Rakentamisen ympäristövaikutukset hallintaan kotimaisella ympäristösertifikaatilla

Ympäristövaikutusten vähentäminen on yksi suurimpia rakennusalan trendejä, joka määrittää alan tulevaisuutta. Kun haluat parantaa asemaasi tarjouskilpailuissa ja edistää kestävää kehitystä, rakennusalalle sopiva ympäristöjärjestelmä on tähän konkreettinen työkalu. Koska rakentamisen ympäristövaikutukset eivät synny vain rakennusvaiheesta, ympäristötyöhön tarvitaan koko rakennusalan toimijakunta arkkitehdeistä sijoittajiin sekä rakennusliikkeisiin.

Ympäristöjärjestelmästä on tulossa vähimmäisvaatimus rakennusalalla 

Rakennusalalla vihreä siirtymä näkyy erityisen konkreettisesti, sillä se koskettaa suoraan yrityksesi kilpailukykyä. Lähes kaikki sidosryhmät sijoittajista loppukäyttäjiin vaativat rakennusalan toimijoilta näyttöä ympäristötyöstä. 

Ympäristöjärjestelmä tuo yrityksellesi etua ja lisäpisteitä kilpailutuksiin. Jos kilpailutuksen kalkkiviivoilla on kaksi tasavertaista yritystä, voittava valinta on usein se, jolla on luotettavaa näyttöä ympäristötyöstä. Ulkopuolinen ympäristöjärjestelmä ei siis ole vain imagohyötyä, vaan loppukädessä se voi jaotella alan toimijat hyötyjiin ja häviäjiin.  

Suomen suurimpiin kuuluvan rakentajan Helsingin kaupungin linjaukset antavat esimakua siitä, kuinka ympäristötyötä arvostetaan rakennushankkeissa. Kaupunki on liittynyt Päästötön työmaa green deal -sopimukseen, johon nojaten se odottaa urakoitsijoiden kiinnittävän erityistä huomiota ympäristöasiakirjan mukaiseen ympäristöasioiden hallintaan.

Erityisen huomattavaa on se, että Helsingin kaupunki on alkanut suositella, että urakoitsijalla olisi kolmannen osapuolen todentama sertifiointi, kuten Ekokompassi, RALA tai ISO 14001. Ympäristöjärjestelmä on tulossa myöhemmin vähimmäisvaatimukseksi Helsingin kilpailutuksiin. 

“Ympäristöjärjestelmästä tulee vähimmäisvaatimus Helsingin kaupungin kilpailutuksiin” 

Trendi on siis selkeä. Rakennusalalla vihertää, ja ympäristöjärjestelmä on arvostettu konkreettinen työkalu, jolla yrityksesi voi näyttää toteen vastuullisuuttaan.

“Asiakkaat osaavat nykypäivänä arvostaa ympäristövastuuta ja vaikka kilpailutuksissa ei varsinaisesti vaadittaisikaan ympäristöjärjestelmää, olemme saaneet tarvittavat lisäpisteet juuri ympäristötyöstämme tarjouskilpailuissa.”

Jussi Turunen, ilmanvaihtoon erikoistunut urakointiyritys Saimaan Sisäilma 

Ympäristövaikutusten hillintä on koko rakennussektorin asia  

Rakentamisen ympäristövaikutuksia on syytä tarkastella koko rakennuksen elinkaaren ajalta, minkä vuoksi kokonaisvaltainen ympäristötyö on tärkeää. Rakennus tuottaa päästöjä aina silloin, kun ihminen on sen kanssa tekemisissä – esimerkiksi suunnittelijana, rakentajana tai loppukäyttäjänä. 

Jotta ympäristöhaitat minimoivaa rakentamista voidaan käytännössä toteuttaa, siihen tarvitaan siis sekä suunnittelijoiden, rakentajien, materiaalin tuottajien että urakoitsijoiden työpanosta.

Rakennusalan vihreä siirtymä on osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Rakennusalalla on suuri rooli edistää Suomen tavoitetta siirtyä hiilineutraaliksi 2035 mennessä, sillä rakennetun ympäristön päästöt ovat merkittäviä. 

Käytännön tapoja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia on monia. Suurimpia vaikutuksia saadaan aikaan mm. energiatehokkuudella, uusiutuvan energian käytöllä sekä kiertotalouden materiaalivalinnoilla.

“Koska rakennus tuottaa ympäristövaikutuksia koko elinkaarensa ajalta, siksi myös ratkaisujen tulee olla kokonaisvaltaisia”

Vaikka rakennusten ilmastovaikutuksia ja paikallisia ympäristöhaittoja on syytä minimoida, se ei kuitenkaan tarkoita niukkuutta rakennusalan yrityksellesi tai rakennuksen loppukäyttäjälle. 

Ekologiset arvot yhä tärkeämpiä loppukäyttäjille, minkä vuoksi he mielellään myös näkevät niiden toteutuvan arjessaan. Esimerkiksi uusituvan energian käyttö, sähköautojen latauspaikat, aurinkopaneelit tai rakennuksen katolla koreileva viherkatto ovat ratkaisuja, jotka rikastuttavat rakennuksessa aikaa viettävien ihmisten arkea. 

Miten rakentamisen ympäristövaikutuksia hallitaan ympäristöjärjestelmällä?

Tuleeko yrityksesi muuttua kiertotalouden asiantuntijaksi yhdessä yössä, jotta se voi osallistua rakennusalan kehittämiseen? Ei suinkaan, sillä tehokkainta on keskittyä trendien sijaan jatkuvaan parantamiseen. 

Ekokompassin avulla pääset tarttumaan ympäristötekoihin, joilla on kaikista suurin vaikutus toimintasi kannalta. Ympäristöjärjestelmä on kehitetty käytännönläheiseksi työkaluksi, jonka tavoitteiden seuraaminen on helppoa. 

Aivan ensimmäisenä kartoitamme, millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallasi on juuri tällä hetkellä. Usein suurimmat säästöt saavutetaan esimerkiksi nykyisten toimintojen, kuten kierrätyksen tai polttoaineen käytön, tehostamisella.

Alla on esimerkkejä, joilla asiakkaamme ovat pienentäneet ilmastovaikutuksiaan ja korostaneet positiviista ilmastotyötään.

man walking on roof top

Suunnittelutyössä on monta vaikuttamisen paikkaa:

– Vastuullisten hankintojen suunnittelu.

– Kumppaneiden ja alihankkijoiden kartoitus.

– Materiaalivalintojen suunnittelu, materiaalihukan minimointi ja kiertotalousratkaisujen kartoittaminen.

– Energiankäytön suunnittelu (mm. uusiutuvan energian suosiminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön minimointi).

Suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoilla on suuret välilliset vaikutukset rakennuksen ympäristötehokkaaseen suunnitteluun, koska silloin koko hankkeelle voi valaa perustan joka huomioi ympäristönäkökohdat.

half built multistage building and crane tower at construction area against cloudy sky

Rakennustyömailla toiminnan keskipisteinä ovat mm.:

– Jätteen määrän vähentäminen, vaarallisten jätteiden käsittely ja oikeaoppinen kierrätys.

– Työkoneiden polttoaineet, kuljetukset sekä liikkuminen työmaa-alueilla.

– Rakennusten lämmitys ja energian käyttö.

– Melusaasteen minimointi.

– Paikallispäästöjen minimointi. 

aerial photo of heavy equipments

Rakennuksen käytön aikana toimitiloissa, asuinrakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa:

– Energiatehokkuuden maksimointi ja hukkaenergian minimointi.

– Uusiutuvan energian käyttäminen rakennuksen lämmityksessä.

– Jätteiden tehokas ennaltaehkäisy ja lajittelu.

– Kemikaalien lainmukainen säilytys, käyttö ja hävitys.

– Kiertotalous asukkaiden arkeen mm. yhteiskäyttöautoilla ja tavaroiden vuokrausmahdollisuuksilla.

Rakennusliike E.M. Pekkinen Oy vastaa ympäristövaatimuksiin sertifikaatilla

Pohjarakentamiseen erikoistunut E.M.Pekkinen Oy on jo 1960-luvulta saakka ollut tuttu näky erilaisten rakennustyömaiden perustamisvaiheissa. Perheyritys on hankkinut Ekokompassi-sertifikaatin jo vuonna 2017, sillä ympäristötyö on tärkeä osa yrityksen vastuullisia arvoja.

Ympäristösertifioinnista on ollut merkittävää apua yrityksen liiketoiminnassa niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tarjouskilpailuiden kriteerinä on yhä useammin ympäristösertifikaatti, minkä lisäksi työntekijöiden kiinnostus päivittäisiin ympäristötekoihin on kasvanut Ekokompassin myötä.

“Järjestelmää harkitseville sanoisimme, että Ekokompassi on käytännönläheinen ja lähestyttävä ympäristöjärjestelmä pienillekin yrityksille, joiden ympäristötyö ei välttämättä vielä ole huipputasolla.”

E.m. Pekkinen

Kartoita ja minimoi rakentamisen ympäristövaikutukset Ekokompassin avulla

Kaipaako yrityksesi ympäristötyö hyvää starttia tai haluatko kehittää sitä seuraavalle tasolle? 

Ekokompassi on rakennusalalle soveltuva ympäristöjohtamisen järjestelmä, joka on kehitetty ISO 14001-standardin pohjalta. Kehityksessä on huomioitu pk-yritysten käytössä olevat pienemmät resurssit. Työtäsi helpottaa se, että saat nimetyn asiantuntijan, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa ympäristökysymyksissä. 

Ekokompassin uniikki etu on se, että se räätälöidään juuri sinun yrityksellesi sopivaksi. Kartoitamme juuri sinun toimintasi kannalta tärkeimmät ympäristövaikutukset, joihin keskittymällä voit maksimoida ympäristötyösi tehokkuuden. 

Ekokompassi on käytössä jo kymmenissä suomalaisissa rakennusalan yrityksissä ympäristöjohtamisen työkaluna. Ekokompassia käyttävillä yrityksillä voi olla myös ISO9001-laatujärjestelmä sekä esimerkiksi RALA-pätevyys. Lue Ekokompassin eroista ISO14001-järjestelmään.

Ekokompassi rakennusalan ympäristöjärjestelmänä

  • Saa selvää etua kilpailutuksiin arvostetulla sertifikaatilla.
  • Kartoita toimintasi ympäristövaikutukset ja vähennä niitä aktiivisesti.
  • Voit lähteä liikkeelle “nollasta” tai kehittää ympäristötyötäsi seuraavalle tasolle. 
  • Säästät ympäristöä, mutta myös kuluja! Moni asiakkaamme on vähentänyt mm. polttoaineen ja jätteenkäsittelyn kuluja avullamme.
  • Säästä omaa aikaasi, sillä asiantuntijamme on tukenasi läpi prosessin.
  • Saat valmiit materiaalit, tsekkilistat ja viestintäpohjat käyttöösi.

“Voin suositella Ekokompassi-järjestelmää kaikille. Yrittäjän näkökulmasta Ekokompassi oli hyvin sujuva kokonaisuus ja erityisesti palveluun sisältyvä asiantuntija-apu teki työstä helppoa ja yhdessä asiantuntijan kanssa löydettiin parhaat käytännöt.”

Jussi Turunen, Saimaan sisäilma

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin