Vastuullisuusviestintä viimeistelee vaikuttavan ympäristötyön

Läpinäkyvyyden vaatimus yrityksille kasvaa. Vastuullisuuden suosio on räjähtänyt kuluttajien parissa ja 99% yrityksistä uskoo, että vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa (Sitra). Vastuullisesti toimivia yrityksiä arvostetaan kumppaneina ja vastuullisuus ohjaa myös kuluttajien valintoja enemmän kaikilla toimialoilla. Vastuullisuustyö kiinnostaa syystäkin yrityksiä, ja tehty hyvä työ kannattaa tehdä näkyväksi. Saadakseen esimerkiksi ympäristöohjelmasta ja sen ansiokkaasta toteuttamisesta irti kaiken hyödyn, siitä täytyy osata viestiä eteenpäin.

Lähde liikkeelle omista arvoistanne

Suomalaiset yritykset ovat tehneet jo vuosia hyvää työtä vastuullisuuden eteen. Olemme tunnollisia, noudatamme säädöksiä ja välitämme aidosti lähiympäristöstämme. Haaste on pikemminkin se, että toimista ei osata kertoa kovinkaan tehokkaasti asiakkaille ja sidosryhmille. Kevyimmillään viestinnän voi aloittaa itse parilla konkreettisella omaa asiakaskuntaa kiinnostavalla aiheella, jotka viestivät organisaation arvoista ja käytännön vastuullisuusteoista. Ekokompassin asiakkaille hyvä lähtökohta tähän on osana ympäristöohjelmaa laadittava ympäristölupaus. 

Ole aito ja konkreettinen

Monen mielessä vastuullisuusviestintä yhdistyy edelleen pinnalliseen kampanjointiin, viherpesuun taikka järeisiin vastuullisuusraportteihin, jotka usein jäävät vain harvojen lukijoiden silmäiltäviksi. Usein viestintä on vastuullisuudessa se osa-alue, jota kyseenalaistetaan eniten, ja avoin ja läpinäkyvä vastuullisuusviestintä voi tuntua jopa uhalta. Toisaalta, vastuullisuus saattaa olla kumppanille tai kuluttajalle se viimeinen kriteeri, minkä perusteella hän valitsee käyttämänsä palvelun tai tuotteen, joten nykytilan ja tavoitteiden kannattaa antaa näkyä. Siihen tarvitaan suunnitelmallista vastuullisuusviestintää. 

On ensisijaisen tärkeää, että viestintä tehdään rehellisesti; kerrotaan konkreettisista toimenpiteistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Vastuullisuudesta kannattaa viestiä osana kaikkea muuta viestintää. Ristiriitaiset viestit ja toiminta horjuttavat vastuullista brändiä, siksi vastuullisuusviestinnän täytyy olla luotettavaa, selkeää ja informatiivista, ja linjassa yrityksen toimintaan. Kun pohjana ovat omat arvot sekä konkreettiset teot ja suunnitelmat, viestintä on mielenkiintoista ja aitoa.

Nivo ympäristöviestintä osaksi liiketoiminnan kehittämistä

Vastuullisuusviestintä on liiketoiminnan kehittämistä, joka maksimoi ympäristötyöstä saatavan arvon. Vastuullisuusviestinnän avulla voidaan rakentaa imagoa, parantaa liiketoiminnan prosesseja ja vastata sidosryhmien muuttuviin vaateisiin. Ympäristöohjelman luoneella organisaatiolla on erinomainen lähtökohta vastuullisuudesta viestimiseen, kun tavoitteet ja toimenpiteet ovat jo valmiiksi kirjattuna ja paketissa. Viestintäsparrauksessa tavoitteet ja tehdyt toimenpiteet puetaan helposti viestittävään muotoon, jolloin organisaatio saa parhaan hyödyn jo tekemästään työstä.

Raportoi laadukkaasti

Yritysten vastuullisuusraportointi on ollut selvässä kasvussa viime vuosien ajan. Raportissa yrityksen vastuullisuusteot ja -tavoitteet paketoidaan numeeriseksi ja laadulliseksi dataksi. Vastuullisuusviestinnän ei aina tarvitse tarkoittaa raskasta raporttia, mutta esimerkiksi kilpailutuksiin osallistuville se on ehdoton etu. Hyvä vastuullisuusraportti on investointi, jonka tekeminen vaatii osaamista ja näkemystä. Uskottavassa raportissa korostuu erityisesti sisällön luotettavuus, luettavuus ja ymmärrettävyys, siksi viimeistään tässä kohtaa kannattaa kääntyä viestinnän ammattilaisen puoleen. Ammattilaisen käsissä vastuullisuusraportista rakennetaan selkeä, luotettava ja hyödyllinen kokonaisuus. 

Starttaa asiantuntijan tuella

Käytännön viestintää voi toteuttaa itse, mutta ulkopuolisen asiantuntijan näkemys on usein tarpeen vastuullisuusviestintään sekä sen tavoitteiden kirkastamiseen. Tämän vuoksi olemme kehittäneet asiakkaidemme ympäristötyön tueksi ympäristöviestinnän palvelupaketit. Palvelu on suunnattu olemassa oleville asiakkaillemme, jotka haluavat kehittää vastuullisuusviestintäänsä ja kaipaavat ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä tekemiseen ja tavoitteiden kirkastamiseen. Sparrauksen pohjalta konkreettinen sisällöntuotanto on suunnitelmallista ja helppoa.

Tutustu vastuullisuusvestinnän lisäpalveluihin tästä »

“Ulkopuolinen viestintäammattilainen hahmottaa usein helposti vastuullisuusviestinnän koho- ja kipukohdat. Viestintäsparrauksen avulla pääsette nopeasti eteenpäin vastuullisuusviestinnässä, lisäksi annan käytännönläheisiä neuvoja vastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteenani on auttaa löytämään ratkaisuja yrityksen viestintähaasteisiin sekä oivalluttaa näkemään vastuullisuuden tuomat mahdollisuudet.” 

Karoliina Hovi, vastuullisuusstrategi, Hovi Creative Oy

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin