamat kriteerit, yritys voi saada oikeuden käyttää ympäristömerkkiä kyseisen tuotteen markkinoinnissa. Ympäristömerkintää hankittaessa, tarkastellaan tiettyä ympäristömerkin asettamaa osa-aluetta, esimerkiksi tuotteen elinkaarta, tuotteen energiankulutusta tai tuotteen kemikaalikuormaa. Kuluttajalle ympäristömerkki kertoo siitä, että tuote tai palvelu voi olla vastaavia tuotteita tai palveluita ekologisempi valinta.

Ympäristösertifikaatti pyrkii kehittämään toimintaa ympäristöystävällisemmäksi

Ympäristösertifikaatti viestii siitä, että organisaatiolaajuisesti on otettu käyttöön tietyt toimintamallit ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ekokompassi-sertifikaatti pohjautuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin ja sopii pk-yrityksille kaikilla toimialoilla.

Mikäli yritys haluaa tarkastella toimintojaan kokonaisuutena ja myös kehittää niitä, voi parempi valinta olla ympäristösertifiointi. Ympäristösertifioinnissa yritys tai muu organisaatio rakentaa toiminnalleen ympäristöjärjestelmän, jonka avulla se pääsee tarkastelemaan koko toimintaketjuaan sekä vähentämään sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Yrityksen ympäristöjärjestelmä sertifioidaan, usein ulkopuolisen toimijan toimesta, ja tämän jälkeen yritys saa viestiä ympäristötyöstään sertifikaatin avulla. Ympäristösertifiointi ei näy suoraan yksittäisten tuotteiden pakkausmarkkinoinnissa, sen sijaan ympäristösertifiointi on ennen kaikkea toiminnan kehittämisen työkalu. Ympäristösertifikaattia voi kuitenkin hyödyntää laajemmin markkinoinnin tukena kerrottaessa yrityksen vastuullisuudesta – – konkreettinen parantaminen on kuitenkin paras tapa kehittää vastuullista brändiä ja toteuttaa vaikuttavaa ympäristövastuuviestintää.

Ympäristösertifikaatit keskittyvät aina laajemmin yrityksen tai organisaation toimintaan, mutta niitäkin on useita eri tyyppisiä. On ympäristösertifikaatteja, jotka sopivat monenlaisille toimialoille, kuten ISO 14001, EMAS ja Ekokompassi. Näiden lisäksi on myös toimialakohtaisia sertifikaatteja, jotka sertifioivat esimerkiksi erilaisia toimistoja tai matkailu- tai rakennusalan toimijoita. Toimialariippumattomat sertifikaatit ovat hyödyllisiä silloin kun on tarpeen saada käyttöön sertifikaatti, joka tunnistetaan myös oman toimialan ulkopuolella ja jonka mahdollisesti myös muut omiin sidosryhmiin kuuluvat organisaatiot voivat halutessaan ottaa käyttöön.

Valintakriteerinä oma tarve ja tavoitteet ympäristötyölle

Kun valintaa lähtee tekemään, ensimmäisenä kannattaa tunnistaa keskeinen ero ympäristömerkkien ja ympäristösertifikaattien välillä. Jos halutaan esimerkiksi edistää yrityksen tietyn tuotteen ympäristövastuullisuutta ja viestiä siitä ulospäin, voi oikea valinta olla ympäristömerkki. Mikäli tavoitteena on lähteä tarkastelemaan ja vähentämään koko organisaation tai sen tiettyjen toimintojen ympäristövaikutuksia, voi ympäristösertifikaatti olla oikea valinta. Ympäristösertifikaatti on myös kriteeri tai kilpailuetu joissain tarjouskilpailuissa, sen avulla voidaan tunnistaa vastuullinen kumppani.

Ympäristösertifikaatit ja -merkit eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan päinvastoin saattavat jopa tukea toisiaan. Sertifioidussa ympäristöjärjestelmässä kehotetaan yhtenä konkreettisena toimenpiteenä yrityksiä huomioimaan omissa hankinnoissaan ympäristömerkityt tuotteet – tai halutessaan hakemaan ympäristömerkkiä omille tuotteilleen. Joillekin yrityksille voikin olla hyödyllistä lähteä tavoittelemaan sekä ympäristösertifiointia että ympäristömerkkiä.

Tutustu Ekokompassiin

Lataa opas

Ekokompassi-opas kertoo, miten ympäristövastuu otetaan haltuun Ekokompassin avulla.

Varaa esittely

Varaa aika lyhyeen esittelyyn, jossa kerromme kuinka voimme kehittää toimintaanne Ekokompassin avulla.