Ekokompassin uudistuva verkkopalvelu helpottaa yritysten ympäristövastuutyötä

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän verkkopalvelun uudistus tuo mukanaan toivottuja parannuksia käytettävyyteen ja sekä aivan uusia mahdollisuuksia mm. tulosten seurantaan ja yhteistyöhön oman asiantuntijan kanssa. Uudistus on tehty selkeyttämään ja suoraviivaistamaan organisaatioiden ympäristötyötä, sekä mahdollistamaan ketterän kehittämisen. 

Asiantuntija oppaanasi

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä jokaiselle organisaatiolle nimetään oma ympäristöasiantuntija, joka opastaa yritystä ympäristöasioiden alkukartoituksesta sertifiointiin asti. 

Uusi Oma Ekokompassi -verkkopalvelu on suunniteltu toimimaan yhteiskäyttöisesti, jolloin useampi käyttäjä organisaatiossa sekä organisaatio ja oma Ekokompassi-asiantuntija voivat työskennellä sujuvasti yhdessä. Asiantuntijatapaamisten lisäksi oma asiantuntija voi jättää verkkopalvelussa viestejä, kuten tehtäviä ja kommentteja seuraavaa tapaamista varten.

Ympäristötyö yhdessä osoitteessa

Uudistuva Oma Ekokompassi -verkkopalvelu pitää sisällään kaikki ympäristöjärjestelmän rakentamiseen tarvittavat ominaisuudet kuten ympäristöasioiden alkukartoituksen, liitepohjat, ohjeet ja muut materiaalit työn tueksi. 

Uudesta ympäristöstä löytyvät myös kaikki tarvittava sertifiointiin ja järjestelmän ylläpitoon; esimerkiksi muistilistat auditointiin valmistautumiseen ja vuosiraportointiin, sertifikaattitunnukset ja muut viestintämateriaali. Lisäksi palvelu pitää ajan kartalla mm.  seuraavista asiakaswebinaareista.

Kokonaiskuva oman työn etenemisestä

Oma Ekokompassin ympäristöohjelma-työkalun tavoitteena on tarjota paras mahdollisen ymmärrys ja kokonaiskuva oman ympäristötyön sisällöstä ja etenemisestä. 

Ympäristöohjelma  sisältää yrityksen omat tavoitteet ja  toimenpidesuunnitelman ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kirjataan aikataulut ja vastuuhenkilöt.

Raportointivalmista dataa

Verkkopalvelun tavoite on tuottaa yhteen paikkaan raportointivalmiiksi kaikki organisaation ympäristötyö. Ekokompassin rakentamisprosessissa valitaan juuri omalle ympäristövastuutyölle olennaiset mittarit. Uudessa verkkopalvelussa on mahdollista määritellä omia, räätälöityjä mittareita Ekokompassin tarjoamien yleisten mittarien lisäksi.

 Yritykselle määriteltyjen tunnuslukujen varsinainen raportointi tapahtuu uudessa verkkopalvelussa suoraan ympäristöohjelman tavoitteista, mikä selkeyttää ja helpottaa tavoitteiden onnistumisen seurantaa. Ekokompassi tarjoaa ohjeistuksen ympäristötyön mittareiden ja tavoitteiden asettamiseen ja linkitykseen.

Toiminta lain vaatimalle tasolle

Ekokompassin lomakkeistosta löytyy valmiina mm. seuraavat työkalut ympäristöasioiden hallintaan: jätehuoltosuunnitelma, kemikaaliluettelo, jätteiden siirtoasiakirja, hankintalista sekä ympäristöohjelman mallipohja. Ekokompassin ohjatun rakentamisprosessin aikana käydään myös läpi omaa toimintaa koskeva lainsäädäntö.

Pakollisten lomakkeiden täyttäminen tapahtuu ympäristöjärjestelmän rakentamisprosessin aikana verkkopalvelun kautta, jolloin käytössä on oman ympäristöasiantuntijan opastus ja tuki.

Ulkoinen auditointi takaa luotettavuuden

Auditointi on riippumattoman toimijan järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. 

Verkkopalveluun syötetyt tiedot sekä lomakkeet toimivat itsessään ympäristövastuuraporttina. Auditointiin kuuluu verkkopalvelun tietojen läpikäynnin lisäksi haastattelu sekä tarvittaessa käynti yrityksen tiloissa.

Syötettyjen tietojen pohjalta ulkoinen auditoija voi käydä läpi, kuinka Ekokompassi-sertifikaatin 10 kriteeriä täyttyvät. 

Sertifikaatti todentaa laadun

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kymmeneen kriteeriin ja kun auditoinnissa on todettu näiden kriteerien toteutuvan, myönnetään organisaatiolle ympäristösertifikaatti. Sillä voi luotettavasti todentaa ympäristövastuun esimerkiksi kilpailutuksissa tai omassa viestinnässä asiakkaiden suuntaan.

Sertifikaatti viestintämateriaaleineen ja -oppaineen on heti hyväksynnän jälkeen nähtävissä verkkopalvelussa, ja järjestelmä kertoo myös kun sertifikaatti on vanhenemassa ja on aika tarkistaa tiedot raportointivalmiiksi. 

Valmiit materiaalit ympäristötyön edistämiseen

Verkkopalvelun tavoitteena on olla yksi osoite yrityksen ympäristötyölle. Asiakasympäristöstä löytyy mm. viestintäopas ja -materiaalit, webinaaritallenteita menneistä asiakaskoulutuksista, henkilöstön koulutusmateriaali sekä muistilista sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tarkasteluun, joka auttaa ottamaan yritysvastuuta laajemmin haltuun.

Lisäksi asiakastiedotteet ja muistutukset pitävät kartalla, ja tuotamme tietoartikkeleita ja koulutuksia asiakkaillemme yritysten ympäristötyön ajankohtaisista aiheista.


Kaikki ympäristöjärjestelmän tutut toiminnallisuudet sekä tukimateriaalit yhdistyvät saman verkkopalvelun alle.

Oma Ekokompassi

Oma Ekokompassi on verkkopalvelu, mistä löytyvät kaikki ympäristöjärjestelmän tutut työkalut sekä tukimateriaalit yritysten ja yhteisöjen ympäristötyöhön.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä:

 • Ympäristöasioiden alkukartoitus
 • Ympäristövaikutusten pisteytys
 • Ympäristöohjelman luonti ja seuranta
 • Mittareiden asettaminen
 • Lakisääteiset lomakkeet
  (lakilista, jätehuoltosuunnitelma, kemikaaliluettelo, jätteiden siirtoasiakirja)
 • Tulosten raportointi ja seuranta
 • Ympäristösertifikaatti

Ympäristötyön tueksi mm.

 • Auditointiohjeet (kriteerit, tarkistuslista, auditoijien yhteystiedot)
 • Projektisuunnitelma
 • Ympäristöohjelman mallipohja
 • Hankintalista
 • Muistilista sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tarkasteluun
 • Asiakastiedotteet ja muistutukset
 • Henkilöstön koulutusmateriaali
 • Webinaaritallenteet
 • Viestintäopas ja -materiaalit
 • Oppaat ja ohjeet

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin