Sertifikaatti

“Sertifioinnilla voimme todentaa ympäristövastuullisuutemme ja osoittaa laaduntuottokykymme.”

Nea Backström, MTB-Siivouspalvelut

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista oman ympäristövastuunsa eteen. Sertifikaatti myönnetään, kun olette rakentaneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja läpäisseet riippumattoman asiantuntijan tekemän auditoinnin. Auditoinnissa arvioidaan täyttääkö organisaationne ympäristövastuutyö Ekokompassin asettamat 10 kriteeriä.

Sertifikaatti on keino todentaa organisaation ympäristövastuun taso paitsi organisaation kumppaneille ja asiakkaille myös omille työntekijöille. Ekokompassi-sertifikaatti on myös arvostettu keino todentaa ympäristövastuun taso eri kilpailutuksissa.

Ekokompassi-sertifioinnin hyödyt pähkinänkuoressa

 • Saat arvostetun ulkopuolisen tunnustuksen organisaatiosi ympäristötyöstä
 • Saat etua kilpailutuksiin, myyntiin ja asiakashankintaan
 • Teet toimintasi kannalta olennaisia ympäristötekoja tai viet ne seuraavalle tasolle

“Saimme selkeän suunnitelman, miten lähdemme parantamaan toimintaamme entisestään ja mitä mittareita meidän kannattaa lähteä rakentamaan.”

A to B Finland Oy

Ekokompassi-sertifikaatin 10 kriteeriä

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnetään, kun auditoija toteaa seuraavien kriteerien täyttyvän:

 1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
 2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö.
 3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
 6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
 7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
 8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
 9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
 10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Kaikki kriteerit täyttyvät Ekokompassin ohjatun rakentamisprosessin kautta. Auditointiin edetään siinä vaiheessa, kun kriteerit täyttyvät. Auditoinnin jälkeen organisaatio tekee viimeiset korjaukset, jos sellaisia vielä auditoinnin yhteydessä havaitaan.

Ulkoinen auditointi takaa luotettavuuden

Auditointi on järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. Auditointeja on sisäisiä ja ulkoisia, joista ulkoiset auditoinnit ovat määrämuotoisia ja riippumattomia. Ekokompassissa auditointi on ulkoinen ja tarkoittaa, että puolueeton asiantuntija tarkistaa ympäristöjärjestelmän, jonka organisaatio on ensin rakentanut Ekokompassin tuella. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti eli todistus myönnetään hyväksytyn auditoinnin pohjalta.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kymmeneen kriteeriin ja auditoinnissa keskitytään näiden kriteerien toteutumisen tarkastamiseen. Auditointi suoritetaan ensimmäisen kerran, kun itse järjestelmän rakentaminen on saatettu asiantuntijan tuella loppuun ja ympäristöohjelmaa on alettu toteuttamaan. Tämän jälkeen kriteerien toteutumista valvotaan uusinta-auditoinnein aina kolmen vuoden välein.

Tutustu Ekokompassi-sertifikaattiin

Lataa opas

Ekokompassi-opas kertoo, miten ympäristövastuu otetaan haltuun Ekokompassin avulla.

Varaa esittely

Varaa aika lyhyeen esittelyyn, jossa kerromme kuinka voimme kehittää toimintaanne Ekokompassin avulla.

Ilmoittaudu ilmaiseen webinaariin

Webinaarissamme asiantuntijamme käy läpi pk-yritysten ympäristöasioiden hallintaan kehitetyn Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän