• Ekokompassi-sertifikaatti vahvistaa Lapland Hotels & Safaris -ketjun jalansijaa matkailualalla

  Ekokompassi-sertifikaatti vahvistaa Lapland Hotels & Safaris -ketjun jalansijaa matkailualalla

  Selkeä ympäristöohjelma auttaa monimuotoista majoitus- ja ohjelmapalveluyritystä konkreettisessa ja mitattavassa vastuullisuustyössä. Sertifikaatti lisää myös Lapland Hotels & Safaris -ketjun näkyvyyttä ja uskottavuutta erityisesti kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Lapland Hotels & Safaris -ketjulle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti toukokuussa 2022. Yritysryhmän siipien suojiin mahtuu yhteensä 19 hotellia, viisi hiihtokeskusta sekä runsaasti ravintola- ja ohjelmapalveluita Lapissa ja muualla Suomessa. – Puhdas…

  Lue lisää »

 • Vilkas kesä 2022 näytti Ekokompassin monet kasvot

  Vilkas kesä 2022 näytti Ekokompassin monet kasvot

  Kesä 2022 toi mukanaan uusia auditointeja, palkittuja asiakkaita ja harppauksia vastuullisuusviestinnän saralla. Menestystarinoihin heijastui myös Ekokompassin monipuolisuus: sertifikaatti sopii niin tuottajille kuin tapahtumillekin!  Lue tästä jutusta asiakkaidemme tuoreista vastuullisuusteoista ja opi, kuinka monipuolisesti Ekokompassi voi innostaa yritysten ja yhteisöjen vastuullisuustyössä.   Ekokompassi näkyy vastuullisuusviestinnässä Hunajayhtymä sai laatuvarmennuksen tueksi ympäristösertifikaatin  Hunajayhtymä Oy on perinteinen suomalainen hunajantuottaja. Hunajayhtymän…

  Lue lisää »

 • Kainuun Liikunta vaikuttaa alueellisesti oman ympäristövastuutyön kautta

  Kainuun Liikunta vaikuttaa alueellisesti oman ympäristövastuutyön kautta

  Kainuun liikunta ry järjestää vuosittain lukuisia liikunta- ja matkailutapahtumia. Syksyllä 2020 käynnistyi Ekosport Kainuu -hanke, jossa pyritään vähentämään Kainuussa järjestettävien suurten kertaluontoisten ja vuosittain toistuvien liikuntamatkailutapahtumien aiheuttamaa ympäristö- ja ilmastokuormaa. Hankkeen tuloksena sen pilottitapahtumissa on käytössä ympäristöjärjestelmät, joiden avulla ympäristö- ja ilmastovastuullisuus huomioidaan systemaattisesti konkreettisina ja mitattavina tekoina läpi tapahtumantuotantoprosessin. Ekokompassi oli sopiva työkalu näiden…

  Lue lisää »

 • Panostuksia palveluiden kehittämiseen: Felix Siivonen ryhtyy hiomaan Ekokompassin digityökaluja ja -palvelualustoja

  Panostuksia palveluiden kehittämiseen: Felix Siivonen ryhtyy hiomaan Ekokompassin digityökaluja ja -palvelualustoja

  Felix Siivonen liittyi Ekokompassin tiimiin toukokuun 2022 alussa. Hän keskittyy erityisesti ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ja edistämiseen liittyvien työkalujen kehitystyöhön yhdessä Ekokompassin kumppaneiden kanssa.  “Yritysten ympäristötiedon hallinta, ymmärtäminen ja erityisesti tarkoituksenmukainen hyödyntäminen luo pohjan aidosti vaikuttaville ja luotettavalle ympäristövastuutyölle. Oikeilla työkaluilla tiedosta putkahtaa esiin oivalluksia omista onnistumisista ja, mikä tärkeintä, omalle organisaatiolle sopivia suuntia eteenpäin”, Felix pohtii.…

  Lue lisää »

 • Uusi osaaja Ekokompassiin: Emmi Sarttila keskittyy hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen

  Uusi osaaja Ekokompassiin: Emmi Sarttila keskittyy hiilijalanjälkilaskennan kehittämiseen

  Emmi Sarttila aloitti Ekokompassilla huhtikuussa 2022, ja työskentelee hiilijalanjälkilaskennan ja asiakkaiden ympäristötyön parissa. “Jatkuvasti muuttuva maailma vaatii panostusta ympäristöasioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Haluan olla mukana kehittämässä tulevaisuuden organisaatioita ja heidän systemaattista ympäristövastuutyötään“, Emmi tiivistää. Tietoisuus ympäristöasioihin on lisääntynyt ja organisaatiot haluavat ottaa vastuullisuustyön osaksi  omaa yritystoimintaansa. Ei ole vain yksilötason toimintaa vaan yritykset haluavat vaikuttaa…

  Lue lisää »

 • ESG yritysvastuun veturina – miksi myös pk-yrityksen kannattaa asettaa tavoitteet ja mittarit?

  ESG yritysvastuun veturina – miksi myös pk-yrityksen kannattaa asettaa tavoitteet ja mittarit?

  Kun puhumme yritysvastuusta, kuulemme usein lyhenteen ESG. Tällä kirjanyhdistelmällä tarkoitetaan yrityksen vastuullisuuden pyhää kolminaisuutta, joka muodostuu: Etenkin sijoittajat ovat ottaneet ESG-termin omakseen, ja sijoittajapiireissä ESG:tä käytetään kuvaamaan yrityksen vastuullisuuskriteereitä. ESG-asiat eivät kuitenkaan kuulu vain pörssiyritysten kabinetteihin, sillä jopa suurempi muutosvoima on pk-yrityksissä, jotka muodostavat suurimman osan Suomen yrityskentästä. Lue eteenpäin ja tiedät, miten pk-yrityksesi voi ottaa…

  Lue lisää »

 • Rakentamisen ympäristövaikutukset hallintaan kotimaisella ympäristösertifikaatilla

  Rakentamisen ympäristövaikutukset hallintaan kotimaisella ympäristösertifikaatilla

  Ympäristövaikutusten vähentäminen on yksi suurimpia rakennusalan trendejä, joka määrittää alan tulevaisuutta. Kun haluat parantaa asemaasi tarjouskilpailuissa ja edistää kestävää kehitystä, rakennusalalle sopiva ympäristöjärjestelmä on tähän konkreettinen työkalu. Koska rakentamisen ympäristövaikutukset eivät synny vain rakennusvaiheesta, ympäristötyöhön tarvitaan koko rakennusalan toimijakunta arkkitehdeistä sijoittajiin sekä rakennusliikkeisiin. Ympäristöjärjestelmästä on tulossa vähimmäisvaatimus rakennusalalla  Rakennusalalla vihreä siirtymä näkyy erityisen konkreettisesti, sillä…

  Lue lisää »

 • Kiertotalous alkaa ostoslistalta

  Kiertotalous alkaa ostoslistalta

  Usein yrityksissä kiertotaloudesta puhuttaessa katse kääntyy lajitteluastioiden määrään roskakatoksessa. Jätekartoituksen tekemällä voi kyllä saada hyvää tietoa omissa tiloissa jätteeksi muodostuvien materiaalivirtojen optimointia varten, mutta kiertotalouteen siirryttäessä paras paikka aloittaa on ostoslista, eli yrityksen hankinnat. Tuotteiden valmistamiseen ja kuljettamiseen käytetään vähintäänkin aikaa ja vaivaa, mutta myös energiaa ja materiaaleja. Lopputuloksena syntyy aina päästöjä ja kuluu luonnonvaroja,…

  Lue lisää »

 • Jätelaki uudistui, mitä se tarkoittaa yritykselle?

  Jätelaki uudistui, mitä se tarkoittaa yritykselle?

  Omaa toimintaa koskevan ympäristölainsäädännön tuntemus on osa jokaisen yrityksen vastuullisuustyötä. Keskeisessä osassa yrityksen ympäristövastuutyötä on yrityksessä syntyvän jätteen käsittely. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä käydään läpi yrityksen jätehuolto ja tarjotaan työkaluja sen kehittämiseen. Uuden jätelain myötä päivitämme tarjoamiamme työkaluja ja olemme järjestäneet asiakkaillemme koulutuksen jätelain uudistuksesta. Jos tietopaketti uudistuksesta jäi saamatta, voi uudistuksen keskeisiin muutoksiin perehtyä alla olevan koosteen…

  Lue lisää »

 • Ekokompassin vuoden parhaat

  Ekokompassin vuoden parhaat

  Vuonna 2021 yritysten toimintaympäristö oli edelleen poikkeustilassa. Vallitseva tilanne rajoitti toimintaa toisilla – toisten menestyessä vain entistä paremmin. Joillekin hiljentyminen on tarjonnut ihan kaivattuakin lisäaikaa – kehittää esimerkiksi ympäristövastuutaan. Mutta kuten yritysvastuussakin, negatiivisen sijaan on syytä huomioida aina myös positiivinen, joten tässä koottuna meidän parhaat palamme menneestä vuodesta; 1 – Asiakkaidemme kertomukset työnsä vaikuttavuudesta. Olemme…

  Lue lisää »