ESG yritysvastuun veturina – miksi myös pk-yrityksen kannattaa asettaa tavoitteet ja mittarit?

Kun puhumme yritysvastuusta, kuulemme usein lyhenteen ESG. Tällä kirjanyhdistelmällä tarkoitetaan yrityksen vastuullisuuden pyhää kolminaisuutta, joka muodostuu:

 1. ympäristöasioista (environmental)
 2. sosiaalisesta (social)
 3. hyvästä hallintotavasta (governance).

Etenkin sijoittajat ovat ottaneet ESG-termin omakseen, ja sijoittajapiireissä ESG:tä käytetään kuvaamaan yrityksen vastuullisuuskriteereitä. ESG-asiat eivät kuitenkaan kuulu vain pörssiyritysten kabinetteihin, sillä jopa suurempi muutosvoima on pk-yrityksissä, jotka muodostavat suurimman osan Suomen yrityskentästä. Lue eteenpäin ja tiedät, miten pk-yrityksesi voi ottaa ESG:n haltuun ja parantaa kilpailuasemaansa vastuullisuudella! 

Me Ekokompassilla autamme yritystäsi ympäristötavoitteiden ja -mittareiden asettamisessa, ja saat meiltä työkaluja myös sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden edistämiseen.

“Pk-sektori on suurin työllistäjä, joten sen vastuullisuustavoitteilla on suuri merkitys.”

Pk-yritysten luvatussa maassa ESG-tavoitteet ovat tärkeä kilpailuetu

Suomen yrityskenttää määrittää ennen kaikkea pk-sektorin menestys ja sen luomat mahdollisuudet. Pk-sektori on suurimpia työllistäjiä, suurimpia bruttokansantuotteen tuottajia sekä myös merkittävä päästöjen aiheuttaja. Pk-yrityksillä on suuri velvoite toimia vastuullisesti, ja suuria mahdollisuuksia ESG:n parissa.

Vastuullinen liiketoiminta tuo yhä useammalle toimijalle kilpailukykyä ja on suoranainen elinehto. Esimerkiksi rakennussektorin toimijat saavat suoraan kilpailutuksen lisäpisteitä ympäristösertifioinnista. 

Viimeistään digitaalisuus, ilmastonmuutos ja  muuttuva maailma on tuonut ESG-asiat jokaisen yrityksen agendalle. Asiakkaiden kiinnostus vastuullisuusasioissa on myös kasvanut. Olipa kohderyhmäsi teollisuusjohtajat, kunnan edustajat tai festarikävijät, he eivät halua pelkästään kuulla yrityksen tuotteista ja palveluista. He ovat yhä kiinnostuneempia kuulemaan, millaisia vaikutuksia yrityksellä on ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhteisöön.

Olemme myös siirtyneet pysyvästi pois aikakaudelta, jolloin mediatila ja julkisuus oli vain harvojen ja valittujen yritysten käsissä. Nykyään jokaiselta yritykseltä odotetaan perinteisen tiedottamisen sijaan jokseenkin aktiivista otetta netissä tai somekanavissa.

Muuttuva maailmantilanne pakottaa yritykset myös reagoimaan vastuullisuusasioihin nopeasti, joskus jopa yhdessä yössä. Onko sinulla silloin valmis strategia, johon nojaamalla yrityksesi voi tehdä päätöksiä johdonmukaisesti? Osaatko kertoa konkreettisesti työstäsi, jota teet planeetan, ihmisten ja talouden hyväksi? Onko yritykselläsi mittarit, joita seuraamalla voit edistää vastuullisuutta?

E, S ja G – mitä ne ovat käytännössä? 

ESG:n osa-alueiden painopisteet vaihteleva yrityskohtaisesti, mutta niiden kriteerit ovat yleisiä.

Environment eli ympäristövastuu koostuu ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja pilaantumisen estämisestä. Ympäristövastuun yleisiä painopisteitä ovat mm.:

 • Energiankäytön valinnat.
 • Jätteiden käsittely, kierrätys ja kiertotalouden edistäminen.
 • Toiminnan sertifiointi ja ympäristöjärjestelmän rakentaminen.

Social eli sosiaalinen vastuu käsittää laajasti ymmärrettynä yrityksen “ihmissuhteet”, eli vastuullisuuden niin henkilöstö-, asiakas- kuin alihankintasuhteissakin. Sosiaalisesti vastuullinen yritys ylittää lain minimivaatimukset, ja tarkastelee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista laajasti. Sosiaalisen vastuun käytännön toimet koskevat esimerkiksi:

 • Työntekijöiden tasa-arvoisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja turvallisuutta.
 • Hankintojen vastuullisuuden edistämistä.
 • Vastuullisia asiakassuhteita.

Vastuullisuusjaon “G” eli governance viittaa puolestaan hyvään hallintotapaan, taloudelliseen vastuuseen sekä johdon riskienhallintaan. Governance-toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi:

 • Eettisten toimintaperiaatteiden luontia.
 • Kriisinaikaisen toiminnan ja kriisiviestinnän hallintaa.
 • Eettisiä hankintasuhteita ja korruptionvastaista toimintaa.

Jos olet ensi kertaa luomassa ESG-tavoitteita, osa-alueiden pitkä lista voi hämmentää. Tärkeintä on kuitenkin löytää omalle toiminnallesi tärkeimmät ja edistää niitä vaiheittain.

Me Ekokompassilla olemme erikoistuneet ympäristötavoitteisiin, mutta saat meiltä apua myös koko yritysvastuun alkukartoitukseen. Muistilistamme avulla voit kartoittaa käytännön toimenpiteitä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun alueilla.

“Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun muistilistan avulla pääset asettamaan konkreettisia tavoitteita.”

Kun jalkautatte uusia ESG-toimenpiteitä, on syytä miettiä ainakin seuraavia asioita:

 • Mitkä ovat toimintanne kannalta kriittisimmät ja vaikuttavimmat ESG-toimet? 
 • Miten motivoit henkilöstönne mukaan vastuullisuustoimiin?
 • Mitkä ovat tärkeimmät mittarit, jotka näyttävät toteen vastuullisuustoimenpiteiden tuloksia?
 • Mitkä ovat tärkeimmät mittarit, jotka näyttävät toteen vastuullisuustoimenpiteiden tuloksia?

Ympäristövastuu trendaa ESG:ssä – hyvästä syystä 

Yritysvastuuseen tarvitaan koko ESG:n kolminaisuutta, mutta on normaalia, että osa-alueet etenevät eri tahtiin. On jopa tehokkainta, että keskityt parantamaan yhtä osa-aluetta kerrallaan, jotta saat konkreettista näyttöä ja tuloksia. Esimerkiksi suunnittelutoimiston tärkein vaikuttamisen paikka voi olla hankintasuhteissa, kun taas ravintolayritys saa suurimmat vaikutukset kiertotaloutta tehostamalla.

Monesti ympäristövastuu on ensimmäinen asia, jota yritysvastuussa lähdetään kehittämään. Ympäristötyöstä on myös suhteellisen helppo tehdä näkyvää, ymmärrettävää ja aidosti vaikuttavaa. 

Ympäristövastuun suosiolla on myös kääntöpuolensa. Oman toiminnan kiillottaminen viherpesulla on räjähdysmäisesti kasvanut sitä mukaa, mitä enemmän kuluttajien on huomattu suosivan vastuullisia yrityksiä. On laskettu, että jopa 42% yritysten ilmastoväittämistä ovat liioiteltuja tai suorastaan vääriä. 

Kuluttajat myös haistavat helposti viherpesun. Onko vihreä leima pakkauksessa tae ekologisuudesta? Entä muovipakkausten vähentäminen? Entä miksi kierrätykseen panostaminen on relevanttia?

“Vaikuttavaa ympäristötyötä on nykyään vaikea tehdä ilman mittareita ja seurantaa. Asiakkaasi osaavat vaatia näyttöä.”

Ympäristötyö lisää suoraa kilpailukykyä, kun teet sen oikein. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten heidän ostamansa tuotteet ja palvelut vaikuttavat yritykseen. 

Ympäristövastuu on noussut ravistelemaan myös perinteisiä B2B-aloja ja julkisia hankkeita, joiden ehtona voi olla ympäristöjärjestelmä kilpailutuksissa saa suorana lisäpisteitä . Mikäli yritykselläsi ei ole vakuuttavaa näyttöä ympäristötyöstä, asiakkaasi on helppo etsiä se yritys, jolla on. 

Ympäristötyön ESG-tavoitteet ja mittarit kuntoon näillä askelilla

Jotta ympäristötyösi on aidosti vaikuttavaa, se kannattaa rakentaa luotettavan järjestelmän päälle ulkopuolisen asiantuntijan tuella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kartoitat toimintasi ympäristövaikutukset, teet suunnitelman niiden vähentämiseksi ja mittaat tavoitteiden toteutumista. Ekokompassi on pk-sektorille räätälöity ympäristöohjelma, joka sopii jokaiselle toimialalle rakennusyrityksistä taidemuseoihin ja ravintoloihin.

Koska tiedämme että pk-yritysten arki on monesti kiireistä, asiantuntijamme on tukenasi koko ympäristöjärjestelmän rakentamisen aikana. Tämän ansiosta säästät aikaasi ja saat apua kaikkiin ympäristökysymyksiin matalalla kynnyksellä. Näin ympäristöjärjestelmä toimii:

 1. Kartoitamme organisaationne tärkeimmät ympäristövaikutukset.
  
 2. Määrittelemme tärkeimmät toimenpiteet, joihin yrityksesi kannattaa panostaa, jotta tulokset ovat tehokkaimpia.
  
 3. Ekokompassi-sertifikaatti on luotettava tunnustus ympäristötyöstänne. Järjestelmä auditoidaan 3 vuoden välein.
  
 4. Saatte viestintäapua sekä valmiit raportointipohjat, joilla todennatte ESG-vaikutuksenne.

Lue lisää ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheista ja siitä, mitä hyötyä ympäristöjärjestelmästä on.

Lopuksi: ESG-raportointi ja -viestintä tuo hyvän työsi näkyväksi

Kun yrityksesi tekee oikeita asioita, muistathan myös kertoa niistä? Vastuullisuusviestinnällä kiteytät viestisi tavalla, joka kertoo konkreettisia asioita oikeille kohderyhmille.

Vastuullisuusviestinnässä on usein kahdenlaisia toimijoita. Moni yritys kertoo olevansa vastuullinen, mutta käytännössä väitteille ei anneta tueksi lukuja edistymisestä tai muuta konkreettista näyttöä. Toinen puoli arkailee vastuullisuudesta puhumista siksi, että toiminnalla on haitallisia ympäristövaikutuksia, ja pelätään siiheen kohdistuvaa kritiikkiä. Näin ollen ollaan mieluummin hiljaa tai pehmennetään viestiä.

Kahden ääripään välillä on kuitenkin hyvä panostaa konkreettiseen näyttöön vastuullisuudestasi. Tehokkainta tämä on silloin, kun olet kartoittanut lähtötilanteesi ulkopuolisen toimijan kanssa. 

ESG-raportoinnin merkitys on kasvamassa myös pk-kentässä, sillä raportointi on tehokas tapa vakuuttaa sidosryhmät vastuullisuudesta. 

Raportoinnilla voit vastata ennalta kysymyksiin, joita asiakkaasi haluavat tietää, samalla kun sidot vastuullisuuden osaksi liiketoiminnan lukuja.

Vastuullisuusviestinnän ja ESG-raportoinnin edut:

 • Tuot näkyväksi vastuullisen toimintasi.
 • Perustelet toimintaasi mittareiden ja lukujen valossa.
 • Maineesi työnantajana kehittyy.
 • Imagosi vastuullisena toimijana paranee, kun viestintä on luotettavaa.

Kun haluat kirkastaa ja kehittää vastuullisuusviestintäsi, saat meiltä myös sparrauspalveluita, joiden avulla viet vastuullisuusviestintäsi seuraavalle tasolle. Palvelu pohjautuu ympäristöjärjestelmään, mutta saat meiltä apua myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuulliseen viestintähaasteisiin. Viestinnän asiantuntijamme kanssa voit rakentaa myös vastuullisuusraporttinne tai kehittää olemassa olevia raportteja edelleen.  Myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän raportointijärjestelmä mahdollistaa ESG-datan analysointia ja raportointia.

Lue lisää vastuullisuusviestinnän palveluistamme ja ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää, miten luotettava ympäristöjärjestelmä vie vastuullisuutesi uudelle tasolle.

Lataa ilmainen opas

Miten hankit ympäristösertifikaatin?
Miten ympäristöjärjestelmä rakennetaan?
Lataa ilmainen Ekokompassi-opas!

Ilmoittaudu webinaariin