Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa – viisi vinkkiä teollisuuden sähkönsäästöön

Kun teollisuuden toimijat investoivat ja panostavat tuotannon ja toimitilojen energiatehokkuuteen, säästyy rahaa, ympäristö kiittää ja sähköä riittää energiakriisinkin keskellä varmemmin myös kotitalouksien käyttöön.

Teollisuuden käyttöön menee vuosittain vajaa puolet Suomessa käytetystä sähköstä – vuonna 2021 luku oli 44 prosenttia. Sähköä kuluu pääasiassa tuotantoprosesseihin, apujärjestelmiin ja kiinteistötekniikkaan. Tarvittavan sähkön määrä riippuu toimialasta, ja vaihtelua teollisuuden kentällä onkin hurjasti.

Isoimpia yksittäisiä sähkön käyttäjiä ovat muun muassa metalliteollisuuden valokaari- ja sulatusuunit, metsäteollisuuden jauhimet sekä elintarviketeollisuuden uunit. Lisäksi erilaiset puhaltimet ja pumppaukset tarvitsevat paljon sähköä. 

Tuotannon apujärjestelmistä esimerkiksi paineilma, jäähdytysjärjestelmät sekä kiinteistötekniikasta esimerkiksi ilmanvaihto, valaistus, lämmitys ja ICT-laitteet haukkaavat suuren osan teollisuuden sähkönkulutuksesta.

Teollisuus ei toimi ilman sähköä, mutta energiatehokkuuteen panostamalla sähköä säästyy. Energiatehokkuus muun muassa:

  • parantaa kilpailukykyä
  • kuormittaa vähemmän ympäristöä
  • hyödyntää hukkaenergiaa
  • vähentää tuotannon investointeja ja
  • säästää materiaaleja.

Sähkönkäytöstä voi usein nipistää kymmenyksen

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan energiatehokkuusasiantuntija Tomi Kiuru kertoo, että teollisuudessa on pitkään tehty paljon hyviä liikkeitä energiatehokkuuden eteen, mutta parantamisen varaakin aina löytyy.

”Teollisuus on liiketoimintaa, joten sähköä pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Monet toimijat ovat jo tehneet menestyksekkäitä säästötoimenpiteitä, mutta esimerkiksi pienissä ja keskisuurissa teollisuuden yrityksissä on energiakatselmuksissa löydetty merkittäviä säästömahdollisuuksia sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksissa”, Kiuru sanoo.

Motivan mukaan energiakatselmuksissa havaittujen säästötoimien kustannussäästö on PK-teollisuusyrityksille keskimäärin 16 prosenttia, josta yhdeksän prosenttia on säästöä sähkönkulutuksesta.

“Pienissä ja keskisuurissa teollisuuden yrityksissä on energiakatselmuksissa löydetty merkittäviä säästömahdollisuuksia sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksissa.”

Tomi Kiuru, energia-asiantuntija, Motiva Oy

Sähkönsäästö näkyy yrityksen taloudessa ja ympäristövastuussa

Suurin sähkönsäästön konkreettinen hyöty teollisuusalan yrityksille lasketaan euroissa. Myös kulutus- eli kysyntäjouston hyödyntäminen sähkömarkkinalla kannattaa ja näkyy nopeasti sähkökustannuksissa. Investoinnit yritysten omaan energiantuotantoon kuten aurinkosähköjärjestelmiin tuovat paitsi säästöjä, myös parantavat yritysten ympäristövastuuta.

”Suomen sähkö on varsin vähäpäästöistä, mutta halutessaan teollisuusyritykset voivat panostaa myös alkuperätakuin varmennetun päästöttömän sähkön hankintaan. Isompien sähkönkäyttäjien on myös helppo tehdä pitkäaikaisia sähkönhankintasopimuksia uusien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kanssa”, Kiuru lisää.

Viisi vinkkiä teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen

  1. Lähes kaikista teollisuuden käytössä olevista kiinteistöistä löytyy käyttöteknistä tehostettavaa. Myös paineilman säätäminen ja vuotojen korjaaminen voi tuoda suuria säästöjä.
  2. Tuotantolaitteiden ja -linjojen ikääntyneet, vaurioituneet tai puuttuvat lämpöeristeet lisäävät turhaan tehtaan energiakuluja. Pidä huolta eristeiden kunnosta ja eristä uudet tuotantolinjat asianmukaisesti, niin parannat energiatehokkuutta ja työturvallisuutta.
  3. Uuni tai kuivuri on usein tehtaan merkittävin yksittäinen energiankäyttäjä, minkä vuoksi sen energiatehokkuuteen ja ylijäämälämmön hyödyntämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
  4. Ylijäämälämmön talteenotto ja hyödyntäminen parantaa tuotantolaitoksen energiankäytön tehokkuutta sekä vähentää polttoaineiden tarvetta ja kasvihuonekaasupäästöjä.
  5. Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja, joka tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen myös teollisuuden toimijoille.

Lähde: Motiva Oy

Kriisissä teollisuus joustaa sähkönkäytöstä ensimmäisenä

Teollisuudella on myös edelläkävijän rooli ja vastuu energiatalkoissa. Kulutusjouston avulla teollisuusala voi vaikuttaa siihen, että sähköä riittää myös kuluttajien käyttöön silloin, kun energiansaanti on vähäistä.

Mahdollisessa sähköpulatilanteessa Fingridillä on kolmiportainen menettely. Teollisuuden joustoilla on merkittävä rooli, jos näyttää siltä, että sähkö ei riitä. 

”Luotettavan sähkönsaannin turvaaminen on teollisuudelle tärkeää, sillä sähkökatko voi tarkoittaa joillakin aloilla suuria ongelmia ja valtavia taloudellisia tappioita. Sähkökatkoihin on kuitenkin tärkeää varautua ja huolehtia, että oman yrityksen varautumissuunnitelmat ovat aina ajan tasalla”, Kiuru neuvoo.

Teollisuudessa tavoitellaan fossiilisista polttoaineista luopumista

Kun teollisuus panostaa energiatehokkuuteen, teot palvelevat paitsi yrityksiä, myös koko yhteiskuntaa monipuolisesti ja kumulatiivisesti.

”Päästövähennystalkoissa teollisuuden on energiatehokkuuden parantamisen lisäksi oleellista päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Tämä saattaa lisätä sähkönkäyttöä esimerkiksi lämpöpumppujen hyödyntämisen kautta, mutta toisaalta sähköistyminen parantaa teollisuuden energiatehokkuutta monessa muussa asiassa. Uudet investoinnit ovat käytännössä aina energiatehokkaampia kuin vanhat järjestelmät”, Kiuru lisää.

Motivan kaavio kertoo, että energiatehokkuuden parantuminen yrityksissä vaikuttaa muun muassa kansantalouteen, teolliseen tuottavuuteen, huoltovarmuuteen, päästöihin ja terveyteen.

Energiatehokkuuden parantamisella on lukuisia ja kumulatiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Kuva: Motiva Oy, Energiatehokkuuden oheishyödyt yrityksissä -selvitys, 2018.

Ekokompassi, Motiva ja energianeuvojat palvelevat myös teollisuuden yrityksiä

Jos teollisuusyrityksellä ei ole omia energia-asiantuntijoita, energiatehokkuuden parantamiseen kannattaa ehdottomasti pyytää ulkopuolista apua. Ekokompassi-ohjelmassa saat alusta saakka tueksesi asiantuntijan, joka tarkastelee yritystoiminnan prosesseja ja etsii kehityskohteita. Ekokompassi on siis loistava työkalu teollisuusalan ympäristöjohtamisen kehittämiseen.

”Ympäristöjärjestelmästä on tullut monella alalla vähimmäisvaatimus, ja sääntely tiukentuu jatkuvasti. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä pääset tarkastelemaan juuri sinun yrityksesi mahdollisuuksia energiaa säästäviin toimenpiteisiin”, vinkkaa Ekokompassin toimitusjohtaja Heidi Salonen.

PK-yrityksiä palvelee myös Energiaviraston rahoittama alueellinen energianeuvonta, ja Motivan sivuilta löytyy materiaalia myös isommille toimijoille esimerkiksi energiakatselmuksen käynnistämiseen.

Lataa ilmainen opas

Mikä on yrityksen ympäristöjärjestelmä ja miten se rakennetaan?
Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin