10 kriteeriä

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä tukee konkreettisesti organisaation toiminnan kehittämistä

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti voidaan myöntää organisaatiolle, joka on asiantuntijamme ohjauksessa kartoittanut ympäristövaikutuksensa ja laatinut sen pohjalta ympäristöohjelman jota se toteuttaa.

10 kriteeriä

Ekokompassin kriteeri 1: ympäristölainsäädäntö

1. Ympäristölainsäädäntö

Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
Ekokompassin kriteeri 2: ympäristövastaava

2. Ympäristövastaava

Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö saa tarvittavan koulutuksen ympäristövastaavan tehtäviin Ekokompassin rakentamisprosessin aikana.
Ekokompassin kriteeri 3: ympäristövaikutusten arviointi

3. Ympäristövaikutusten pisteytys

Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
Ekokompassin kriteeri 4: ympäristölupaus

4. Ympäristölupaus

Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
Ekokompassin kriteeri 5: henkilöstön ohjeistus

5. Sisäinen koulutus

Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
Ekokompassin kriteeri 6: jätehuolto

6. Jätehuoltosuunnitelma

Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.
Ekokompassin kriteeri 7: vaaralliset jätteet

7. Vaaralliset jätteet

Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
Ekokompassin kriteeri 8: kemikaalit

8. Kemikaalit

8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
Ekokompassin kriteeri 9: ympäristöohjelma

9. Ympäristöohjelma

Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.
Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
Ekokompassin kriteeri 10: jatkuva parantaminen

10. Ylläpito

Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Haluaisitko siirtyä ympäristöpuheista konkreettisiin tekoihin? Etsitkö hyötyjä sertifioidusta ympäristöjärjestelmästä?

Tule webinaariin 26.5.2021 klo 9.00–9.30 kuulemaan lisää.