IHME Helsinki – Taide tuo tilaa kohdata faktat ja tunteet

IHME Helsinki on huomioinut ympäristönäkökohtia toiminnassaan jo pitkään, mutta Ekokompassi on tuonut työskentelyyn entistä enemmän järjestelmällisyyttä, ulkopuolista perspektiiviä ja auttanut keskittymään kaikkein vaikuttavimpiin ympäristötekoihin.  

IHME Helsinki tuottaa joka vuosi nykytaideteoksen julkiseen tilaan. Vuonna 2021 yleisö pääsee kuulemaan vedenalaisen maailman ääniä sekä haistamaan Maapallon ensimmäisen ja viimeisen metsän tuoksuja. Taide luo tilaa kohdata ympäristökriisiin liittyvät kovat faktat sekä niiden herättämät tunteet.

Ilmastokriisi ja luontokato on otettu huomioon IHME Helsingin toiminnassa jo pitkään. Ympäristö on huomioitu strategiassa ja toimintasuunnitelmissa sekä rekrytoinneissa: neuvoa-antavassa työryhmässä on mukana ekologisten kysymysten asiantuntijoita ja lisäksi kaksihenkiseen organisaatioon on palkattu osa-aikainen ekokoordinaattori. Kaikkein keskeisintä IHMEen toiminnassa ovat kuitenkin vuosittaiset taideteokset. Niitä tekemään kutsutaan taiteilija, joka jakaa IHMEen arvot. Taide on tärkeä osa muutosta, sillä taide luo tilaa kohdata ympäristökriisiin liittyvät kylmät faktat sekä niiden herättämät tunteet. Taide voi koskettaa tavalla, johon pelkkä tieto ei pysty. 

IHMEen Ekokompassi-tavoitteissa painotetaan erityisesti viestintää ja vaikuttavuutta. Viestintä on ollut tärkeää IHMEelle jo aiemmin. Vuonna 2020 IHME laski toimintansa hiilijalanjäljen ja kertoi siitä askel askeleelta Ekoblogissaan. Kansainvälisellä taidekentällä toimivan IHMEen suurin päästölähde ovat lentomatkat, koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa ykköseksi nousi lämmitys. 

Lue kuinka ympäristöviestintä kannattaa osana ympäristövastuuta täällä »

Vaikka IHME on hiilineutraali toimija kompensoituaan neljän CO2-tonnin ilmastopäästönsä, Ekokompassi auttoi huomaamaan, että pienen toimijan suurin positiivinen ympäristövaikutus tulee viestinnän kautta. Tämänvuotisten taideteosten teemat käsittelevät Itämeren rehevöitymistä ja luontokatoa, joten ympäristöteemat ovat olleet koko ajan mukana IHMEen viestinnässä. Ekokompassin myötä ympäristöteemojen näkymistä viestinnässä mitataan entistäkin tarkemmin. 

Ekokompassi on täydentänyt IHMEen ympäristötyötä myös jätteiden osalta. Ekokompassi toi systemaattisen näkökulman jätehuoltoon ja erityisesti vaarallisten kemikaalien säilytykseen. Nyt vanhat maalipurkit on siivottu nurkista ja käsidesien syttymisvaara tiedossa. 

Uusien tavoitteiden lisäksi IHME pitää kiinni vanhoista linjauksistaan: suunnittelee tarkkaan kansainväliset matkat, käyttää toimistossaan tuulisähköä ja tarjoaa tilaisuuksissa kasvisruokaa. Ekokompassin kannustuksesta työn alla ovat myös ekologisten hankintakriteerien listaaminen. 

IHME toivoo tulevaisuudessa hiilijalanjäljen kaltaista selkeää mittaria myös luonnon monimuotoisuudelle. Mitä konkreettisemmiksi yksittäisiksi arjen teoiksi ympäristökriisin torjumisen voi muuttaa, sitä helpompi yksittäisen toimijan on tehdä jotain pientä, jolla voi lopulta olla ihmeen suuri merkitys.

Miten sinun yrityksesi toimintaa voitaisiin kehittää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla? Otetaan yhdessä suunta kohti ympäristöasioiden helppoa hallintaa!

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin

Lisää asiakastarinoita

Katso kaikki asiakastarinat →